Menu luk

Græsrødderne spirer i banken

Pia og Stine er nogle af de første deltagere på Finansforbundets nye netværksuddannelse, hvor de skal lære mere om, hvordan man driver og vedligeholder et netværk. Selv bidrager de med deres egne erfaringer fra deres et år gamle netværk i Jyske Bank, der handler om mangfoldighed.

6. apr. 2022
4 min

Med den nye netværksuddannelse håber Finansforbundet at gøde jorden for mere tværgående samarbejde og udvikling blandt medlemmerne i branchen. Det nye består i, at det er medlemmernes initiativer, der bliver grobund for de nye netværk.

Netværksidéen, som Stine Odgaard Ranum og Pia Sund Bundgaard byder ind med, handler om mangfoldighed, som ifølge dem er et af de elementer, der skal sikre bundlinjen i fremtiden.

De to handlekraftige kvinder har gennem et år bygget et netværk op i Jyske Bank for ildsjæle, fordi de vil bidrage til en bedre arbejdsplads. Det arbejde vil de nu gerne samle flere om på sektor-niveau og har derfor startet et nyt netværk i regi af Finansforbundet.

”Den bank, der også skal være her i morgen, skal afspejle samfundet. Derfor er det ikke længere nok at tale om mangfoldighed og inklusion. Nej, vi skal aktivt arbejde med dem som værdiskabende ressourcer,” slår Stine fast.

”Temaet for Finansforbundets ildsjælenetværksarbejde er ”Flere kvinder i ledelse, mangfoldighed og diversitet”. Vi har valgt at fokusere på mangfoldighed. Debatten om diversitet og køn er lidt skinger i medierne generelt, derfor foretrækker vi at arbejde med mangfoldighed, fordi det signalerer mere bredde,” supplerer Pia.

”Nu taler kvinden”

Ifølge Stine og Pia er det smarte udgangspunkt for en ledergruppe, der vil træffe robuste beslutninger af hensyn til bundlinjerne, at sikre sig mange forskellige unikke og kvalificerede stemmer ombord.

”Det er dét, der skal spotlys på. At få én kvinde ind i ledelsen rykker ikke. For så bliver det lidt sådan, at ”nu taler kvinden”, mere end det er individerne ’Grethe’ eller ’Ulla’ med deres særlige autoritet på et givent område,” siger Pia.

Stine fortsætter: ”Topledelsen skal naturligvis tage ansvaret, men vi har fingrene på pulsen som medarbejdere og kan derfor komme med gode indspark. Vi har gode erfaringer med at opfordre vores kolleger til at søge råd og sparring fra profiler, der ikke minder om dem selv og ikke sidder lige ved siden af. Det er et godt eksempel på netværkets styrke med sin uhierarkiske struktur, fordi det går på tværs og derfor er en stærk modgift til silouniverset.”

Pia tilføjer:

”Vi er omkring 300 i vores netværk i Jyske Bank fra alle organisatoriske lag og fra forskellige geografiske placeringer og har hidtil mødtes online i mindre grupper. Det foregår på frivillig basis, så også på den måde minder det om en græsrodsbevægelse.”

Spiller branchen stærk

Pia og Stine konstaterer også en interesse for at byde mangfoldigheden indenfor hos andre pengeinstitutter. Her ved man også, at man ikke kan klare nye udfordringer med gamle værktøjer, bl.a. fordi forandringerne sker så hurtigt.

”Med netværk på tværs af pengeinstitutter kan vi sammen spille branchen stærk, fordi vi bliver bedre til at udvikle nye ideer og dermed skaber bedre bundlinjer. Vi accepterer ikke at stå stille, men vil hele tiden være i bevægelse i form af bittesmå skridt, helst hver dag,” understreger Stine.

Praktisk arbejder de med tre leveregler i deres netværk:

  • At spille hinanden gode
  • Være nysgerrige
  • Gøre det lidt bedre hver dag

”Men vi ved godt, at det er et langt sejt træk og en stor kulturændring. Men vi tror på det, knokler for det og får selv brændstof af at konstatere, at vi gør en forskel,” smiler Pia.

Når netværk selv gror frem

”I Finansforbundet har vi forskellige typer netværk.  Med de medlemsdrevne netværk forsøger vi med en ny model, hvor vi vender skaberkraften om, så det ikke er forbundet selv, men medlemmernes egne ønsker, ideer og værdier, der bliver omdrejningspunktet for nye netværk.” Sådan siger Kristina Sehested, som er ansvarlig for netværksuddannelsen.

Hun underviser selv i dele af forløbet i april og skal på sigt stå for en stor del af selve netværksuddannelsen. Hun glæder sig:

 ”Vi tror på, at en vej til at opnå det, man gerne vil med sit arbejde blandt andet går gennem netværk. Derfor vil vi gerne gribe initiativ lysten og så at sige vande det frø, medlemmerne selv har sået. Det giver rigtig god mening, når vores mål i forbundet er at hjælpe vores medlemmer med at lykkes i deres arbejdsliv.”

Du kan selv lave et netværk

Netværk kan noget helt særligt i form at kompetenceudvikling, erfaringsopsamling og etablering og fastholdelse af sociale relationer tilmed på tværs af arbejdsfunktioner og geografi. Hvis du selv brænder for et emne, du mener kunne bidrage til at gøre din arbejdsplads bedre, kan du selv starte et. Men selvom netværk er let og smidigt i sin struktur, kræver det nogle egenskaber for at kunne drive det. Hvordan starter man? Hvordan faciliterer og rekrutterer man?

Undervejs i netværksuddannelsen bliver du inspireret af at få indblik i, hvordan andre har gjort andre steder i branchen, men også mere overordnet vejledning fra Finansforbundets side. Det første hold sættes i gang i april.

Har du en god idé til et netværk?

Netværksuddannelsen er gratis for medlemmer. Første forløb foregår 6., 7. og 27. april 2022, hvor deltagerne bl.a. hører om Stines og Pias erfaringer med at netværke mangfoldighed. Næste forløb er 15. - 16. september og 30.

Læs mere og tilmeld dig næste forløb her

Seneste nyt