Menu luk

Hjemmearbejde kan blive en bombe under arbejdsmiljøet i den finansielle sektor

For meget hjemmearbejde kan have negative konsekvenser for fællesskabsfølelsen og trivslen på en arbejdsplads, mener ekspert og forsker i organisationer, Eva Bjerrum.

9. maj 2023
5 min

Hjemmearbejde og mennesketomme kontorbygninger har bidt sig fast for bestandigt rundt om i danske organisationer. Og nu kommer udfordringerne og de negative konsekvenser buldrende.

Det er en bekymrende udvikling, vi ser ind i, lyder det fra Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

"Vi står over for en af de største udfordringer for arbejdsmiljøet i årtier. Det er ikke nogens skyld. Digitalisering og den nye måde at arbejder på ændrer vores arbejdsfællesskab. Vi bliver mere splittet op, og det har konsekvenser for arbejdsmiljø og trivsel."

Michael Budolfsen fremlagde sin bekymring i forbindelse med Finanssektorens årlige Arbejdsmiljødag 8. marts. Her pointerede han, at de negative sider af det hybride arbejdsliv er den største trussel for arbejdsmiljøet i den finansielle sektor.

Det bakkes også op af en undersøgelse fra Finansforbundet fra slutningen af 2022. Undersøgelsen, der er baseret på svar fra over 11.000 medlemmer, viser, at mange mister følelsen af et stærkt arbejdsfællesskab jo mere de arbejder hjemmefra. 

"Der er ingen tvivl om, at det hybride arbejdsliv kan noget i forhold til fleksibilitet og selvbestemmelse, men gør vi ikke noget, og fremskriver de udfordringer, som mange kæmper med lige nu i forhold til fællesskaber, kan det blive en bombe under arbejdsmiljøet."

"Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vores fællesskaber kan udvikles og fungere i en dagligdag, hvor flere og flere arbejder digitalt og på distancen - ikke mindst i finanssektoren, hvor det er en stigende problemstilling," sagde Michael Budolfsen til forsamlingen af arbejdsmiljørepræsentanter. 

Michael Budolfsen

Michael Budolfsen, næstformand hos Finansforbundet, opfordrer til fælles dialog om fremtidens hybride arbejdsform. Det skete til Finanssektorens Arbejdsmiljødag, som hver år afholdes af BFA Finans - en sammenslutning af Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Fokus på det hybride arbejdsliv

For at komme dybere ned i de problemstillinger, der begynder at ses i det hybride arbejdsliv, var forsker i organisationer ved Alexandra Instituttet i Aarhus Eva Bjerrum inviteret til at holde oplæg.

Hun gjorde det blandt andet klart at få har fundet den rigtige model for det gode hybride arbejdsliv og hun slog fast, at selve det at gå på arbejde er under forandring i disse år.

Vi ser en tendens til at den enkelte medarbejder tænker mere individuelt på egne behov og arbejdsgaver frem for fællesskabet, lød en af hendes pointer.

"Opfattelsen af ’det rigtige arbejde’ har fået en renæssance i kølvandet på corona. Nu er hjemmearbejde blevet lig med ønsket om effektivitet, fred, ro og fordybelse. Og hjemmefra kan man jo ’få noget fra hånden’. Men hvad er effektivitet og hvad er at få noget fra hånden?" spurgte hun, inden hun fortsatte:

"Risikoen er, at det sker på bekostning af fælles effektivitet og det uplanlagte og uforudsigelige, som de fleste arbejdsdage i praksis har. Vi bliver så optagede af vores egne opgaver og egen effektivitet, at vi glemmer den gode viden, energi og nytænkning, der ligger i at løse opgaver med kollegaer. At kunne være uenige, blive afbrudt og udfordret og nå til nye erkendelser sammen."

En høj grad af arbejde på afstand risikerer ifølge Eva Bjerrum både at gå ud over fællesskabsfølelse og trivsel, men kan også på sigt underminere evnen til at løse komplekse problemstillinger på tværs i en organisation.

Det er den bombe - balancen mellem individet og fællesskabet - under arbejdsmiljøet, som Michael Budolfsen også kort forinden havde refereret til. 

Eva Bjerrum er senior organisationsanalytiker og én af Danmarks førende indenfor organisationsanalyse. Hun har også været en af de bærende kræfter og eksperter bag Future Work Lab, der har undersøgt, hvordan man kan styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv. Foto: Sille Veilmark.

Future Work Lab

Formålet med Future Work Lab var at skabe ny viden om og redskaber til at styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv.

Fra april 2020 til slutningen af 2022 er der foretaget eksperimenter ude hos finansvirksomheder.

Future Work Lab blev skabt på initiativ fra Finansforbundet, som sammen med Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening har søgt støtte til projektet hos Velliv Foreningen.

Projektet har haft sit udgangspunkt i den finansielle sektor, men læringen skulle komme alle med interesse i emnet til gode.

Du kan læse hele slutrapporten fra projektet her.

Udfordringerne skal løses i fællesskab

Den megen hjemmearbejde kan ifølge Eva Bjerrum føre til negative konsekvenser.

Arbejdsopgaver kan ende med at blive fordelt skævt og i højere grad til ansatte, der er fysisk til stede.

Alvorlige og svære samtaler kan være svære at tage på distancen, og det kan også være lettere at misforstå hinanden. 

Samtidig kan det være svært at fastholde de sociale relationer, hvis folk ikke møder op på kontoret, der kan ende som, hvad Eva Bjerrum kalder for "døde" arbejdspladser, som bliver selvforstærkende. 

"Hjemmearbejde, som giver fleksibilitet i et arbejdsliv, er ikke problemet. Det er kommet for at blive. Men hvis omfanget bliver for stort og argumenterne for at tage på arbejde udebliver, er det et problem." 

Michael Budolfsen er enig. Han opfordrer til, at dialogen om fremtidens arbejdsliv tages op både fælles i sektoren, som i forbindelse med Finanssektorens Arbejdsmiljødag, men også lokalt ude på arbejdspladserne.

"Det er en fantastisk tid, vi lever i, og digitaliseringen giver os en masse spændende muligheder. Men vi skal passe på med at sætte vores arbejdsliv og arbejdsmiljø over styr. Især i finanssektoren kæmper vi med udfordringer med fællesskaber, store arbejdsmængder og tidspres," sagde han og fortsatte:  

"Vi er nødt til at forholde os til de problemstillinger, som vi står over for. Det er en fælles opgave, som kun kan løses i fællesskab – ledelse og medarbejdere imellem. Det kommer vi i Finansforbundet til at bidrage til."

Der er næppe en universal arbejdsmodel, der gælder for alle arbejdspladser, hvorfor det er nødvendigt at dele viden om de gode eksempler, pointerede Michael Budolfsen.

Eva Bjerrum pointere videre, at man bør huske at sikre attraktive arbejdspladser, der drager medarbejderne til, og hvor man kan det samme på kontoret som derhjemme – bare bedre.

Hun anbefaler en aktivitetsbaseret indretning af arbejdspladsen med forskellige rum og zoner dedikeret til eksempelvis fordybelse, team-arbejde, virtuelle møder etc.

"Forudsætningen for en relevant arbejdsplads i fremtiden er, at vi tror på, at vi kan skabe noget sammen af værdi, og at vi tror på, at relationer kan styrke os som mennesker. Hvis vi kun tror, vi er effektive på egen hånd, bliver arbejdspladsen helt irrelevant," siger hun.

Seneste nyt