Menu luk

Har vi fået ekstra omsorgsdage?

Alle lønmodtagere i EU har fået ret til fem dages omsorgsorlov hvert kalenderår. Finansforbundets jurist guider til de nye regler.

2 min
Spørgsmål: 
Kan det passe, at vi har fået flere omsorgsdage end dem, der er en del af overenskomsten? Og er det også med løn?
Svar fra Helene Bukbjerg Krog, juridisk konsulent i Finansforbundet: 
Den 2. august 2022 blev der indført en ret for alle lønmodtagere i EU til at holde fem dages omsorgsorlov hvert kalenderår. 

Retten er en del af samme direktiv som den øremærkede barsel.

Omsorgsorloven skal bruges til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. 

Det kan f.eks. være at ledsage en pårørende, der skal til udredning for alvorlig sygdom som f.eks. demens eller kræft. 
Derudover kan det være at ledsage en pårørende, der lider af en alvorlig fysisk eller psykisk helbredsmæssig tilstand til en blodprøve eller lægebesøg. 

Desuden kan det være situationer, hvor lønmodtageren yder omsorg eller støtte til en døende eller syg person, som er hospitalsindlagt, på hospice, plejehjem eller lignende.
Omsorgsorloven er uden ret til løn og kan afholdes som enkelte dage eller i sammenhæng.
Arbejdsgiveren kan kræve, at medarbejderen dokumenterer et lægeligt behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand, det kan f.eks. være ved at fremvise en indkaldelse til behandling.  
 
Omsorgsorloven er uden ret til løn og kan afholdes som enkelte dage eller i sammenhæng. Ubrugte omsorgsorlovsdage bortfalder ved årets udgang, hvilket betyder, at omsorgsorlov ikke kan akkumuleres over flere år.

I perioden fra den 2. august 2022 til og med den 31. december 2022 vil medarbejdere have ret til et forholdsmæssigt antal omsorgsdage svarende til 2 omsorgsorlovsdage. 

Omsorgsorloven er en rettighed udover retten til omsorgsdage efter standardoverenskomsten mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. 

De overenskomstfastsatte omsorgsdage kan afholdes efter aftale med arbejdsgiveren, og er ikke betinget af et specifikt formål.  

Seneste nyt