Menu luk

Fleksibilitet er blevet afgørende for mig

Bankrådgiver Louise Kofod Sonnesen savnede sine kolleger under corona-hjemsendelsen og glædede sig til at komme retur på arbejde. Men hun efterspørger højere grad af fleksibilitet.

25. jan 2022
2 min
Af Birgitte Aabo
baa@finansforbundet.dk

”Jeg savnede kolleger at sparre med, da jeg i en længere periode havde min seksårige datter som eneste selskab alle arbejdsdage. Men nu ligner arbejdshverdagen i for høj grad sig selv før corona – jeg mangler mere fleksibilitet. Det behøver ikke at være et enten-eller”.

Selv om bankrådgiver i Jyske Bank i Roskilde Louise Kofod Sonnesen var glad for at komme tilbage på arbejde og se sine kolleger regelmæssigt oven på nedlukningen, har både hun og kollegerne fået smagt på et fleksibelt arbejdsliv – og det smager af mere.

”Da vi vendte tilbage til fysisk fremmøde på arbejdspladsen, fik vi en overordnet aftale i Jyske Bank, som åbner op for mulighed for hjemmearbejde. Det giver egentlig mulighed for en høj grad af fleksibilitet, men det skal aftales, hvad der er muligt og hensigtsmæssigt mellem medarbejder og leder”.

Det medfører, at der kan være forskellige tolkninger af den overordnede aftale.

”På vores lokation møder kolleger i erhvervsdelen sjældnere ind fysisk, mens vi i privatdelen møder stort set som tidligere. Vi har hver vores chef, og de har hver deres tilgang til hjemmearbejde”, siger bankrådgiveren, der også er tillidsrepræsentant og derfor løbende drøfter mulighederne med sin nærmeste leder.


Fleksibilitet gør forskellen

”Mange af kollegerne efterspørger højere grad af fleksibilitet, og der er blevet lempet en smule på vores muligheder, men stadig forestiller vores leder sig ikke, at vi skal arbejde hjemmefra i nævneværdigt omfang”.

Og det er ikke nok, synes hverken Louise Kofod Sonnesen eller en del af kollegerne.

”Man har altid kunnet få en aftale om at arbejde hjemme en dag, hvis der kom en håndværker eller noget tilsvarende. Det er ikke den fleksibilitet, der efterspørges nu. For mig handler det for eksempel om at få en større frihed som børnefamilie. Jeg har op mod 40 minutters transport på arbejde hver dag, og den tid ville jeg gerne spare nogle dage”.

Hun vil også gerne planlægge sit arbejde mere frit og tage et aftenmøde nu og da, når det giver mening.

”Jeg tror, det kommer til at fylde meget fremadrettet at få fleksibiliteten ind i overenskomsten. Det bliver et konkurrenceparameter, og lige nu er det meget forskelligt fra organisation til organisation, men hvis bankerne vil holde på de attraktive medarbejdere, må de give medarbejderne mulighederne for at planlægge mere selv og ikke nødvendigvis møde op fysisk inden for en udmålt arbejdstid”.

Louise Kofod Sonnesen har forståelse for, at det kræver noget nyt af lederne, hvis rammerne bliver mere flydende:

”Det udfordrer naturligvis lederne, men de er nødt til at forholde sig aktivt til det – for kravet om fleksibilitet forsvinder ikke”.