Menu luk

Danske Bank ansætter specialister med anderledes hjerner

For at skabe en robust arbejdsplads er det nødvendigt med forskelligheder. Og ansatte med hjerner, der varierer fra flertallets, kan være meget værdifulde på flere parametre, fortæller Danske Banks D&I Lead.

23. okt. 2023
5 min
”Det, som nogle opfatter som en svaghed, ser vi som en styrke," siger Mette Buhl Christoffersen fra Danske Bank. Foto: Mathias Eis

En medarbejder, der tænker ud af boksen eller ser meget visuelt og logisk på en arbejdsopgave, kan være guld værd for en arbejdsplads.

Også selvom den samme medarbejder måske undgår øjenkontakt, når snakken går i kantinen eller nemt distraheres og hopper fra en arbejdsopgave til en anden.

Det er tanken bag det samarbejde, som Danske Bank har med organisationen Specialisterne, der hjælper virksomheder med at integrere neurodivergente mennesker som værdifuld arbejdskraft, der tænker og løser problemer på en anderledes måde.

”Det, som nogle opfatter som en svaghed, ser vi som en styrke. Vi kan lære rigtig meget af de her mennesker, som er helt exceptionelt dygtige til nogle ting, som vi har brug for at blive en bedre virksomhed,” siger Mette Buhl Christoffersen, der er Diversity & Inclusion Impact Lead i Technology & Services i Danske Bank.

Neurodivergens dækker over, at nogle hjerner fungerer anderledes end flertallets. Betegnelsen dækker både diagnoser som autisme, adhd og ordblindhed. Og neurodivergente mennesker vil ofte være virkelig dygtige til nogle ting på bekostning af noget andet som eksempelvis sociale relationer.

Nødvendigt med forskelligheden

I alt har banken nu 18 konsulenter fra Specialisterne ansat.

En af dem er Morten Zøllner Otte, som du kan læse mere om her.

Og det er der en helt særlig grund til, fortæller Mette Buhl Christoffersen.

”Det skal ikke være, fordi det er synd for nogen, at man gør folk en tjeneste ved at ansætte dem. Men vi vil gerne være rigtig gode til at matche de helt rigtige folk ind, hvor vi rent faktisk har behov for deres særlige kompetencer,” forklarer hun.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Neurodivergens

Ordet neurodivergent betyder, at en hjerne har atypiske karakteristika, og derfor kan diagnosticeres med f.eks. adhd, autisme, psykisk sygdom eller epilepsi. Ordet ”divergent” kan oversættes til ”forskellig” eller ”anderledes” på dansk. Neurodivergent betyder altså at have en anderledes hjerne.

Ordet neurodivergent er opfundet for at få en paraply-betegnelse, der kan favne de mange forskellige måder, ens hjerne kan være atypisk.

Kilde: Specialisterne

Derudover vil en virksomhed som Danske Bank med over 21.000 ansatte også allerede have mange medarbejdere, der er neurodivergerende i en eller anden grad.

”Jeg synes, at det forpligter. Vi har et ansvar som organisation til at kunne rumme de forskelligheder, det også medbringer,” siger Mette Buhl Christoffersen, der også peger på, at det for at skabe en robust arbejdsplads er nødvendigt med forskelligheden.

Videreuddannelse af ledere

Samtidig kan Specialisternes ekspertviden på området hjælpe med at sikre bedre videreuddannelse af bankens ledere.

Mette Buhl Christoffersen forklarer, at det blandt andet handler om at få skabt en forståelse og anerkendelse af, at vi alle er forskellige.

”Det vigtigste er at skabe en kultur, der omfavner vores forskelligheder, og en ledelseskultur, der anerkender forskelligheden og giver den enkelte medarbejder de bedste forudsætninger for at lykkes og nå sit fulde potentiale,” siger hun.

Derfor er det blandt andet tanken, at lederne skal have coaching og sikres kompetencer til at lede neurodivergente, som efterfølgende også kan bredes ud på tværs i organisationen.

”Vi har forskellige behov, og den viden er jo vigtig for alle – også for ledere. Når man arbejder med neurodivergente, bliver det ekstra tydeligt, at der er ikke nogen, der er ens. Om du så er neurodivergent eller neurotypisk, det er jo i princippet ligegyldigt. Man er nødt til at kigge på den enkelte medarbejder og deres særlige behov,” siger hun.

"Det hele kommer ned til, at vi som medarbejdere, kolleger og organisation får en meget dybere forståelse for, hvad det egentlig betyder at have en inkluderende organisation og virksomhed."
- Mette Buhl Christoffersen, D&I Impact Lead i Technology & Services i Danske Bank

Når magien opstår

Samarbejdet med Specialisterne har kørt siden 2022, hvor man startede med at ansætte 12 konsulenter. Og en foreløbig evaluering viser, at det har givet en stor værdi.

91 procent vil anbefale andre teams at få en kollega fra Specialisterne i deres team. 84 procent føler, at det har haft en positiv effekt på at få løst de daglige opgaver i deres team, og 79 procent svarer, at det giver en bedre forståelse for, hvordan man arbejder med diversitet og inklusion i Technology & Services i Danske Bank.

”Det hele kommer ned til, at vi som medarbejdere, kolleger og organisation får en meget dybere forståelse for, hvad det egentlig betyder at have en inkluderende organisation og virksomhed. Det er jo det, vi arbejder rigtig meget på,” siger Mette Buhl Christoffersen og uddyber:

”Det er jo det, diversitet kan. Når vi får minoritetsgrupper, eller andre, der ikke tænker og agerer ens, til at arbejde sammen, så opstår der noget magisk i, at man faktisk helt strategisk skaber værdi i det output, man laver som virksomhed. Og så leverer vi jo også produkter, der er mere inkluderende for vores kunder.”

Mette Buhl Christoffersen er selv ordblind og har adhd, men har lært at udnytte det i sit job. Foto: Mathias Eis

Vil selv være en rollemodel

For Mette Buhl Christoffersen har samarbejdet med Specialisterne også en personlig betydning.

Hun er selv ordblind og har adhd, men har lært, hvordan hun skal tackle og udnytte det i sit job.

”Jeg er blevet sat i den her rolle, som passer rigtig godt til mig, fordi jeg har meget energi og sindssygt mange ideer. Og så er der nogle andre ting, jeg er knap så god til, men så har jeg jo nogle rigtig gode kolleger, som hjælper mig med det,” siger hun.

Hun tror også, at det gør hende mindre berøringsangst.

”Selvom jeg på ingen måde nødvendigvis er lige så udfordret, så håber jeg, at det, at jeg tør være åben omkring det, også kan gøre mig til en rollemodel. Det forsøger jeg i hvert fald på, fordi jeg tror, at alle mennesker har det godt med at kunne spejle sig selv i andre og se, at selvom man er anderledes betyder det ikke, at man ikke kan sætte skub i sin karriere.”

Mette Buhl Christoffersen tøver ikke med at opfordre andre virksomheder til at ansætte flere neurodivergente kolleger, og hun giver også gerne nogle gode råd med på vejen.

”Man skal ikke være så bange for at gå i gang med det. Vi lærer konstant undervejs i de her processer og bliver bedre hele tiden. Det handler ikke om, at det skal være perfekt fra start. Det handler om, at når man opdager ting, så kan vi prøve at lære af det og forsøge at gøre det bedre,” slutter hun.

Seneste nyt