Menu luk

Fællesskabet og fleksibilitet øger trivslen

Finansansatte, som udelukkende arbejder på virksomhedens matrikel, trives i højere grad, end de kolleger, der fast arbejder fra distancen to eller flere dage om ugen, viser en ny undersøgelse fra Finansforbundet.

1. feb. 2022
2 min

Fællesskabet med kollegerne er vigtigt for den enkeltes trivsel. Det indikerer Finansforbundets seneste undersøgelse af over 4.000 finansansattes arbejdsliv fra december 2021.

Blandt medarbejdere, som udelukkende arbejder på virksomhedens matrikel, svarer 50 procent, at de i høj grad trives for tiden. For medarbejdere, som arbejder på distancen fire-fem dage om ugen, er tallet 41 procent. I sidstnævnte gruppe føler 21 procent sig ofte eller hele tiden stresset, mens det blot er 16 procent for finansansatte, der ikke arbejder på distancen.

”Du bliver ikke nødvendigvis lykkelig af at arbejde fra distancen, hvis der ikke følger fleksibilitet med. Et arbejdsliv kan jo være ganske ufleksibelt, hvis man er låst til at arbejde hjemmefra f.eks. to faste dage om ugen, ligesom det ikke er alle, der har indrettet et kontor derhjemme. Selv om boligens størrelse giver mulighed for det, er boligen først og fremmest indrettet til at bo i. Der kan også være en mental barriere for nogle ved ’at gå på arbejde’ i sit eget hjem”, siger Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

”Mange er vant til fællesskabet på arbejdspladsen, som de trives med at være en del af. Når man møder fysisk på arbejdspladsen, oplever man måske også tydeligere, at man er en del af sin virksomhed, end når man arbejder fra distancen”, forklarer han.

Mindre stress end før coronapandemien

Undersøgelsen fra december er den fjerde, som Finansforbundet har foretaget af medlemmernes arbejdsliv siden april 2020.

”Vi vil gerne blive klogere på, hvordan virksomheder og medarbejdere kan bruge erfaringerne fra arbejdslivet under coronapandemien til at udvikle arbejdspladsen og måden at arbejde på fremadrettet, så produktiviteten kan forblive høj, og medarbejderne trives”, siger Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet.

Før coronavirussets indtog havde finansansatte et af arbejdsmarkedets højeste stressniveauer. 27 procent angav i 2019, at de ofte eller hele tiden følte sig stressede. I september 2020 var tallet nede på 11 procent, og i den seneste undersøgelse fra december 2021 blandt 4.000 medlemmer er niveauet steget noget igen til 17 procent.

”Undersøgelserne, vi foretager, er temperaturmålinger på det pågældende tidspunkt. Det er glædeligt, at andelen, der i høj grad trives, er steget (fra 37 procent i februar til 47 procent i december 2021, red.), men desværre er andelen med stresssymptomer også steget i samme periode (fra 15 til 17 procent, red.)”, siger Michael Budolfsen.

Han peger på, at trivsel og stress bygges op over tid, og at det nemt kan forandre sig. Eksempelvis kan man føle stor trivsel ved at sidde hjemme og arbejde tre-fire dage om ugen i en begrænset periode, men hvis det er over længere tid, kan det forandre sig til et problem.

Seneste nyt