Menu luk

Vi skal gøre vores indflydelse gældende

Cirka 30.000 af de 350.000 medlemmer i Velliv Foreningen, der nu ejer 100 procent af Velliv, er tidligere eller nuværende finansansatte. Derfor er det naturligt for Finansforbundet at være aktiv i foreningen, mener forbundsformand Kent Petersen. Han genopstiller til repræsentantskabet, hvor der er valg fra 25. februar til 9. marts.

24. feb 2020
3 min

​En kontant bonus, der i 2019 samlet beløb sig til 204 millioner kroner, og indirekte bidrag til at styrke den mentale sundhed i Danmark med velgørende donationer er det, de 350.000 kunder i Velliv får ud af deres medlemskab af Velliv Foreningen. Og så naturligvis et pensionsselskab, der leverer nogle af markedets højeste afkast og laveste omkostninger.
Finansforbundets formand, Kent Petersen, er næstformand i Velliv Foreningens repræsentantskab og bestyrelsesmedlem i Velliv. Fra den 25. februar til 9. marts er der valg til repræsentantskabet øst for Storebælt, og han håber på at blive genvalgt.

"Da omkring 30.000 nuværende og forhenværende finansansatte er medlemmer i Velliv Foreningen, er det naturligt for Finansforbundet at forsøge at gøre sin indflydelse gældende, og for mig personligt er det spændende som medlem af repræsentantskabet at være med til at udstikke linjerne for selskabets drift, så kunderne får et godt afkast til deres opsparing uden for store risici, og så selskabet agerer ansvarligt", siger Kent Petersen og fortsætter:

"Samtidig har det været spændende at være med til at opbygge demokratiet i Velliv Foreningen. Det er stadig vigtigt med et levende demokrati i repræsentantskabet uden fastlåste fraktioner, og hvor der er en god tone".

Kent Petersen og Finansforbundet har en stor del af skylden for, at Velliv i dag er et kundeejet pensionsselskab, og at Velliv Foreningen har et velfungerende repræsentantskab.

Pengene skal gavne kunderne

Ved årtusindskiftet købte Nordea-koncernen formelt set det kundeejede pensionsforsikringsselskab Tryg Liv af pensionskunderne selv. Kunderne var bare ikke blevet spurgt, om de faktisk ønskede at sælge. De fik heller ikke andel i salgsprovenuet. I stedet endte pengene i den særlige selskabskonstruktion TryghedsGruppen, hvor formuen hobede sig op uden at gavne kunderne hverken i Trygs forsikringsselskab eller i pensionsselskabet, som nu hed Nordea Liv & Pension. Kent Petersen blev opmærksom på problematikken i 2014 og gik i dialog med TryghedsGruppen.

I februar 2015 blev han valgt til TryghedsGruppens repræsentantskab, der kort efter vedtog en markant reform af selskabet, som betød dels årlige bonusudbetalinger til Tryg-kunder, dels en udskillelse af de 300.000 Nordea Liv & Pension-kunder i en selvstændig forening med en formueandel på otte milliarder kroner.

Det er disse kunder, der i dag er i Velliv Foreningen, og en del af de otte milliarder kroner har man brugt til at købe pensionsselskabet, der skiftede navn til Velliv, fra Nordea-koncernen, så det i dag er et 100 procent kundeejet pensionsselskab.

"Processen fra TryghedsGruppen til Velliv Foreningen er et mønstereksempel på, hvad man kan opnå, når man aktivt lader de opsparede midler komme kunderne til gode", siger Kent Petersen, der håber, at han selv og de øvrige opstillede tillidsvalgte i Region Hovedstaden og Region Sjælland bliver genvalgt til repræsentantskabet.
Det drejer sig om Dorrit Brandt, Mona Svan og Katja Larsen, der alle sidder i bestyrelsen for Finansforbundet i Nordea.

Læs mere om valget på Vellivforeningens hjemmeside her.
 

Seneste nyt