Menu luk

Danske banker skeptiske over for e-euro: Her er overblikket

Debatten om digital euro er blusset op efter Finans Danmark og Nationalbanken har givet høringssvar til projektet. Der er argumenter for og imod. Tjek dem her.

14. aug. 2023
5 min

I fremtiden skal det være muligt at betale med digitale euro i forretninger i euro-lande, gennemføre person-til-person overførsler og opbevare en vis mængde midler som digitale euro.

Nogenlunde sådan lyder visionen fra Europa-Kommissionen og den europæiske centralbank, ECB, der til oktober skal afgøre, om projektet for alvor skal startes op, hvad mange forventer vil komme til at ske.

Men hos danske banker og Nationalbanken er der enighed om, at der i Danmark slet ikke er behov for hverken digitale euro eller e-kroner. Begge organisationer hæfter sig ved, at Danmark i forvejen har en velfungerende finansiel infrastruktur med effektive betalingsløsninger.

Ikke behov for digitale centralbankpenge

Indførsel af centraludstedte digitale penge medfører en række risici, lyder det samstemmigt fra Finans Danmark og Nationalbanken om Europa-Kommissionens forslag om indførelse af digital euro. 

”Set fra et dansk perspektiv er det ikke tydeligt, hvordan en dansk borgervendt CBDC (digitale centralbankpenge, red.) vil skabe en væsentlig ekstra værdi i forhold til de eksisterende løsninger i Danmark,” skriver Nationalbanken.

”Helt overordnet er det ikke klart for Finans Danmark, at der på nuværende tidspunkt er noget behov for at etablere en centralbankudstedt digital euro,” lyder det blandt andet i høringssvaret fra Finans Danmark.

"Vi er åbne overfor, at danskere på ferie i eurozonen kan betale med digitale euro.”
- Ulrik Nødgaard, direktør hos Finans Danmark.

"Ønsker ikke et forbud"

Finans Danmark kom med sit høringssvar først, og blev siden trukket igennem mediemøllen for at have ytret sig skeptiske overfor den digitale euro-idé.

 Banker kæmper imod ny digital euro til danskerne (borsen.dk)

Siden måtte direktør for Finans Danmark, Ulrik Nødgaard, på banen for at tydeliggøre budskabet.

”Danske banker ønsker ikke et forbud mod, at danskerne får adgang til digitale euro. Vi støtter blot EU-Kommissionen, der lægger op til, at det i første omgang er personer, der er bosiddende i et land med euroen som valuta, som skal have en digital eurokonto,” skrev han i Børsen.

”Fra bankernes side vil vi fortsat hjælpe kunderne med at betale med euro i eurolandene – uanset om det er med kontanter, betalingskort eller evt. på sigt digitale euro, hvis det kan lade sig gøre. Så vi er åbne overfor, at danskere på ferie i eurozonen kan betale med digitale euro.”

Ulrik Nødgaard, direktør hos Finans Danmark. 

Er digitale penge fremtiden? 

Der er flere argumenter for og imod indførslen af centralbankudstedte digitale penge, som der ind til videre ikke er mange erfaringer med på globalt plan. Men den digitale og teknologiske udvikling buldrer derud af, så hvem ved, hvad der giver mening om blot fem år?

Det er der mange holdninger til, og det vil i de kommende år uden tvivl blive debatteret.

Her er nogle af de argumenter for og imod, der er kommet frem i seneste tids debat: 

Argumenter for

  • Digital euro kan løfte især den sydlige del af betalings-Europa til at blive fuldt digitaliseret, lyder det fra EU.
  • Kan være et alternativ til kontanter, bruges uafhængigt af bankerne og bringe ny innovation med sig, lyder det blandt andet fra Jan Damsgaard,  professor ved center for digitalisering på Copenhagen Business School.
  • EU-Kommissionen anfører som en af hovedårsagerne for at etablere en digital
    euro, at en marginalisering af kontanter i fremtiden kan rykke på tilliden til private
    penge (monetært anker).

...og imod

  • Ifølge Finans Danmark vil indførslen betyde store investeringer for danske banker i forhold til den underliggende betalingsinfrastruktur.
  • En ”meget betydelig andel af bankernes detailindskud” kan ifølge Finans Danmark potentielt blive konverteret til digitale euro. Det risikerer at øre kreditomkostningerne for kunderne, herunder skabe risici for finansiel ustabilitet og såkaldt bank runs.
  • Det er ikke nødvendigt for tilliden til private penge med adgang til digitale centralbankpenge. Tillid skabes ifølge Finans Danmark af en sund finansiel sektor, effektiv finansiel regulering med bl.a. indskydergaranti, samt sikre og brugervenlige elektroniske betalingsløsninger.

Lovgivningen skal på plads for ikke euro-lande

Ifølge forslaget vil borgere, der besøger euro-området, få adgang til digitale euro og vil kunne anvende disse i eurolande.

Den model, hvor eksempelvis danskere på ferie kan få adgang til digitale euro, er Nationalbanken positivt stemt over for, men anbefaler, at regeringen arbejder for, at modellen for ikke euro-lande præciseres i forhold til adgang og beholdning af digitale euro.

Nationalbanken mener også, at forordningen alene bør muliggør besøgendes anvendelse af den digitale euro i euro-området.

Det helt store spørgsmål er altså, hvordan en kommende digital euro skal fungere i lande, der ikke har euro. Tords en vis skepsis er såvel Nationalbanken som Finans Danmark klar til at drøfte videre, lyder det.

”Det vil vi meget gerne drøfte med Kommissionen, Nationalbanken og de danske myndigheder i den kommende tid. Vores pointe er, at vi er skeptiske over for behovet for digitale centralbankpenge i Europa og i Danmark. For vi har jo allerede velfungerende betalingsløsninger som f.eks. Mobilepay. Og vi er ikke alene om vores skepsis.”

Digitale centralbankudstedte penge?

EU-Kommissionen præsenterede 28. juni 2023 forslag til etablering af en digital euro. 

Planen er, at det skal kunne fungere uden om kommercielle banker og være udstedt af Den Europæiske Centralbank (ECB).  

Forventes at kunne være implementeret fra 2027 eller 2028.

Kun enkelte centralbanker, fx i Bahamas og Nigeria samt centralbanken for en række øst-caribiske lande, har udstedt digitale centralbankpen.

I Sverige har man dog arbejdet på udviklingen af en digital udgave af den svenske krone siden 2016.

Herhjemme har analysen fra Nationalbanken ind til videre været, at der ikke er et oplagt behov for centraludstedt digitale penge.

Seneste nyt