Menu luk

Snart slut med at frasortere på alder

Finansforbundet bakker op om ny lov, der vil gøre det forbudt for arbejdsgivere at frasortere ledige på alder - allerede inden, de har læst jobansøgningerne. Loven forventes at træde i kraft til sommer.

29. mar. 2022
2 min
Dansk / English

I dag fremsender ledige ofte jobansøgninger til arbejdsgivere via digitale rekrutteringssystemer, hvor de bliver bedt om at afgive en række oplysninger sammen den vedhæftede ansøgning. En af oplysningerne som man ofte er tvunget til at afgive, er sin fødselsdato. Oplysningen gør det muligt for arbejdsgiverne at frasortere ansøgere i bestemte aldersgrupper, så de undgår at skulle bruge tid på at læse selve ansøgningen. Det betyder i praksis, at man som ledig kan have brugt lang tid på at skrive den mest fantastiske og velkvalificerede ansøgning. Den bliver bare aldrig læst.

Men det bliver forbudt at spørge til fra 1.juli 2022. Beskæftigelsesministeren har nemlig fremsat et lovforslag, der forbyder arbejdsgivere at bede om de oplysninger.

”Der findes overhovedet ikke nogen saglig begrundelse for, at en arbejdsgiver skal spørge til en persons alder før de har læst jobansøgningen. Oplysningen kan kun bruges til at indskrænke ansøgerfeltet. Derfor er det godt, at vi nu får lukket det hul, så alle uanset alder behandles lige og med respekt i ansøgningssituationen”, siger formand for FTFa og næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen.

Minister kalder praksis helt uhørt

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er helt på samme linje som Finansforbundet og siger om lovforslaget:

- Der er et behov for, at vi får gjort op med diskrimination af seniorer på arbejdsmarkedet. I en tid, hvor virksomheder efterlyser arbejdskraft, er det fuldstændigt absurd, at ledige danske lønmodtagere med masser af ressourcer og kompetencer oplever, at de bliver valgt fra alene på grund af deres alder. Vi tager med lovforslaget et lille skridt i arbejdet med at få stoppet aldersdiskrimination, men vi sender et stort signal til virksomhederne. Det her er helt uhørt, siger han og uddyber:

”Det vil forhåbentlig betyde, at ansøgningen bliver læst, og man kan komme i betragtning og ikke risikere at blive frasorteret med det samme i ansøgerbunken”.

Forslaget er en udmøntning af den trepartsaftale, regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter sidste efterår, og som bakkes op af Finansforbundet. Desuden fremgår det af høringssvarene til lovforslaget, at Finanssektorens Arbejdsgiverforening støtter forslagets del om at forbyde negativ aldersdiskrimination og sikre, at rekrutteringsprocessen er lige for alle ansøgere uanset alder.

Fakta: Lovforslag L 115

Fremsat af beskæftigelsesministeren 2.februar 2022.

Det foreslås, at der indføres et forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder i forbindelse med indlevering, indsendelse, uploading eller indtastning af jobansøgning. Det skal sikre, at jobansøgere ikke bliver fravalgt på grund af alder. Det vil dog være muligt at lægge vægt på alder, hvis det har et sagligt formål. Det kan f.eks. være ved ansættelse af ungarbejdere og ved positiv særbehandling af ældre ansøgere for at fremme deres beskæftigelsesmuligheder, f.eks. i form af seniordage.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft 1. juli 2022.

Seneste nyt