Menu luk

Datacentral knytter stærkere bånd til Polen: Forventer kraftig medarbejdervækst

BEC skalerer kraftigt op i den polske del af forretningen og har i den forbindelse etableret nyt europæisk samarbejdsudvalg med de polske kollegaer. ”Det er vores ambition, at Polen skal på niveau med Danmark," lyder det.

28. jun 2023
7 min

Et nyt europæisk samarbejdsudvalg (EWC) har taget form i BEC, der har en stor afdeling i Warszawa i Polen. Det sker for at knytte den polske del af forretningen med omkring 700 ansatte (inklusive over 300 konsulenter) tættere på BEC og det danske hovedkontor.

Det har ikke været nogen nem opgave, for fagforeninger står ikke lige så stærkt i Polen, som det er tilfældet historisk i Danmark.

Det fortæller tillidsrepræsentant Anette Kammann, der selv sidder med i udvalget, til Finansforbundet.

"Det har været en spændende rejse, som har taget noget tid. Der er ikke tradition for fagbevægelse i Polen på samme måde som i Danmark. Der er ingen, der jubler, når du siger fagforening i Polen," siger hun.

Men op at stå kom det nye europæiske udvalg, der ligger på toppen af det danske og et nyt polsk samarbejdsudvalg.

Det er især ledelsens fortjeneste med BEC’s direktør Jesper Nielsen i front, lyder det.

"Det var ledelsen, også før der var noget lovkrav om det, der tog initiativet til det, og som har stået for at formulere og kommunikere om udvalget. Det var ikke sket uden deres engagement," siger Anette Kammann, der har været tillidsrepræsentant siden 2010, og i dag er fællestillidsrepræsentant og kredsbestyrelsesmedlem hos Finansforbundet Kreds Øst.

"Vores raison d’être er at skabe moderne teknologi for vores ejere og herigennem give dem en konkurrencefordel. Det kan vi kun gøre ved at skabe nogle rammer for medarbejderne, der er interessante."
- Mette Wang, direktør for People & Communications hos BEC.

Anette Kammann, fællestillidsrepræsentant og kredsbestyrelsesmedlem hos Finansforbundet Kreds Øst.

Fagbevægelsens plads i BEC

I det nye europæiske samarbejdsudvalg er tre fra ledelsen og to medarbejderrepræsentanter fra henholdsvis Polen og Danmark repræsenteret.

Indtil videre har der været afholdt to møder – afviklet i hvad der beskrives som en uformel tone og med en åben og ærlig dialog.

I udvalget involveres den polske forretning endnu mere i BEC’s udvikling og strategiske beslutninger, som påvirker afdelingerne på tværs af landegrænser.

"Det er gået rigtig fint. Vi har selvfølgelig lige skullet lære hinanden at kende," erkender Anette Kammann.

I BEC’s ledelse er der en stor begejstring for, at det er lykkedes at få de polske medarbejdere med på idéen om både lokalt og europæisk samarbejdsudvalg.

"Vi har en lang tradition for at arbejde med fagbevægelsen. BEC sidder også med bestyrelsen i FA, og vi har som virksomhed en årelang tradition for at være organiseret. Det giver både mening i forhold til at sikre godt samarbejde og løse problemstillinger, men også strategisk i forhold til at flytte forretningen,” siger Mette Wang, direktør for People & Communications hos BEC.

"Det er en forlængelse af det arbejde. Vores raison d’être er at skabe moderne teknologi for vores ejere og herigennem give dem en konkurrencefordel. Det kan vi kun gøre ved at skabe nogle interessante rammer for medarbejderne," fortsætter hun.

European Works Council (EWC)

EWC er et direktiv under EU, der skal sikre retten til at etablere europæiske arbejdsråd i virksomheder eller koncerner med mindst 100 medarbejdere i EU.

Gennem organet kan medarbejdere informeres og høres med hensyn til virksomhedens fremskridt og betydelige beslutninger på europæisk niveau, der kan påvirke ansættelse eller arbejdsvilkår.

