Menu luk

Forkert brug af ChatGPT kan koste dig jobbet: Sådan undgår du at havne i problemer

Pas på med, hvad du bruger ChatGPT og andre lignende løsninger til. Din arbejdsgiver kan sanktionere med advarsler og fyringer, hvis du bruger dem forkert. Tjek de gode råd til at bruge værktøjerne her.

Mange har fået øjnene op for, at ChatGPT og lignende redskaber med et par få stikord kan komme med lynudkast til alt fra mails og julekort til langhårede forretningsplaner, strategioplæg eller kode.

Det gælder også i den finansielle sektor. I en rundspørge på LinkedIn fra Finansforbundet tilkendegiver 22 procent af knap 1.500 deltagere, at de bruger kunstig intelligens som ChatGPT til eksempelvis kreditvurdering, bekæmpelse af hvidvask eller tekstarbejde i deres job.

Men man skal passe på med, hvad man hælder i eksempelvis store bredt tilgængelige sprogmodeller. Når du giver en kommando og information til for eksempel ChatGPT, overfører du oplysninger og leverer samtidig ny data, som kan blive videregivet.

Er det personoplysninger eller fortrolige oplysninger, kan du blive sanktioneret.

Det er den kontante melding fra to partnere hos Plesner, som Finansforbundet har talt med. 

"Det vil være brud på din tavshedspligt som medarbejder at give ChatGPT fortrolige oplysninger," siger Lise Høy Falsner, partner hos Plesner med speciale i ansættelses- og arbejdsret.

"Juridisk set er det præcis det samme at dele fortrolig information på ChatGPT som på Molslinjen. Selvom det er et digitalt værktøj, er det de samme pligter, du overtræder over for din arbejdsgiver og over for den, som bliver krænket,” pointerer hun videre. 

Advarsel, fyring og erstatningskrav

Brud på tavshedspligten kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder, lyder advarslen.

Handler du uansvarligt ved for eksempel at indtaste fortrolige kunde-, virksomhedsdata eller følsomme finansielle oplysninger i strid med de fortrolighedsforpligtelser, som de fleste ansatte har påtaget sig i deres ansættelseskontrakter, er din arbejdsgiver i sin gode ret til at sanktionere.

Det kan i første omgang være i form af en advarsel og senere fyring.

"Det ville godt kunne holde i retten," siger Lise Høy Falsner.

Og i værste fald kan det også ende ud i et personligt erstatningskrav mod ansatte, selvom man ifølge Lise Høy Falsner som udgangspunkt er tilbageholdende med at holde medarbejdere personligt ansvarlige for handlinger udført som led i arbejdet. 

"Men det er muligt, hvis det anses for rimeligt under hensyn til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt. Det er beskrevet i erstatningsansvarslovens §23. En arbejdsgiver kan i sådanne tilfælde kræve en erstatning betalt af en medarbejder," siger hun. 

Ens personlige ansvarsforsikring vil i sådan et tilfælde ikke dække, gør hun videre opmærksom på.

"Værktøjerne kan helt klart være nyttige for mange forskellige typer arbejdsopgaver. Men man bør sætte retningslinjer op for, om medarbejderne må bruge dem og under hvilke betingelser."
- Michael Hur Bertelsen, partner hos Plesner.

Enorm bevågenhed

Hos Plesner kan man meget konkret mærke en stigende interesse for, hvordan man skal forholde sig til de juridiske forhold omkring ChatGPT og lignende værktøjer. Senest afholdte Plesner et webinar om, hvad man skal være opmærksom på ved brugen af ChatGPT med knap 1.000 tilmeldinger. 

"Det har en enorm bevågenhed. Mange er i tvivl om, hvordan den interne politik skal være omkring det her helt nye, frit tilgængelige værktøj," siger Michael Hur Bertelsen, der er partner hos Plesner med ansvar for teknologi og outsourcing.

Han opstiller tre helt overordnede scenarier, som lige nu gør sig gældende for ansatte i forhold til brugen af ChatGPT på arbejdspladserne.

