Menu luk

Kent Petersen: Godt regeringsgrundlag - men med mangler

Der er mange gode takter i regeringsgrundlaget fra det nye ’arbejdsfællesskab’ i SVM-regeringen, men også løse ender, mener Finansforbundets formand Kent Petersen.

19. dec. 2022
2 min
Dansk / English

”Det nye regeringsgrundlag tegner på mange områder rigtig fornuftigt og har på store stræk det rigtige fokus i forhold til de udfordringer, vi ser ind i som samfund,” siger Finansforbundets formand Kent Petersen.

Han ser positivt på udvidelsen af arbejdskraftudbuddet og den økonomiske politik, der lægges op til. Flere af Finansforbundets mærkesager er nu også en del af den nye regering og regeringsgrundlaget.

”Det er positivt, at regeringen vil fremtidssikre det danske uddannelsessystem med mere frihed, fleksibilitet og sammenhæng mellem alle uddannelsesniveauer, videreuddannelserne og arbejdsmarkedet, som det fremgår af regeringsgrundlaget. Der er i høj grad behov for at styrke kompetenceudviklingsmuligheder på tværs af arbejdsmarkedet og gennem hele arbejdslivet og på alle uddannelsesniveauer. Det har vi arbejdet for gennem flere år, og det ser vi frem til at følge de konkrete initiativer på", siger Kent Petersen.

"Data og digitalisering spiller en så fremtrædende rolle i vores liv som borgere og medarbejdere, at det i høj grad giver mening med en mere tydelig politisk prioritering.”
- Kent Petersen, formand for Finansforbundet

Nyt digitaliseringsministerium og permanent trepart

Indtil nu har digitalisering, data og teknologi ikke haft et egentligt ministerium, men SVM-regeringen får en digitaliseringsminister i Marie Bjerre fra Venstre.

”Det er vi meget tilfredse med. Data og digitalisering spiller en så fremtrædende rolle i vores liv som borgere og medarbejdere, at det i høj grad giver mening med en mere tydelig politisk prioritering."

Kent Petersen noterer sig også, at trepartsinstitution gøres permanent.

’Det er en god idé at have arbejdsmarkedets parter ombord i de store reformer og fastslå i regeringsgrundlaget, at trepartsinstitutionen er permanent og løbende følger op på centrale reformspor. Det har vi arbejdet for i Finansforbundet gennem mange år, fordi aftaler med arbejdsmarkedets parter simpelthen skaber et bedre fundament for de store beslutninger for vores samfund’, siger Kent Petersen

Stadig løse ender

Kent Petersen ser til gengæld også udfordringer i det grundlag, som Mette Frederiksen, Jacob Ellemann og Lars Løkke nu har lagt frem.

Regeringsgrundlaget lægger op til at fremrykke målet om klimaneutralitet til 2045 - fem år tidligere end nu. Alligevel er Kent Petersen kritisk overfor den manglende fokus på klimadagsordnen.

”Der er behov for massive investeringer i de grønne alternativer, for vi er simpelthen nødt til at søge hen mod mere klimaneutralitet. Der er meget andet, der presser på lige nu, men klimaet må simpelthen ikke nedprioriteres”.

Regeringen lægger også op til at, jobcentrene skal nedlægges, og opgaverne overtages af kommuner og a-kasser.

"At nedlægge jobcentrene er jo et omfattende indgreb i den grundlæggende beskæftigelsesindsats. Der flyttes en kæmpe opgave over på dels kommuner og dels a-kasserne. Det efterlader både et spørgsmål om, hvem der skal finansiere den øvelse, og også en risiko for at efterlade de mest udsatte ledige på perronen, hvis de ikke er medlem af en a-kasse, " siger han. 

Derudover efterlyser han et endnu mere proaktivt fokus på erhvervspolitik, specielt omkring de styrkepositioner, der er defineret i og for Danmark.

"Der er stadig brug for konkrete initiativer til, hvordan vi skaber arbejdspladser og vækst i fremtiden”, siger Kent Petersen.

Seneste nyt