En anmodning fra 100 medarbejdere fra to lande eller et initiativ fra arbejdsgiveren kan udløse processen.

Endnu flere polske ansatte

BEC’s polske afdeling er bygget op siden 2017. Her overtog BEC Nykredits dengang mindre nearshore-enhed i Warszawa, da Nykredit her overgik til BEC.

Siden er antallet af medarbejdere i Polen eksploderet.

I december 2022 var der 1.728 ansatte i BEC heraf lige over 1.000 i Danmark og næsten 700 i Polen.

Antallet i Polen er i de første fem måneder 2023 steget med yderligere 50. Til sammenligning var der omkring 100 i alt, da Mette Wang begyndte i BEC for cirka tre år siden.

BEC’s strategi fra 2021 ’Winning Customers’ handler blandt andet om at forene datacentralen på tværs af de to lande, internt omtalt som ’One BEC’. Hvis det rigtig skal lykkes, kræver det ifølge Mette Wang også, at der skal være endnu flere polske ansatte og mere koordination og ensartethed mellem landene.

"Det er vores ambition, at Polen skal på niveau med Danmark. Det skal ligestilles. Målet er, at der er nogenlunde lige mange ansatte i Danmark og i Polen," siger hun.

Hun gør det klart, at der er en række roller, som kun kan varetages af danske ansatte, da eksempelvis hele kundedialogen og meget af kommunikationen fortsat er på dansk. Men for år tilbage indførte BEC  engelsk som primært sprog i al intern dialog og samarbejde, hvilket har åbnet endnu mere op for skaleringen i Polen og udenlandske ansatte.

"Det er faktisk exceptionelt, at vi lige nu sidder og taler dansk. Stort set alle møder er på engelsk. Og når vi kommer ind i maven af BEC i udviklingsteamsne er det fuldstændigt ligegyldigt, hvilken nationalitet man har, eller om man sidder i Polen eller Danmark, for det foregår helt naturligt på engelsk."

Mette Wang, direktør for People & Communications hos BEC.

Mette Wang indskyder samtidig pointen om, at den polske vækst også handler om, at nogle meget efterspurgte it-kompetencer simpelthen er så godt som umulige at få fat på i Danmark.

"Vi har ikke et ansættelsesstop i Danmark, men vi kigger strategisk på, hvor vi finder de bedste kompetencer til de givne opgaver og samtidig sikre balance og diversitet i vores teams. Situationen er også den, at vi har et presset it-arbejdsmarked i Danmark, hvor der er nogle kompetencer, som er svære at få nok af," siger hun.

Hvad sker der med opgaver og stillinger i Danmark?

Med det nye EWC er Polen og Danmark blevet langt mere ligestillet i BEC, end det har været tilfældet tidligere. Nu har Polen rent faktisk en stemme, siger Mette Wang.  

For de danske ansatte ses ligestilling som en naturlig udvikling. Anette Kammann er eksempelvis ikke blevet lagt ned af spørgsmål om de tættere bånd til Polen og udvalget, fortæller hun. 

Men der dog helt generelt nogle bekymringer om, hvad sker der med opgaver og stillinger i Danmark på sigt, lyder det samtidig. 

"Det er naturligt, når vi vækster så meget i Polen og ikke særlig meget i Danmark. Her har primært BEC’s ledelse, men også vi tillidsrepræsentanter, en opgave i at fortælle vores medlemmer, at der fortsat er gode muligheder for at udvikle sig i BEC i Danmark," siger Anette Kammann og slutter:

"Vi er stadig er på en øvebane omkring det at være på lige fod i de to lande. Vi er i gang med en masse gode ting, og jeg tror det bliver rigtig godt."

IT-ansatte

Finansforbundet er også for dig, der arbejder med it i den finansielle sektor. Du får adgang til nogle af Danmarks bedste it-kurser, arrangementer, netværk og nyheder om finans-it, tech og digitalisering.

Besøg hjemmesiden her
Kvinde IT

Seneste nyt