Nogle arbejdspladser har forbudt brugen af værktøjerne, mens andre har opstillet retningslinjer. Endelig er der også mange, der endnu ikke har forholdt sig til brugen af dem.

Det gælder dog helt basalt, at man som ansat skal opføre sig ansvarligt, retningslinjer eller ej, pointerer han.

"Det betyder, at du ikke bør indtaste personoplysninger eller fortrolige oplysninger i værktøjerne. Med ChatGPT kan det være ekstra udtalt, da ejeren, OpenAI, har hovedsæde i USA. Derfor er der i princippet også tale om en tredjelandsoverførsel, hvor der er skærpede krav," forklarer han.

En løsning på problematikken kan være at anonymisere de oplysninger, man taster ind i værktøjerne. Men også her skal man passe på, mener Michael Hur Bertelsen.

ChatGPT og lignende værktøjer baserer sig på meget avancerede statistiske korrelationer, som forsøger at gætte det næste ord baseret på milliarder af data. Men dermed kan værktøjerne også tænkes at kunne korrelere og rekonstruere anonyme data til et mere fuldendt billede.

For eksempel er det ikke længere særligt anonymt, hvis virksomhed A bliver kædet sammen med sloganet ’probably’, grøn og alkohol i en forsøgt anonymiseret 'promt'.

For at være på den sikre side, bør man følge Michael Hurt Bertelsen altså være forsigtig med selv anonymiserede oplysninger.

"I teorien kan du komme til at skrive noget fortroligt ind om en børsnoteret virksomhed, hvorefter en anden spørger om et godt aktieråd. Så kan man pludselig ende i meget store problemer," siger han.

Lise Høy FalsnerMichael Hur Bertelsen

Lise Høy Falsner og Michael Hur Bertelsen, begge partnere hos advokathuset Plesner.

Behov for retningslinjer

Med de forskellige faldgruber og ChatGPT og lignende værktøjers enorme popularitet den seneste tid, opfordrer Michael Hur Bertelsen til, at virksomheder hurtigt får etableret retningslinjer for brugen.

"Jeg synes, man bør omfavne ny teknologi, men på en ansvarlig måde. Forstå farerne, faldgruberne og de ubekendte og agere derefter. Og det er vigtigt at huske, at det ikke kun gælder AI-baserede løsninger som ChatGPT, men også ved anvendelse af eksempelvis cloud baserede søgemaskiner og oversættelsesprogrammer."

"Værktøjerne kan helt klart være nyttige for mange forskellige typer arbejdsopgaver. Men man bør sætte retningslinjer op for, om medarbejderne må bruge dem og under hvilke betingelser," siger han.

At der er behov for klare retningslinjer kan Samsung skriver under på. Den globale teknologigigant oplevede således et tilfælde, hvor medarbejdere utilsigtet delte fortrolige oplysninger, blandt andet en hemmelig kildekode, med ChatGPT.

Hos Finansforbundet har man endnu intet kendskab til medlemmer, der er blevet klemt ved at dele personoplysninger eller fortrolige oplysninger via for eksempel ChatGPT eller lignende.

Men der er al mulig grund til at være påpasselig - et ansvar som også påhviler arbejdsgiverne, lyder opfordringen fra næstformand Steen Lund Olsen. 

"AI er arbejdsværktøj i den finansielle sektor, og det skal selvfølgelig bruges på en måde, hvor man ikke kommer til at sætte sig selv eller virksomheden i en uhensigtsmæssig position omkring forretningskritiske oplysninger eller kode," siger han og fortsætter: 

"Det kræver, at medarbejderne har det rette arbejdsgrundlag for at bruge teknologien rigtigt. Det betyder både konkrete færdigheder, men ikke mindst også at man i virksomhederne skaber de nødvendige rammer for brugen af AI og en kritisk stillingtagen til, hvad man putter ind i og trækker ud af værktøjer som for eksempel ChatGPT."

