Menu luk

Valgønske: Afgifts- og skattesystemet skal nytænkes

Nytænk lønafgifter efter en digital verden og fasthold danske arbejdspladser. Sådan lyder det fra Kent Petersen, der ønsker, at politikerne ser på en gennemgang af afgifts- og skattesystemet efter valget.

10. okt. 2022
2 min

Den næste måned står på valgkamp.

I Finansforbundet ønsker formand Kent Petersen, at der kommer fokus på en gennemgang af afgifts- og skattesystemet. Hvis ikke i valgkampen, så når en nyvalgt regering træder til.

”Hvad end det er konkrete CO2-afgifter eller mere grundlæggende reformer af vores afgiftssystem, er der behov for, at vi tænker klogere og mere langsigtet. Vi har på nogle afgiftsområder en uhensigtsmæssig balance, som beskæftigelsen unødigt hårdt,” siger han.

I den finansielle sektor er lønsumsafgiften et klokkeklart eksempel. Afgiften betyder, at sektoren skal betale en afgift til staten svarende til 15,3 pct. af de samlede lønudgifter.

”Problemet er ikke, at sektoren skal bidrage til samfundet. Problemet er, at når afgiften lægges på arbejdskraft, kan virksomhederne – alene på grund af lønsumsafgiften – opnå en betydelig besparelse ved eksempelvis at flytte arbejdspladser til udlandet eller ved at erstatte personlig rådgivning med digitale løsninger,” siger han.

Tabte arbejdspladser

Copenhagen Economics har for år tilbage estimeret, at afgiften isoleret set koster 5000-10.000 arbejdspladser i Danmark.

Et ikke uvæsentligt tab af arbejdspladser og indtægt til statskassen, som beløber sig til omkring 6 mia. kr., hvis man regner efter de 10.000 arbejdspladser.

Arbejdspladserne skal fastholdes indenfor landets grænser – det bør der være bred politisk enighed om.
- Kent Petersen, formand for Finansforbundet

De finansielle virksomheder bliver mere og mere digitale, hvilket betyder, at den geografiske placering af virksomheder bliver mindre afgørende. Virksomhederne kan tilbyde digitale løsninger i Danmark men have medarbejderne placeret i et andet land.

Dermed kan de undgå afgifter, der er rettet mod lønudgifter.

Der er flere eksempler på danske fintech-selskaber, hvor investorer presser på for en udflytning for alene at spare 15,3 pct. i afgift.

”Vi er nødt til at tilpasse vores forældede tænkning af afgifter til en digital verden, når det gælder brancher, hvor man relativt nemt kan flytte virksomhederne ud af landet,” siger Kent Petersen.

Lønsumsafgiften har også konsekvenser for bankkunderne. For færre ansatte betyder mindre tid til rådgivning.

Samtidig rammer lønsumsafgiften de mindre, lokale banker hårdest, fordi det netop er de banker, som gennem et lokalt filialnetværk har det højeste personaleforbrug. Antallet af bankfilialer er halveret siden årtusindskiftet.

”Arbejdspladserne skal fastholdes indenfor landets grænser – det bør der være bred politisk enighed om. Så nu mangler vi blot den politiske handling, der forhåbentligt kan forankres bredt til gavn for danske arbejdspladser,” mener Kent Petersen.

 

Seneste nyt