Menu luk

Compliance-ekspert: En ting er afgørende for compliance-afdelingers gennemslagskraft

Gennem tyve år har Monika Wieczorkowska oplevet compliance-funktionen i Danske Bank gå fra ikke at eksistere til at have hundredvis af ansatte. Hun fortæller om kulturændringen, som er sket, og om hvordan man sikrer, at der bliver lyttet til compliance-medarbejderne.

20. feb. 2023
3 min
Dansk / English

Da Monika Wieczorkowska blev ansat hos Danske Bank, var der ikke nogen compliance-afdeling. Nu, tyve år senere, er compliance-funktionen vokset til at være en essentiel funktion i storbanken og have hundredvis af ansatte. 

Monika Wieczorkowska er Danske Bank Groups leder af intern revision for compliance, økonomisk kriminalitet og større erhvervskunder og institutionelle kunder. Det er hendes opgave at kontrollere, om compliance-afdelingen fungerer, som den skal, og arbejdsgangene er hensigtsmæssige.

9. marts taler hun på Finansforbundets compliance-konference om sine erfaringer. Efter hendes mening er der en ting, som er afgørende for, om compliance-afdelingen får den nødvendige gennemslagskraft i organisationen. 

”Den rådgivende rolle i compliance-funktionen fungerer kun, hvis compliance-afdelingen bliver spurgt om sin mening og ikke selv skal henvende sig hver eneste gang. At det sker, kan man ikke tvinge frem. Man kan prøve at gøre det til en del af standardprocedurerne og implementere det i forskellige kontrolmekanismer. Men i sidste ende bliver folk nødt til at opleve, at det er en funktion, som tilfører virksomheden værdi,” siger Monika Wieczorkowska.

"Der har været en enorm kulturændring omkring compliance og vigtigheden af at støtte op om overholdelse af regler."
- Monika Wieczorkowska, Danske Bank Groups head of internal audit for compliance

En revolution i synet på compliance

Bliver compliance set som en funktion, som skaber værdi, og ikke en forhindring, som forsinker processerne, er der en større chance for, at resten af organisationen har lyst til at henvende sig med spørgsmål. I løbet af den tid Monika Wieczorkowskas tid i Danske Bank er der sket en revolution i synet på compliance-funktionen.

”Compliance-afdelingen har fået en større rolle. Det er ikke fordi, den har vetoret, men dens bekymringer bliver lyttet til og ikke ignoreret. Der har været en enorm kulturændring omkring compliance og vigtigheden af at støtte op om overholdelse af regler. Nu til dags ved alle, hvor vigtigt det er,” siger hun.

I løbet af sin tid i banken har hun oplevet en række problematiske sager ramme organisationen og set den negative presseomtale og kritik, som fulgte med. Efter hendes mening er de erfaringer en del af årsagen til, at synet på compliance-afdelingen har ændret sig så meget.

”Det mest interessante ved mit arbejde er helt klart opgaver relateret til efterlevelse af reglerne om økonomisk kriminalitet og de risici, som har med økonomisk kriminalitet at gøre. Det er ikke nogen hemmelighed, at Danske Bank har haft nogle udfordringer og er i gang med at ændre mange ting. Derfor er der også mange ting, som jeg kan kontrollere,” siger Monika Wieczorkowska.

Blå bog: Monika Wieczorkowska

  • Head of Internal Audit for Compliance and Financial Crime hos Danske Bank
  • Født i 1978
  • Studerede på Warsaw School of Economics.
  • Har to mastergrader i hhv. Finance and Banking og Management

”Jeg tror ikke, der er nogen processer relateret til økonomisk kriminalitet, som er forblevet uforandrede. Alt har ændret sig. Der er nye krav, nye opgaver, nye systemer, nye løsninger, nye hold. Hvis man kiggede på banken for ti år siden og så kigger på banken nu, virker det som en helt ny bank. Men på en positiv måde,” siger hun.

Vigtigt med intern kontrol

Tidligere var der ikke det samme fokus på den interne kontrol af compliance-funktionen, som er Monika Wieczorkowskas opgave. Det er vokset frem som en naturlig konsekvens af, at compliance-afdelinger har fået flere ansvarsområder.

På sit oplæg på Finansforbundets compliance-konference vil hun derfor fortælle om, hvor vigtigt det er, at der også er en intern kontrol af compliance-afdelingens processer. Hun vil også dele sine erfaringer med, hvordan de interne revisorer og compliance-medarbejderne arbejder sammen og sikrer, at man ikke laver de samme opgaver to gange.

”Compliance-medarbejderne skal komme til oplægget, hvis de vil høre fra en person, som har en del erfaring med at kontrollere deres funktion. Jeg vil fortælle om de udfordringer, compliance-afdelinger generelt har, om de udfordringer, begge vores funktioner har, når vi skal sikre, at vi gør det rette, ikke laver dobbeltarbejde og sammen tilfører vores organisationer værdi,” siger Monika Wieczorkowska.


Emner

Seneste nyt