Menu luk

BankNordik-ansatte er bekymrede for deres job

Mandag 1. februar blev de 140 medarbejdere i Bank Nordik i Danmark formelt overdraget til Spar Nord. Ifølge fællestillidsmand Dan Rasmussen ser mange frem til at blive en del af Spar Nord, selvom der hos nogle også lurer en frygt for at blive overflødig.

2. feb 2021
2 min

Tirsdag den 22. december 2020 meddelte Spar Nord, at den køber BankNordiks danske aktiviteter, der har et forretningsomfang på cirka 25 milliarder kroner fordelt på godt 60.000 kunder. I sidste uge godkendte myndighederne købet, hvilket betyder at BankNordiks 140 medarbejdere i Danmark, hvoraf de fleste er beskæftiget i 11 filialer formelt blev virksomhedsoverdraget til Spar Nord mandag 1. februar.

”Det kom som et chok for mange af mine kolleger, da de lige før jul fik at vide, at de skulle overtages af Spar Nord. Vi havde lige fået en julehilsen fra ledelsen, hvor indsatsen med den nye kundefilosofi, som vi havde opnået gode resultater med i 2020, så der var mange ting i gang i banken, som vi kiggede frem mod”, fortæller Dan Rasmussen, fællestillidsrepræsentant i BankNordik.

Efter nyheden har lagt sig, har Dan Rasmussen fået mange positive tilkendegivelser fra kollegerne om overgangen til Spar Nord.

”Mange er positivt indstillet over for Spar Nords værdier, og det er tydeligt, at der er en god fornemmelse af, at det kan blive et godt samarbejde mellem medarbejderne og lederne i de to banker. Samtidig er der dog en forståelig bekymring hos den enkelte medarbejder om, at dette kan koste hendes eller hans job”, siger Dan Rasmussen.

Fire byer med overlap af filialer

Der er intet meldt ud om afskedigelser i forbindelse med overtagelsen. Spar Nord og BankNordik har overlap af filialer i Kolding, Aarhus, Odense og på Frederiksberg, men sandsynligvis vil privatrådgiverne fra BankNordik fortsat skulle rådgive de 60.000 kunder, der flytter over i Spar Nord.
Dan Rasmussen, der selv arbejder i BankNordiks Kundeservice i København, håber personligt, at denne afdeling bliver bevaret, men det er på nuværende tidspunkt uvist.

Spar Nords overtagelse har allerede kostet en del job i BankNordik på Færøerne, hvor filialsupport, administration og Markets-funktioner for den danske del af banken er placeret.

Fordi Banknordik er SIFI, systemisk vigtigt finanselt institut, på Færøerne, er kapitalkravene højere, end de ville være til en bank med samme størrelse i Danmark. Det er forklaringen på salget til Spar nord, som man har været i dialog om siden november.

”Vi har forsøgt at få lov at blive behandlet ligesom andre tilsvarende banker i Danmark eller pengeinstitutter af de færøske myndigheder og Finanstilsynet. Men i og med at vi er SIFI-institut (systemisk vigtigt pengeinstitut, red.) på Færøerne, hiver vi den status med ind i Danmark. Det vil sige, at vi skal have betydeligt højere kapitalkrav, end hvad en tilsvarende bank skal have i Danmark”, sagde BankNordiks administrerende direktør Árni Ellefsen til FinansWacth den 22. december.

Seneste nyt