Menu luk

Bombe under provision fuser ud

Det er en stor sejr for sektoren, at et forbud mod provision for investeringsrådgivning formentlig pilles ud af et nyt EU-udspil. Næstformand i Finansforbundet, Michael Budolfsen, kalder det ”virkelig vigtigt.”

22. maj 2023
4 min

Den værste fare ser ud til at være afværget i forhold til et voldsomt indgribende udspil fra EU-kommissionen, der lagde op til at forbyde bankerne at tage provision i forbindelse med investeringsrådgivning.

”Det er virkelig vigtigt og en stor sejr, at det ser ud til at lykkes at bremse det, inden forslaget bliver fremlagt,” siger næstformand i Finansforbundet, Michael Budolfsen.

EU rundt har protesterne rejst sig fra finanssektorer og erhvervsliv. I Tyskland og Frankrig er der også på regeringsplan taget afstand fra forslaget. Herhjemme har Dansk Erhverv, F&P – brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionsselskaber, Finans Danmark og Finansforbundet slået sig sammen om at arbejde aktivt imod det.

Derfor er det vigtigt

Hvorfor er det så vigtigt at bremse forslaget?

Michael Budolfsen forklarer, at det ville få store konsekvenser for ikke mindst småsparere, der i dag har en garanteret ret til at modtage rådgivning i forbindelse med investeringer.

Som det er i dag, betaler alle investorer nemlig en provision for rådgivning i pengeinstituttet. Er man investor på den lille klinge, betaler man en ganske lille sats:

”På den måde er der et Robin Hood-element indlejret. Hvis du har få penge, betaler du lidt, og dem med store summer betaler forholdsvis mere og sikrer på den måde indirekte, at alle kan få rådgivning om investeringer.”

Unge investorer i saksen

Som forbrugerorganisationer ser det, ændrer det dog ikke ved, at alle investorer pålægges provision for rådgivning, hvad enten, man bruger den eller ej.

Det synspunkt er der tilsyneladende blevet lyttet i EU, hvor den irske EU-kommissær for finansielle tjenesteydelser, Mairead McGuinness, lagde op til, at provisionen skulle forbydes.

"Det er en frygtelig ide og vil på ingen måde komme forbrugerne til gode," siger Michael Budolfsen. Han henviser blandt andet til, at man allerede har forbudt provisionen i England og Holland og her har set, at det kaster småsparere og unge førstegangsinvestorer ud på dybt vand:

”Man har fremstillet det, som om småsparere bare kan købe rådgivning et andet sted end i banken. Men det er helt urealistisk, for det bliver alt for dyrt, hvis man bare har et lille beløb og vil i gang med at investere. Resultatet bliver, at de er overladt til sig selv og investerer på lykke og fromme.”

Det kan fx føre til, at unge let lader sig lokke af fx bitcoin, vurderer han:

”Vi kan ganske enkelt ikke være bekendt at fratage dem muligheden for at få rådgivningen i banken.”

”Man har fremstillet det, som om småsparere bare kan købe rådgivning et andet sted end i banken. Men det er helt urealistisk, for det bliver alt for dyrt, hvis man bare har et lille beløb og vil i gang med at investere."
- Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet

Uvildig rådgivning

At rådgivning også er en vigtig del af både DNA og indtægt i finanssektoren lægger Michael Budolfsen ikke skjul på. Men han tilbageviser bestemt, at rådgivningen i banken har farve efter, hvilke produkter, banken har på hylden:

”Det er frustrerende at høre det argument fremført. Rådgivningen og bankerne er underlagt lovgivning og regelsæt, der sikrer, at kunderne får redelig og reel rådgivning. Desuden er det helt teoretisk, der findes ingen danske sager med klager over rådgivning, der på den måde har været misvisende.”

Få hundrede kroner

Der er variationer i, hvor meget man betaler for rådgivningen. Et eksempel er en årlig formidlingsprovision på 0,26 procent – svarende til 255 kr. pr. investerede 100.000 kr.

”Vi vil ikke blande os i, hvad den rigtige sats er. Pointen er, at det er meget billigt for småsparere at få en god rådgivning,” siger Michael Budolfsen.

Der er også blevet argumenteret med, at småsparere kan bruge kunstig intelligens og søge gratis hjælp via robottjenester. Også det skyder næstformanden ned:

”Det kræver, at du er i stand til at afkode finansielle termer korrekt og vurdere de oplysninger, du får ud fra dem. Og det er der nok ikke så mange, specielt ikke helt unge, der er i stand til. Får de en dårlig oplevelse, kommer de aldrig i gang med at investere og får ikke forudsætningerne for at være med til at skabe vækst i samfundet.”

Udhulet forbud

Til hans glæde ser det som først nævnt dog ud til, at forslaget om et forbud er blevet markant ændret. Det fremgår af dokumenter, som er lækket her kort forud for, at det skal fremlægges:

”Det er virkelig positivt, at der tilsyneladende er blevet lyttet til, at det var for vidtgående og skadeligt. Nu lægges der op til, at provision ikke skal forbydes, men kun opkræves, når der ydes rådgivning. Det kan vi godt arbejde videre med,” siger Michael Budolfsen, der holder skarpt øje med den videre udvikling.

Forslaget, Retail Investment Strategy, forventes præsenteret af EU-Kommissionen her i maj.

 

Seneste nyt