Menu luk

Flere lande er meget langt med en national digital valuta

Kina og Sverige er eksempler på nationer med tyngde, der laver pilotprojekter om en national e-valuta. Den amerikanske forbundsbank har netop offentliggjort et tvetydigt studie om emnet, mens en undersøgelse om eventuelt at indføre en digital euro i eurozonen løber frem til oktober næste år.

1. feb 2022
5 min

Når vinter-OL indledes i Beijing den 4. februar, vil det være muligt for udenlandske idrætsfolk og besøgende at bruge e-CNY, den nationale kinesiske digitale valuta, ved mange af sportsanlæggene. Også ved seværdigheder såsom Den Forbudte By og Den Kinesiske Mur vil den digitale valuta være et anerkendt betalingsmiddel. Dermed udvides de kinesiske pilotforsøg med den digitale valuta, som har været i gang i over to år.

Over halvdelen af verdens lande er ved at undersøge mulighederne for eventuelt at introducere en centralbankudstedt digital valuta, oplyser den daglige leder af Den Internationale Valutafond.

Årsagen er den generelle bevægelse væk fra kontanter, som corona-pandemien har sat yderligere fart på, effektiviseringsgevinsten ved digital teknologi, og muligheden for at bekæmpe skatteunddragelse og anden kriminalitet, da betalingerne jo bliver registreret.

I visse lande kan en national digital valuta også hjælpe borgere uden en bankkonto med en betalingsløsning.

Kina er sammen med Sverige, Sydkorea og Sydafrika blandt 14 lande, som er nået så langt med overvejelserne, at de er i gang med pilotprojekter. Denne gruppe er dog overhalet af et lille førerfelt, som allerede har indført en centralbankudstedt digital valuta. Der er tale om Bahamas, Nigeria samt syv stater i det østlige Caribien, som har udformet en fælles digital valuta.

Kina: En statslig valuta med pondus

Men Kina er landet, der bliver holdt øje med. Kina er adskillige år foran andre store økonomier i verden med udviklingen af en digital valuta. Det første skridt blev taget i 2014, og det igangværende pilotprojekt siden udgangen af 2019 er blevet udvidet i etaper til flere og større byer.

Chefen for Den Kinesiske Folkebank (= landets centralbank), Yi Gang, fremhæver ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua, at den digitale valuta gør det muligt ”at fortsætte med at tilbyde en troværdig og sikker betalingsløsning i den digitale æra”.

Hvad Yi Gang ikke siger, men hvad iagttagere udpeger til en væsentlig drivkraft bag den centralbankudstedte digitale valuta, er, at Kina derved kan afværge fremvæksten af kryptovalutaer i landet uden for de statslige kinesiske myndigheders kontrol.

Iagttagere vurderer, at e-CNY samtidig kan medvirke til at øge Kinas internationale indflydelse - i første række i forhold til handelspartnere.

Sverige vil undgå en svækket Riksbank

Også Sverige, som til forskel fra Kina minder meget om Danmark, er ved at afprøve en centralbankudstedt digital valuta.

Ideen er, at der ved en udfasning af kontanter stadig findes et populært betalingsmiddel, som Sveriges Riksbank står bag.

Pilotprojektet gik i 2020 ind i en praktisk fase om at finde en mulig teknisk platform til en e-krona, så det bliver et enkelt system med tydelige afgrænsninger til banker og andre betalingsleverandører.

Det svenske e-krona-projekt har fokus på et såkaldt værdibaseret centralbankudstedt digital valuta, hvor de digitale penge lagres lokalt. Riksbanken har dog ikke udelukket, at det kan ende med en såkaldt kontobaseret national digital valuta, som forudsætter, at borgerne opretter en konto med digitale penge i Riksbanken.

Se også reportagen fra Stockholm i Magasinet Finans i 2019 her. 

Sideløbende med e-krona-pilotprojektet foregår der en udredning om den svenske stats fremtidige rolle på betalingsmarkedet. De politiske partier er inddraget, og konklusioner kan ventes senest i november i år. Indførelsen af en e-krona i Sverige forudsætter en vedtagelse herom i Riksdagen.

USA overvejer argumenter for og imod

Et meget stort antal lande er ved at undersøge forholdene i forbindelse med eventuelt at introducere en centralbankudstedt digital valuta. USA og Storbritannien er et par af de store økonomier i denne gruppe.

Den amerikanske centralbank offentliggjorde forleden et længe ventet studie om en centralbankudstedt digital dollar. Der er ingen anbefalinger om for eller imod.

Forbundsbanken opregner en række argumenter i rapporten på 40 sider. Det hedder, at en digital dollar kunne bane vej for sikre, hurtige og let tilgængelige betalinger.

Der behøver ikke at være en tredjepart involveret, og dermed er det et godt alternativ til de private kryptovalutaer, der tilmed er kendetegnet ved store udsving i værdi. Iagttagere siger, at også Kinas ambition med hensyn til den kinesiske digitale valuta gør indtryk i USA.

Men fraværet af en tredjepart indebærer på den anden side også, at private bankers rolle i forbindelse med betalinger udfordres. I rapporten anføres, at strukturen i det amerikanske finansielle system formentlig ville skulle undergå en grundlæggende forandring, hvis en e-dollar indføres.

Rapporten er beskrives som et første skridt i en omfattende proces uden tidsfrist, som kongresmedlemmer og interessenter nu indbydes til at deltage i. Det er kendt, at den amerikanske centralbank er delt i spørgsmålet. Centralbankchef Jerome Powell har ikke udtalt sig offentligt om emnet.

I Storbritannien har finansministeriet og Bank of England, centralbanken, varslet, at de vil indlede en konsultation i år om den mulige indførelse af en digital centralbankudstedt digital valuta. Konsultationen skal danne grundlag for en politisk beslutning om - måske - at gå videre med en undersøgelsesfase, som ”vil strække sig over adskillige år”.

ECB umiddelbart positiv over for digital euro

I EU blev der i oktober 2021 indledt en toårig undersøgelse af, hvordan en eventuel digital euro skal indrettes og distribueres, og hvordan den vil påvirke finansmarkedet. Der vil også blive set på behovet for muligvis at ændre europæisk lovgivning.

Eurolandenes regeringer vil herefter træffe beslutning om, hvorvidt der skal udstedes en digital euro side om side med eurosedler og -mønter.

Ledelsen i Den Europæiske Centralbank (ECB) i Frankfurt synes umiddelbart at være positiv over for en fælles digital valuta. Centralbankchef Christine Lagarde siger, at målet er at sørge for fortsat adgang til sikre penge, nemlig centralbankpenge, i den digitale tidsalder.

Den Europæiske Centralbank fremhæver i sin beskrivelse af en digital euro, at en sådan valuta vil bidrage til at ”undgå afhængigheden af digitale betalingsmidler, som er udstedt og kontrolleret fra uden for eurozonen, hvilket kunne underminere finansiel stabilitet og pengepolitisk suverænitet”.

Desuden vil en digital euro understøtte en digitalisering af den europæiske økonomi og aktivt stimulere innovation i sektoren, hedder det.

 

Seneste nyt