Menu luk

”Copenhagen Fintech er noget af det, jeg er virkelig stolt over at have været med til”

IT-PERSPEKTIVER: Landsmødet i september bliver mit sidste som formand, og Steen Lund Olsen har overtaget posten i Copenhagen Fintech-bestyrelsen. Arbejdet for at styrke fintech i Danmark fortsætter.

Når jeg kigger tilbage på min tid i spidsen for Finansforbundet, er Copenhagen Fintech noget af det, jeg er virkelig stolt over at have været med til.

Vi tog som fagforbund, hvad nogle vil kalde en dristig beslutning, og gik med i arbejdet omkring stiftelsen af et nyt iværksættermiljø, som vi havde ambitioner om kunne skabe vækst og jobs.

Det var ikke nødvendigvis en tilgang, som lå lige for.

For hvad var det egentlig for noget, denne her fintech-branche, der var begyndt at røre på sig omkring den finansielle sektor? Var det en trussel – eller var der noget nyt på vej, som vi faktisk skulle omfavne?

Jeg er glad for, at vi valgte det sidste, og jeg husker stadig åbningen tilbage i 2016, hvor daværende erhvervsminister Troels Lund Poulsen (V) var med.

Vi troede på, at vi som fagforening kunne være med til at skabe et spirende, levende og anerkendt iværksættermiljø. I dag er Copenhagen Fintech et af de 20 stærkeste globale tech-centre og udpeget som dansk styrkeposition af Erhvervsministeriet.

Et resultat af initiativ og fælles indsats

I forrige uge var erhvervsminister Morten Bødskov (S) forbi Copenhagen Fintech for at tale muligheder og indsatser for dansk iværksætteri.

Og vi er nået et godt stykke:

Tæt på 320 fintech-virksomheder og op mod 5.000 jobs er status nu.

Der er lavet arbejdsgiverforening for fintech og skabt overenskomst på et helt nyt område.

Der er etableret en ny investeringsfond, der skal hjælpe fintech i Danmark yderligere på vej.

Alt sammen resultater af initiativ og mange gode kræfters fælles indsats. Til gengæld er der på relativt få år også skabt noget med enormt gode perspektiver for fremtiden.

Vi taber virksomhederne til udlandet

Men der er stadig masser at kæmpe for.

På et globalt marked, hvor alt kan løses digitalt, er outsourcing og udflytning af arbejdspladser til lande, hvor driftsudgifterne er lavere, en virkelighed

Der er brug for gode rammebetingelser, hvis det eventyr skal fortsætte på dansk jord. For vi taber virksomhederne til udlandet i takt med, at de vokser i størrelse på grund af en forvrænget konkurrencesituation.

Især er der brug for en gennemgang af afgifts- og skattesystemet med udgangspunkt i det digitale og globale marked.

Der er behov for en større satsning på efter- og videreuddannelse og et styrket uddannelsesfokus på hele snitfladen mellem it, digitalisering og finans.

Og adgang til kvalificeret arbejdskraft og talent er en helt central udfordring, hvis Danmark fortsat skal være udgangspunktet for innovative fintech-løsninger.

Arbejdet skal fortsætte

Landsmødet i september bliver mit sidste som formand. Stafetten med bestyrelsesarbejdet i Copenhagen Fintech er derfor givet videre til næstformand Steen Lund Olsen.

Det fælles arbejde fra mange stærke kræfter omkring fintech i Danmark kommer til at fortsætte for at skabe jobs og vækst i en ny og teknologibaseret branche.

Jeg er stolt over, at vi har været med til at lagt grundstenene til noget, der kommer til at vare ved.

Og at vi i Finansforbundet har vist, at ny teknologi og iværksætteri faktisk matcher helt fint med fagforening og organisering.

Seneste nyt