Menu luk

Vi er nødt til at se på hele den sidste del af vores arbejdsliv

Der er gode toner i udspillet fra pensionskommissionen. Men der skal mere til end ændringer i pensionsalder, ydelser og opsparing, mener Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

10. maj 2022
2 min

Folkepensionsalderen skal ikke stige så hurtigt som den har gjort. Den skal ned i halvt tempo. Sådan lød det fra Pensionskommissionen i en rapport, som blev fremlagt i onsdags.

For dem, der er 18 år i år, vil forslaget kunne betyde, at pensionsalderen falder med to år – nemlig fra 74,5 år til 72,5 år.

Formand for Finansforbundet Kent Petersen ser positivt på udspillet, men efterlyser en bredere tilgang til pension og til de erfarne medarbejdere på arbejdsmarkedet.

”Skal vi for alvor tage fat om den udfordring, vi har som samfund, er vi nødt til løfte perspektivet og se på hele den sidste del af vores arbejdsliv. Se på, hvordan vi udnytter de ressourcer, der ligger her, og hvordan vi skaber bedre mening, overgang og muligheder for den enkelte i tilrettelæggelsen af arbejdet i fasen inden pensionering, ” siger han.

Finansforbundet har deltaget i følgegruppearbejdet sammen med bl.a. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Dansk Arbejdsgiverforening (DA), F&P - Forsikring og Pension og Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

"Skal vi for alvor tage fat om den udfordring, vi har som samfund, er vi nødt til løfte perspektivet og se på hele den sidste del af vores arbejdsliv."
- Kent Petersen, formand for Finansforbundet

Kent Petersen roser at kommissionen har lyttet og lægger op til at indføre en mulighed for at sætte ratepension på pause.

Det er et af de konkrete initiativer, som Finansforbundet selv har efterlyst i følgegruppen. Det vil gøre det lettere at vende tilbage til arbejdsmarkedet for en kortere eller længere periode efter pensionering, og dermed være med til at øge fleksibiliteten.

Retfærdighed på tværs af generationer

”Vi er jo nødt til at tænke pension på en ny måde. Helt grundlæggende af den lykkelige årsag, at vi lever længere. Pensionssystemet er en vigtig del af løsningen på den udfordring, men løser ikke det hele. Lad os følge op med en bredere debat om, hvordan vi skaber mere fleksibilitet, mens vi stadig er på arbejdsmarkedet,” siger han.

Hovedpunktet i forslaget fra Pensionskommissionen er, at i 2040 skal stigningen i folkepensionsalderen ikke længere automatisk følge den stigende levealder.

Ændringen skal slå i gennem i 2045. Princippet skal være, at stigningen i levetid fordeles med 80 procent til arbejdslivet og 20 procent til pension, så andelen af livet på pension holdes nogenlunde konstant.

”Det giver god mening og sikrer grundlæggende et retfærdigt resultat på tværs af generationer. Samtidig er det en model, som er finanspolitisk holdbar,” siger Kent Petersen.

Fakta om Pensionskommissionen

I slutningen af 2020 blev 'Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning' nedsat af regeringen og forligspartierne bag 'Aftale om ret til seniorpension for nedslidte'.

Partierne var Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Kommissionen skulle undersøge, om det nuværende pensionssystem har de rette balancer, og om det står stærkt nok rustet over for de gradvise ændringer i danskernes sundhed, levealder og ønsker til senior- og ældrelivet.

Medlemmer:

Kommissionsformand: Jørn Neergaard, forhenværende beskæftigelsesminister

Laila Mortensen, formand i Forsikring & Pension samt adm. direktør i Industriens Pension

Dorrit Vanglo, adm. direktør LD Fonde

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, prof. i økonomi ved Københavns Universitet

Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 

Seneste nyt