Menu luk

Bæredygtighed handler om mere end klima

Som forretningsvikler er Anders Hansen tovholder for Kreditbankens tiltag på bæredygtighedsområdet. En lang og dynamisk proces, der handler om både de store linjer og helt lavpraktiske ting - med udgangspunkt i den lokale forankring.

24. maj 2022
3 min

Bæredygtighed er en del af pakken i Anders Hansens stilling som forretningsudvikler i Kreditbanken. Siden 1. februar har han været tovholder og koordinator for bankens bestræbelser på bæredygtighedsområdet - fra investeringer til håndtering af egen adfærd.

”Det er en stor mundfuld, og jeg er beæret over at blive vist den tillid”, siger Anders Hansen, som har været i den sønderjyske bank i over 15 år og beklædt poster som bl.a. erhvervsrådgiver og erhvervskundechef.

I første omgang er opgaven at finde frem til en fælles forståelse og definition af, hvad bæredygtighed overhovedet er:

”Vi har holdt et seminar for den brede ledergruppe for at få defineret vores retning på bæredygtighed. Der var en vidtfavnende dialog med input fra alle sider. Jeg er imponeret over deres engagement og interesse”, fortæller Anders Hansen.

Bankens indsatser på området handler både om de store linjer og helt lavpraktiske ting, pointerer han:

Der har især været fokus på investeringsdelen, hvor der allerede er lovkrav, der er implementeret, men banken har f.eks. også opsat ladestandere og undersøgt muligheden for at montere solceller på udvalgte bygninger.

Holdbare løsninger

Anders Hansen understreger, at bæredygtighed ikke kun handler om klima, men i høj grad også om at bidrage til det lokalsamfund, som banken er en del af.

”Det gør vi bl.a. ved at engagere os i kunderne for at skabe holdbare økonomiske løsninger og ved at reducere vores egen miljøbelastning i lokalområdet”.

 

”Vi har holdt et seminar for den brede ledergruppe for at få defineret vores retning på bæredygtighed. Der var en vidtfavnende dialog med input fra alle sider. Jeg er imponeret over deres engagement og interesse”, fortæller Anders Hansen. Foto: Kreditbanken

Kreditbanken har valgt at fokusere på seks af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling: Ligestilling mellem kønnene. Anstændige jobs og økonomisk vækst. Bæredygtig energi. Bæredygtige byer og lokalsamfund. Ansvarligt forbrug og produktion. Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Samarbejde og sparring

Det er en dynamisk arbejdsopgave, forretningsudvikleren har taget hul på.

Kreditbanken oplever generelt ikke noget pres fra kunderne, når det gælder bæredygtighed, men det er dog alligevel noget, som kunderne gerne tager en drøftelse om. Især blandt yngre kunder kan der være opmærksomhed på det, ligesom der kan være en vis efterspørgsel, når det gælder billån, fortæller Anders Hansen.

Anders Hansen søger blandt andet inspiration og sparring i de øvrige medlemsbanker i LOPI (Lokale Pengeinstitutter).

Derudover ser han Finanssektorens Uddannelsescenter som et oplagt sted at søge viden og inspiration. Og så glæder han sig over, at Finansforbundet Kreds Vest også sætter bæredygtighed på dagsordenen:

”Det hjælper og understøtter os i at løse en uundgåelig og vigtig samfundsmæssig opgave, som vi skal håndtere og have ud og leve i banken. Det vil vi også gerne, men der er ingen grund til, at vi hver især opfinder den dybe tallerken”, bemærker han.

En lang proces

Anders Hansen er ikke fuldtidsfokuseret på bæredygtighed i sit job. Han arbejder også med bankens forretningskoncepter i bred forstand og skønner, at små og store opgaver på bæredygtighedsområdet fylder 20-25 procent af hans arbejdstid.

”Det er en lang proces. Først gælder det om at få præciseret opgaverne, og så bliver det mere målrettet. Bæredygtighed fylder både på den politiske dagsorden og i den enkeltes bevidsthed. Der vil løbende dukke nye perspektiver op, så vi skal holde fokus på området og være vågne for forandringer. Vi vil være opmærksomme på, hvad der rører sig, og når der er noget relevant, vil vi gøre det ordentligt og helhjertet”, fastslår Anders Hansen.

 

Seneste nyt