Sådan bør du forholde dig til ChatGPT - Finansforholdet foreslår:

Virksomhedspolitik

Orienter dig om, hvorvidt din virksomhed har fået en politik på området.

Det er ikke længe siden, ChatGPT var helt ukendt for mange, men i takt med at flere og flere bruger ChatGPT til at løse opgaver på arbejdet har flere virksomheder også lanceret regler, politik eller retningslinjer. Selvom du måske har brugt ChatGPT længe, og din virksomhed ikke har haft nogen politik på området, kan det let ændre sig.

Etik

I ChatGPT er der indarbejdet nogle reguleringsmæssige og etiske instruktioner og regler, men ChatGPT 'tænker' ikke etisk.

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på eventuelle etiske dilemmaer, der kan opstå i forhold til at bruge ChatGPT.

Bias og fordomme

Forhold dig kritisk til det, ChatGPT svarer.

ChatGPT er et resultat af de tekster, den er fodret med, og kan derfor let, og relativt usynligt, reproducere tidligere forståelser af køn, etnicitet med vivdere, der ikke er repræsentativt for den måde, vi tænker i dag. Vær opmærksom på, at ChatGPT er udviklet fra et amerikansk perspektiv og forståelse af mennesker, samfund, køn osv.  

Troværdighed

ChatGPT er yderst overbevisende i sine besvarelser, men du skal være kritisk og eftertjekke de oplysninger, den giver.

En af ulemperne er, at ChatGPT ikke kildehenviser. Det gør det svært at følge op på dens påstande.

Du skal også være opmærksom på, at ChatGPT kun giver dig ét bud ad gangen. Du kan således ikke se variationerne som, når du eksempelvis Googler.

Det kan dertil blive vanskeligere at skelne mellem menneskeligt og AI-genereret indhold. Du skal derfor være opmærksom på informationsforurening og spredning af misinformation.

Databeskyttelse

ChatGPT er blevet kritiseret for, er dets beskyttelse af brugernes data. Der har været eksempler på et større datalæk, der betød, at brugeres historik på overskriftsniveau blev tilgængelig for andre.

Derudover skal du overveje, at det du skriver, bruges aktivt til at træne algoritmen. Du skal derfor være varsom med at indlæse nogen for form information, der kan føres tilbage til nogen specifik, for eksempel kunder, eller der kan krænke din egen ret til privatliv (hvis du for eksempel indlæser din sygejournal for at få hjælp til at forstå den).

Du kan under indstillinger aktivt afvise, at OpenAI bruger dine chats til at træne algoritmen. Det betyder ikke, at dine data ikke er videregivet, men at de slettes efter 30 dage. Vær opmærksom på at slå denne funktion til/fra på alle de enheder, du bruger, da den ikke slår igennem på tværs af for eksempel din computer(e), telefon, tablet osv.  

Man har lidt flere beskyttelsesmuligheder i den betalte version.

Oplysningspligten

Ifølge oplysningspligten kan du kræve at få oplyst, hvilke data OpenAI har indsamlet om dig, og med hvilket formål.

Du skal bruge ChatGPTs eksportfunktion under indstillinger.

Teknologiafhængighed

Det er vigtigt, at du fastholder din egen faglighed og kritiske sans, og ikke bliver for afhængig af teknologien.

Overvej altid, hvad du selv ville have foreslået og undersøg nysgerrigt og kritisk, hvorfor løsningen eventuelt overvejer noget andet, end du selv ville have peget på.

Det er stadig dig, der er den faglige og har kendskab til alle de omkringliggende relevante forhold, som løsningen ikke har indsigt i.

Sammen om dataetik

I et digitaliseret samfund gemmes flere tusinde dataspor hver eneste dag. Hvordan skaber vi gennemsigtighed omkring, hvilke data der gemmes på arbejdspladsen? Og hvad disse data bruges til? Få viden og inspiration her.

Læs mere
To mennesker over computer

Seneste nyt