Menu luk

OK23-Finans: Tre spørgsmål til forhandlerne

Hvilke forventninger har Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) til den kommende overenskomst, hvordan ser de forhandlingssituationen, og hvad er det absolut væsentligste i en ny overenskomst på finansområdet?

7. nov. 2022
4 min

Kravene er udvekslet, forhandlingsdatoerne lagt fast og banen kridtet op til de kommende forhandlinger om en overenskomstfornyelse mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet.

Men hvordan ser parterne på forhandlingssituationen, hvilke forventninger har de hver især til overenskomstresultatet, og hvad ser de som absolut vigtigst i en ny overenskomst?

"OK-forhandlinger er jo som udgangspunkt altid vanskelige, men der er ingen tvivl om, at de kommende forhandlinger bliver rigtig komplicerede."
- Kent Petersen, formand Finansforbundet

Hvad er dine forventninger til OK23?

Kent Petersen:

"OK-forhandlinger er jo som udgangspunkt altid vanskelige, men der er ingen tvivl om, at de kommende forhandlinger bliver rigtig komplicerede, fordi verden ser ud som den gør i dette øjeblik."

"Jeg forventer dog, at vi møder en arbejdsgivermodpart, der vil huske på de resultater, der er skabt af medarbejderne de seneste år, og stadig leveres over hele linjen – og så selvfølgelig på det pres på købekraften, som alle jo oplever i hverdagen. Det kræver en balanceret og rimelig løsning, og den har jeg en forventning om, at vi finder frem til."

Overenskomstforhandlinger

Parterne har netop udvekslet krav til forhandlingerne.

Realitetsforhandlingerne om en ny overenskomst mellem FA og Finansforbundet starter i midten af januar.

Planen er, at den nye overenskomst skal træde i kraft 1. april 2023.

Nicole Offendal:

"Jeg ved, at det lyder som en slidt arbejdsgiver-kliche forud for overenskomstforhandlinger, men jeg forudser virkelig vanskelige forhandlinger, fordi den økonomiske situation bliver mere og mere dyster."

Nicole Offendal, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Kent Petersen,  formand for Finansforbundet, fortæller om deres forventninger til de kommende overenskomstforhandlinger.

"Med forbehold for økonomien, som er svær at forudse, så forventer jeg, at vi efter forhandlingerne står med en overenskomst, som vi i fællesskab har fået bragt fornyelse og nytænkning ind i. Det gælder både i måden, vi tænker overenskomsten på og i selve indholdet. Vi skal ikke bare bygge ovenpå og lægge til. Fx nytter det ikke, at vi har en struktur med stive regler, når medarbejdere og virksomheder kalder på fleksibilitet. Udover løn forventer jeg, at kompetence, fleksibilitet og ikke mindst trivsel bliver centrale elementer."

Hvordan vil bagtæppet med bl.a. inflation og energikrise påvirke forhandlingssituationen?

Kent Petersen:

"Jeg kan ikke huske at have oplevet et mere kompliceret bagtæppe for en forhandling. Det skal vi håndtere, selvom verden er præget af usikkerhed på mange områder lige nu. Vi har en inflation, som vi jo alle kan mærke i dagligdagen, og som udhuler medarbejdernes købekraft i supermarkedet, på varmeregningen og alle mulige andre steder. Det skaber nogle forventninger til lønstigninger, som vi vil gøre, hvad vi kan, for at honorere.

"Samtidig er der en global situation omkring sikkerheds- og energipolitik, som slører de økonomiske udsigter. Det giver alt i alt et temmelig kompliceret bagtæppe, der vil påvirke i flere retninger."

Nicole Offendal:

"Vi står med alt sandsynlighed på toppen af konjunkturen, ligesom da vi forhandlede overenskomster i 2008. Dengang aftalte vi lønstigninger, som viste sig at være alt for høje, fordi finanskrisen ramte os lige efter. Sporene skræmmer, og vi er meget bevidste om, at det scenarie ikke skal gentage sig i 2023, hvis vi rammes af en massiv økonomisk rutsjetur."

"I sidste ende handler det om arbejdspladser og konkurrenceevne. Begge dele har vi et ansvar for ikke at sætte over styr ved forhandlingsbordet. Derfor er det vigtigt, at vi lander en aftale, der økonomisk er bæredygtig for alle parter og for samfundet. Vi har et samfundsansvar for ikke at presse inflationen yderligere op. Heldigvis er vi meget privilegerede i finanssektoren, fordi finansansatte har stor indsigt i og viden om økonomi og derfor forståelse for situationen."

Hvad bliver det vigtigste emne i forhandlingerne?

Kent Petersen:

"Det vigtigste tema bliver jo uden tvivl at få en fornuftig løsning på plads omkring løn, fordi inflationen ser ud, som den gør. Det kan vores medlemmer selvfølgelig mærke, og det kommer vi selvfølgelig til at tage med til forhandlingsbordet."  

"Vi skal dog heller ikke glemme, at vi altså for meget kort tid siden også var igennem en turbulent nedlukning, der forandrede hverdagen for vores medlemmer, mens det stod på, men som for rigtig mange jo også har forandret arbejdslivet fremover. Her ligger nogle temaer om fleksibilitet og trivsel, som fylder meget i hverdagen, og den slags mere fremadskuende temaer håber jeg også, at der bliver plads til ved bordet."

Nicole Offendal:

"Økonomien bliver det altoverskyggende emne, men derudover kommer kompetenceudvikling, trivsel og fleksibilitet i fokus. For os er det afgørende, at overenskomsten ikke er fyldt med benspænd, men derimod udgør et springbræt for virksomheder og medarbejdere."

"Jeg synes, vi er kommet et godt stykke på finansområdet, selvom vi bestemt ikke er i hus. Der er ting i overenskomsten, som vi gerne vil bevare, og andre vi gerne vil forny. Det vigtigste er, at vi indgår en aftale, som er bæredygtig på de tre bundlinjer økonomi, kompetence og trivsel. Og som både medarbejdere og virksomheder kan spejle sig i. Det er vores fælles ansvar ved forhandlingsbordet."


Emner

Seneste nyt