Menu luk

Modigt samarbejde skal give flere et godt arbejdsliv

Erhvervspsykolog og ph.d. Malene Friis Andersen er begejstret for den måde, finanssektorens arbejdsgivere og -tagere har eksperimenteret sammen på i projektet Future Work Lab, der rundes af til efteråret.

26. jun. 2022
3 min

”Når arbejdsgivere og -tagere lægger fælles engagement i at skabe bedre mental sundhed, sker der noget. At se det samarbejde folde sig ud, er for mig et eksempel på den danske model, når den fungerer bedst”.

Malene Friis Andersen, erhvervspsykolog og ph.d., sidder i styregruppen for det projekt, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), Forsikringsforbundet og Finansforbundet for godt to år siden satte i søen med støtte fra Velliv Foreningen.

Der er ikke tale om en lille plimsoller, men et ambitiøst projekt med eksperter og plads til ti delprojekter på virksomheder – med det formål at skabe ny viden om mental sundhed på digitale arbejdspladser.

Vildskab

”Jeg bliver spurgt om at deltage i meget forskelligt, men jeg sagde ja til Future Work Lab, fordi det er modigt og innovativt. Jeg kan lide den eksperimenterende tilgang, vildskaben og modet i projektet, at man sagde: ”Hej, lad os gå i gang med ti eksperimenter!”, i stedet for at komme marcherende ind med en på forhånd fastlagt model til afprøvelse”.

Samtidig har eksperimentet givet sig god tid til den afklarende fase:

”Der er blevet brugt kræfter og tid på at finde ud af, hvordan projektet kunne være behjælpeligt. På at afklare, hvilke behov og overvejelser, der var på den enkelte arbejdsplads, både blandt medarbejdere og ledere”.

”Jeg synes, eksperimentet viser, hvor meget meningsfuldt, der kan skabes for bedre trivsel på de danske arbejdspladser, når man går sammen om det og ikke mindst inddrager medarbejderne”.
- Malene Friis Andersen

Den måde at eksperimentere på har tidligere været brugt på det danske arbejdsmarked, under navnet aktionsforskning, men har været forladt i mange år, fortæller Malene Friis Andersen.

Hun håber derfor, at Future Work Lab vil blive et eksempel til efterfølgelse for andre brancher:

”For mig er det ikke et succeskriterie, at virksomheder vil downloade de guides, der er skabt på baggrund af eksperimenterne, og bruge dem 1-1. I stedet håber jeg, at eksemplerne vil kunne bruges som inspiration og skabe baggrund for nye eksperimenter – at den eksperimenterende tilgang fortsætter”.

Rammer

Eksperimenterne, som blandt andet omfatter arbejdspladser i Nordea, Spar Nord, Danske Bank og Nykredit kan ses beskrevet på Future Work Labs hjemmeside.

De handler eksempelvis om at få energi og arbejdsglæde gennem fordybelse og tilhørsforhold og sammenhold i det hybride arbejdsliv.

En del eksperimenter er afsluttet, andre er stadig i gang og et par stykker er endnu under udvikling, men projektet afrundes i september med en konference, hvor alle læringen vil blive fremlagt.

Om Future Work Lab

Formålet med Future Work Lab er at skabe ny viden om og redskaber til at styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv.

Gennem konkrete eksperimenter med virksomheder i den finansielle sektor, vil projektet udvikle viden om udfordringer, muligheder og potentielle løsninger, der kan styrke mental sundhed i det digitale arbejdsliv.

Projektet kommunikerer løbende resultater, viden og redskaber, og læringen skal ikke blot komme finanssektoren til gode, men alle med interesse i emnet.

Læs mere

”Jeg synes, eksperimentet viser, hvor meget meningsfuldt, der kan skabes for bedre trivsel på de danske arbejdspladser, når man går sammen om det og ikke mindst inddrager medarbejderne”, siger Malene Friis Andersen.

Der er dog grænser for, hvor eksperimenterende eksperimenterne har kunnet være:

”Det er klart, at det har været eksperimenter indenfor en ramme. Vi har ikke sagt: ”Lad os se, hvad der sker, hvis du kun arbejder fra 8.45-9.45”. Det har haft den begrænsning, at det ikke måtte gå ud over produktiviteten. Indenfor den ramme har projektet understreget værdien af samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, når der skal gøres noget for den mentale sundhed”.

Bed om at blive inviteret til den afsluttende konference her – konferencen er primært for dig, der arbejder med arbejdsmiljø, HR og ledelse.

Seneste nyt