Menu luk

Finansforbundet kritiserer aftale om hjemmearbejde

”Det er problematisk, at man stimulerer skemalægning af distancearbejde og dermed hæmmer den fleksibilitet, der er helt fundamental for trivslen i et moderne arbejdsliv”, siger Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen om den politiske aftale, regeringen, V, K, DF og Rad. V har indgået.

8. feb. 2022
2 min

I slutningen af april forventes nye regler at træde i kraft om indretning af hjemmearbejdspladser, efter at regeringen, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en politisk aftale. Hidtil har reglerne været gældende når arbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge. Fremover vil reglerne gælde for arbejde fra distancen mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både arbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder. I den politiske aftale indgår, at reglerne evalueres om et år.
"Det er meget positivt, at reglerne fremadrettet kommer til at gælde for alle arbejdssteder og at de skal evalueres om et år. Men helt grundlæggende er det problematisk, at aftalen i virkeligheden stimulerer skemalægning af distancearbejde og dermed hæmmer den fleksibilitet, der er helt fundamental for trivslen i et moderne arbejdsliv.”, siger Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

Allerede nu kan man ifølge Michael Budolfsen se, at ansatte, der arbejder under grænsen, hvor arbejdsgiverne skal sikre godt fysisk arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladsen, oplever større udfordringer på ergonomien.

”Det vil uvægerligt stige markant, når man vil kunne komme til at arbejde 40 procent fra distancen uden at der sikres et godt arbejdsmiljø”, vurderer Finansforbundets næstformand.

Arbejdstagerne risikerer at betale en høj pris


”Når man tager i betragtning at muskel- og skeletbesvær står for 60 procent af alle tilfælde af sygefravær og permanent uarbejdsdygtighed på EU-niveau, er det den helt forkerte vej at gå at fjerne arbejdsgivers ansvar for at sikre arbejdsmiljøet for deres ansatte. Arbejdstagerne kan komme til at betale en høj pris for denne ændring”, siger Michael Budolfsen.

Finansforbundet opfordrer til, at man evaluerer distancearbejde og undersøger det fleksible arbejdsliv.

”Man bør sætte gang i et grundigt og forskningsbaseret forløb, der evaluerer på distancearbejde og fleksibilitet i arbejdslivet, og så bør det aftales, at udvidelsen af grænsen for ’ergonomiansvar’ alene gælder, indtil evalueringen foreligger”, siger Michael Budolfsen.

 

Læs Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse om aftalen her.

 

Seneste nyt