Menu luk

Det taler til noget godt i mig

Motivationen, trivslen og arbejdsglæden vokser, når man udfører meningsfuldt, frivilligt arbejde. Det oplever den 41-årige filialdirektør Thomas Maigaard og de af hans medarbejdere, der som en del af et pilotprojekt i banken har ydet økonomisk vejledning til socialt udsatte på et Blå Kors-center.

29. jun 2021
4 min

41-årige Thomas Maigaard, filialdirektør i Danske Bank i Aalborg, tøvede ikke med at melde sig, da han for to år siden blev spurgt af banken, om han ville deltage i et pilotprojekt med Blå Kors og arbejde som frivillig i den sociale hjælpeorganisations center, Barnets Blå Hus, i Aars. Opgaven bestod i at give økonomisk vejledning til socialt udsatte familier.

”At det er frivillighedens vej, gør mig glad, for så udspringer det af lyst – og det er meget vigtigt for mig. Jeg kommer selv fra foreningslivet, hvor jeg for en del år tilbage har været både spiller og træner i tennis- og fodboldklubber. Det med at være ud af noget frivillighed kan noget og er enormt positivt. Derfor syntes jeg også, det kunne være interessant at være med i projektet”, siger Thomas Maigaard, der roser projektet:

”Jeg synes, det er rigtig fint at være med i, netop fordi vi i banken har et kompetencesæt, som vi kan bringe i spil på anden vis end normalt. Den tanke kan jeg godt lide. Det rimer meget på, hvordan jeg også ser mig selv. Så på den måde taler det til noget godt i mig, og det synes jeg er dejligt”.

Meningsfuldt arbejde

Thomas Maigaard har også præsenterer sine knap 30 privatrådgivere fra Aalborg-filialen for pilotprojektet, hvor medarbejdere fra banken har givet økonomisk vejledning til brugere på Blå Kors’ centre i Aars, Kolding og Taastrup.

3-4 af filialdirektørens medarbejdere ville gerne være med i pilotprojektet, og de har sammen med filialdirektøren afholdt workshops om privatøkonomi, budgetplanlægning og gældsafvikling til socialt udsatte familier i Barnets Blå Hus i Aars. Centret er et behandlings- og støttetilbud for børn, unge og deres familier, der har særlige udfordringer på grund af alkohol- eller stofmisbrug i familien.

”Jeg synes, det er meget meningsfuldt, at vi kan give vejledning og inspiration til folk, hvor økonomien ikke nødvendigvis har været førsteprioritet, om at tage hånd om deres økonomiske situation, så de forhåbentlig oplever, at de rent økonomisk kommer et bedre sted hen, end hvor de var”.

Faglig stolthed

De positive erfaringer fra pilotprojektet har betydet, at Danske Bank har doneret knap en million kroner til et toårigt samarbejde med Blå Kors Danmark, som skal gøre det lettere for bankens medarbejdere at tilbyde frivilligt arbejde på Blå Kors’ centre over hele landet.

Samarbejdsaftalen er en del af bankens medarbejderprogram Time to Give, der en dag om året giver de ansatte betalt fri til at udføre frivilligt arbejde. Bankens blåstempling af det frivillige arbejde gennem medarbejderprogrammet gør en forskel, mener Thomas Maigaard.

”Det gør mig stolt, at jeg har en arbejdsgiver, som giver mig rummet til at udføre frivilligt arbejde i en hektisk hverdag og muligheden for at investere arbejdstid i at prøve at gøre en forskel. Det giver mig arbejdsglæde, motivation og trivsel – og det er også noget af det, jeg kan høre på mine medarbejdere, som klart har trukket det største læs i Aars, at de synes er enormt givende”.

Personlig udvikling

Thomas Maigaard glæder sig over, at pilotprojektet nu bliver rullet ud i hele landet. Han vil gerne fortsætte som frivillig i Blå Kors, og det er han langtfra ene om. Han har allerede fået tilsagn fra et par rådgivere i filialen om, at de også gerne vil fortsætte med det frivillige arbejde.

”Det er meget positivt at kunne give noget tilbage til det samfund, vi er en del af. Det giver noget energi og arbejdsglæde, og det er spændende at møde mennesker i en anden sammenhæng, end vi normalvis gør. Du får også testet dine egne grænser, da det er ukendt territorium til at starte med. Så det er også med til at skabe en form for personlig udvikling”.

Frivilligt arbejde øger medarbejdertilfredsheden

I 2020 gennemførte Danske Bank en undersøgelse af medarbejdernes oplevelse af medarbejderprogrammet Time to Give. 385 Danske Bank-frivillige deltog. Her er et udpluk af svarene:

  • 95 procent er tilfredse med at være frivillige og oplever, at Time to Give har en positiv indvirkning på Danske Bank både som virksomhed og som arbejdsplads.
  • 76 procent oplever en øget følelse af stolthed over at arbejde i Danske Bank.
  • 67 procent oplever en øget følelse af fællesskab mellem sig selv og deres kolleger.
  • 34 procent føler sig inspireret til at udføre mere frivilligt arbejde i deres fritid.

Seneste nyt