Menu luk

Compliance i markant vækst: Se udviklingen i de største banker

I årene efter finanskrisen var der jobboom i complianceafdelinger verden over. I nogle af de største danske banker er antallet af compliancemedarbejdere fortsat med at vokse, mens det hos andre nåede den rigtige størrelse for nogle år siden.

Overholdelse af regler og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet har fået større og større fokus i bankerne.

Finanskrisen og en række skærpede regler for sektoren har fået bankerne til at ansatte flere og flere compliancemedarbejdere, og i nogle pengeinstitutter er væksten fortsat frem til i dag.

Andre banker oplyser, at antallet af compliancemedarbejdere nåede sit naturlige leje for et par år siden.

"I Sydbank har compliancefunktionen fundet det niveau, der virker, og har fastholdt det i fem år," siger områdedirektør for compliance i Sydbank, Lone Frederiksen, som ikke vil sætte et præcist tal på, hvor mange compliancemedarbejdere, banken har i dag.

"Bedrevidenhed er en enormt dårlig tilgang til at samarbejde med mennesker. Man skal ikke komme og tro, at fordi man som compliancemedarbejder har læst hvilke regler, der gælder, så ved man også, hvordan den praktiske hverdag fungerer."
- Lone Frederiksen, områdedirektør for compliance i Sydbank

En større forståelse for compliance

Hun fortæller, at holdningen til compliancemedarbejderne har ændret sig markant, i takt med at funktionen er kommet til at fylde mere.

"I begyndelsen var den enkelte medarbejder mere skeptisk i forhold til, at de der compliancefolk kommer og vil fortælle os alt muligt, men er det nu nødvendigt? I dag er der en meget større forståelse for, at compliance og forretning skal arbejde sammen, så vi er sikre på, at vi gør tingene rigtigt."

Som compliancemedarbejder mener Lone Frederiksen, at det er vigtigt at lytte og udvise ydmyghed, hvis man vil sikre et godt samarbejde med sine kollegaer i andre dele af virksomheden.

"Bedrevidenhed er en enormt dårlig tilgang til at samarbejde med mennesker. Man skal ikke komme og tro, at fordi man som compliancemedarbejder har læst hvilke regler, der gælder, så ved man også, hvordan den praktiske hverdag fungerer," siger hun.

"Det er klart, at når jeg som jurist står og kigger med hos en aktiehandler, som har fire skærme åbne, hvor der kører alle mulige kurser og navne og forkortelser, så kan jeg kende nok så mange paragraffer, men hvis jeg ikke forstår, hvad der foregår på lige præcis den skærm, så kan vi ikke bruge det til noget. Der skal være et godt samspil mellem jura og de andre fagligheder."

Complianceafdelinger i vækst

Hos andre af de største danske pengeinstitutter vokser complianceafdelingerne stadig. Nordea oplyser for eksempel, at der ved udgangen af 2020 var 196 fuldtidsansatte, som arbejdede med compliance på tværs af Nordea Group. Ved udgangen af 2022 var tallet steget til 239 fuldtidsansatte. Derudover er der 2600 medarbejdere, som udelukkende arbejder med at bekæmpe finansiel kriminalitet. Tallene gælder hele Nordea-koncernen og ikke kun de ansatte i Danmark.

Danske Bank har også investeret kraftigt i compliance og har i dag 3.600 fuldtidsansatte, der arbejder med at forebygge økonomisk kriminalitet. Til sammenligning var lå tallet på 1500 ansatte i 2019.

Jyske Bank ønsker ikke at sætte konkrete tal på antallet af medarbejdere, som arbejder med overholdelse af regler og forebyggelse af økonomisk kriminalitet, men oplyser på mail:

”Helt overordnet kan vi sige, at i takt med, at kravene til bankerne er steget, så har vi selvfølgelig også løbende vurderet og tilpasset vores organisation og arbejdsopgaver, og antallet af medarbejdere, der arbejder med compliance, er steget de seneste år.”

Ingen sammenligning på tværs

Man kan ikke sammenligne tallene direkte på tværs af bankerne, fordi organisationen og fordelingen af opgaver mellem de forskellige afdelinger varierer.

I Spar Nord handlede en stor del af complianceafdelingens arbejde for 10-15 år siden om at sikre, at man overholdt hvidvasklovgivningen. Men siden er hvidvaskområdet vokset så meget, at banken for nogle år siden valgte at udskille det fra complianceafdelingen og lægge det i AML-funktionen, hvor der i dag sidder 26 medlemmer og studentermedhjælpere. I complianceafdelingen er der seks ansatte. Det fortæller Lone Kock Larsen, complianceansvarlig i Spar Nord.

”Compliancefunktionen arbejder med hvidvaskreglerne, herunder kontroller af, at vi overholder lovgivningen. Vi kontrollerer, at banken har processer til at overholde lovgivningen på området. Det er AML-funktionen, som arbejder direkte med det, indberetter kundeforhold og sammen med rådgiverne har hovedopgaven med at bekæmpe hvidvask blandt bankens kunder,” siger Lone Kock Larsen.

”De nye regler på området har skærpet fokusset. Det betyder, at vores indberetninger på vores kunder er vokset betydeligt. For 15 år siden havde banken få indberetninger om året.  I 2022 havde vi lidt under 4000.”


Emner

Seneste nyt