Menu luk

Vi må ikke glemme det psykiske arbejdsmiljø

Regeringen har fremlagt sit bud på en ny arbejdsmiljøaftale for de kommende år. Forslaget rummer mange gode elementer, men det er bekymrende, at forslaget stort set er blottet for initiativer på det psykiske område, konstaterer Finansforbundet.

Da den eksisterende aftale om arbejdsmiljøindsatsen fra 2019 udløber med udgangen af 2022, har regeringen nu fremlagt sit forslag til arbejdsmiljøindsatsen for perioden 2023-2026.

Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen, håber, at det psykiske arbejdsmiljø vil få en mere fremtrædende rolle i den endelige aftale.

”Vi opfordrer til, at en ny aftale, i lighed med den nuværende, kommer til at indeholde et stærkt fokus på en styrkelse af indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Ny forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser eksempelvis, at danskere, der lider af angst og depression har op til en måneds yderligere sygefravær end deres kolleger. Derfor skal vi have fokus på psykisk arbejdsmiljø og mental sundhed. Det er skuffende, at det er udeladt i de konkrete prioriteringer”, siger Michael Budolfsen.

"Udfordringerne med mental sundhed og trivsel har vel aldrig været større og mere komplekse."
- Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet

Mental sundhed og trivsel er nøgleord i fremtiden

I Finansforbundet er opmærksomheden rettet helt ind på, at et øget fokus på mental sundhed og trivsel bliver helt afgørende, når rammerne for et sundt og holdbart arbejdsliv skal formes. Og efter Michael Budolfsens mening er der et kæmpe behov for, at man fra politisk side går i samme retning, for udfordringerne bliver kun større i fremtiden - særligt for den yngre generation.

”Udfordringerne med mental sundhed og trivsel har vel aldrig været større og mere komplekse. Det gælder for finansansatte, som for mange andre faggrupper. Det gælder for ansatte i alle aldre, men det gælder især for de yngre generationer på arbejdsmarkedet. De unge har om nogen været udfordret af Corona-nedlukningerne, og de unge vil om nogen blive udfordret af de nye hybride og fleksible arbejdsformer, som vil blive dominerende i fremtiden. Vi skylder de unge at få skabt jobs, som de kan trives i. Det er trods alt også de jobs, som Danmark skal leve af i fremtiden,” afslutter næstformanden.

 

Seneste nyt