Menu luk

Er I klar til jeres største data-udfordring nogensinde?

Jeg plejer at sige, at du roligt kan tage det største data warehouse projekt, som du nogensinde har været med til, og så gange det med tre. Det er virkeligheden for de største virksomheder lige om lidt.

30. aug. 2023
2 min

Af Jesper Kirk, Partner, Technology Consulting, EY.  It-perspektiverne er alene et udtryk for forfatterens synspunkter. 

Bæredygtigheds-rapportering står foran et kvantespring med implementeringen af CSRD-direktivet.

Rækkevidden ind i it-funktionen bør ikke undervurderes, for det er større og mere komplekst, end de fleste af os har prøvet før.

Jeg husker med smertelig tydelighed fra min tid i en stor bank, hvor meget vi var tvunget til at holde tungen lige i munden, når vi arbejdede med risikojusterede afkastmodeller.

Så snart man ændrer faktorer i modellen en smule, vil resultaterne som bekendt ændre sig. Modellen er muligvis bedre, men direktionen vil spørge: Er vi tættere på målet, eller er vi længere fra? Og hvad er den forretningsmæssige årsag til at tallene har ændret sig?

Den samme blanding af beregnede størrelser og hård ”bundlinje-rapportering” får vi nu på bæredygtighedsområdet.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Baseline ændrer sig

Forskellige aktivklassers CO2-aftryk vil være skabt som et gennemsnit. Men dette gennemsnit vil helt sikkert ændre sig over tid, i takt med, at vi alle bliver klogere på ESG-områderne.

Derfor vil baseline hele tiden have fluktuationer skabt af udefrakommende ”fiktive” størrelser.

I den virkelighed vil en ansvarlig ledelse spørge, hvad er vores status i forhold til at nå vores reduktionsmål på klimaaftryk? Holder vi, hvad vi lover?

Og det her er blot en enkelt af de mange problemstillinger, der kommer i spil med CSRD-direktivets krav om ESG-rapportering. Rigtig meget er nyt. Det her er klart større end GDPR eller det seneste data warehouse projekt, fordi det ganske enkelt er langt mere omfattende.

"Er I klar? Har I taget de indledende armbøjninger? Har I en projektgruppe på plads? Har I lavet analysen? Har I et road map?"
- Jesper Kirk, Partner, Technology Consulting, EY.

Eksterne datakilder

Vi skal også samle et databaseret billede ved hjælp af eksterne kilder, fordi vi ikke kan forstå vores egen påvirkning uden at medtænke værdikæden af leverandører og partnere. På samme måde skal vi selv kunne levere data til vores økosystem.

Det store spørgsmål er, om rækkevidden af dette projekt egentlig har fundet vej til CIO’ens dagsorden?

Nøglen bliver givetvis en intelligent og pænt kompleks data-platform, som hele tiden skal udvides og udvikles.

Data warehouse gange tre

Jeg plejer at sige, at du roligt kan tage det største data warehouse projekt, som du nogensinde har været med til, og så gange det med tre. Det er virkeligheden for de største virksomheder lige om lidt, og for næsten alle andre om få år.

Og det er et tog, som vil køre i høj fart, mens vi skal lægge skinnerne imens.

Er I klar? Har I taget de indledende armbøjninger? Har I en projektgruppe på plads? Har I lavet analysen? Har I et road map?

Seneste nyt