Menu luk

Fællesskabet skal styrkes i 2022

Kent Petersen ser frem mod et år, hvor der skal forberedes ny overenskomst, skabes løsninger til individuel, fleksibel indretning af arbejdslivet, og hvor Finansforbundet fortsat vil bruge kræfter på samarbejdet med organisationer og virksomheder for at stå stærkest muligt. ”Mit personlige mål er at styrke fællesskabet ved blandt andet at komme ud og møde en masse tillidsrepræsentanter og medlemmer på arbejdspladserne”, siger han.

4. jan. 2022
3 min

Et nyt år er indledt med corona-pandemi og hjemmearbejde for hovedparten af de finansansattes vedkommende, hvor det kollegiale fællesskab foregår online. Sådan fortsætter 2022 forhåbentlig ikke alt for længe.

”Jeg ser 2022 som et spændende og udfordrende år for Finansforbundet. Over en bred kam rider virksomhederne på en god økonomi, hvor resultaterne løbende opjusteres trods en stram regulering, og det er væsentligt for os, idet forberedelserne til fornyelsen af standardoverenskomsten i 2023 nu indledes”, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet, der glæder sig til at se og høre, hvad medlemmerne har af ønsker til overenskomsten i den medlemsundersøgelse, der finder sted i februar.

Fire gange i 2020 og 2021 har forbundet i større undersøgelser spurgt medlemmerne om deres arbejdsliv og trivsel. I år forventer Kent Petersen, at man vil komme nærmere på konkrete resultater til, hvordan arbejdslivet kan indrettes fleksibelt for den enkelte, så hun eller han oplever god trivsel og ikke for meget stress.

”Den seneste undersøgelse viser en tendens til, at det ikke er sundt at arbejde hjemme hver dag over længere tid. Til gengæld kan vi se, at hvis man oplever at have fleksibilitet og har indflydelse på planlægningen af arbejdsopgaven og arbejdstiden, har man en bedre trivsel”, siger han.

”Det bliver en udfordring, hvordan vi kan indrette arbejdet fleksibelt og arbejdsmiljømæssigt ordentligt, når vi arbejder fra distancen. Ledelse i denne sammenhæng bliver også et stort tema i det kommende år”, forudser Kent Petersen.

Dataetik og bæredygtighed

En anden vigtig politisk mærkesag for Finansforbundet er at få sat dataetik på dagsordenen. På forbundets ekstraordinære landsmøde i september 2021 blev emnet debatteret, og der blev talt om at få udarbejdet et kodeks for, hvordan man skal håndtere anvendelsen af data om medarbejdere i virksomhederne.

”Data får større og større betydning. Det er et komplekst emne med mange etiske dilemmaer. Derfor vil vi i løbet af det kommende år samle viden ind i samarbejde med andre aktører for at forberede et mere konkret politisk udspil senere”, siger Kent Petersen.

Bæredygtighed har været på dagsordenen i en årrække. Finansforbundet ser det som sin rolle at være med til at understøtte en bæredygtig udvikling i virksomhederne og i samfundet.

”I 2021 tog vi hul på at uddanne rådgivere i bæredygtighed i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter, og det vil vi folde endnu mere ud i år, så flere rådgivere klædes på til at rådgive kunder i bæredygtig retning”, fortæller Kent Petersen.

I 2022 vil Finansforbundet også tage hul på et projekt med Institut for Fremtidsforskning, hvor man kigger længere frem – til 2030 – for at få indblik i de megatrends, der vil påvirke sektoren, samfundet og verden i de kommende år.

Fællesskabet skal forblive stærkt

Kent Petersen glæder sig over, at forbundet har et godt og konstruktivt samarbejde med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finans Danmark og F&P.

”Vi vil bruge kræfter på at styrke samarbejdet med organisationerne i sektoren og også med hovedorganisationerne på arbejdsmarkedet. Det gælder for os om at stå stærkest muligt, så vi kan varetage medlemmernes interesser”, understreger han.

Kent Petersen har over 12 år på bagen som formand for Finansforbundet. Han har derfor et indgående kendskab til sit bagland. En af hans vigtigste opgaver i det kommende år bliver med hans egen ord at være opmærksom på, at fællesskabet mellem medlemmerne i forbundet forbliver stærkt.

”Et fællesskab er ikke en konstant, men noget der hele tiden er i bevægelse. Derfor er det vigtigt at kigge ind i de mennesker, der er med i fællesskabet. Mit personlige mål for 2022 er at være med til at styrke fællesskabet, og det vil jeg gøre ved at komme ud og møde så mange tillidsrepræsentanter og medlemmer som muligt på arbejdspladserne. Det betyder, at jeg vil bruge mange timer på vejene”, siger Kent Petersen.

 

Seneste nyt