Menu luk

Uffe giver bløde værdier kant

Bankerne skal tage samfundsansvar, krævede han for otte år siden som talsmand for Skift Bank Dag. Nu er Uffe Lembo selv med til at sikre, at det sker i Nykredit, og er stolt af sin arbejdsplads og det fællesskab, koncernen er baseret på.

17. nov 2020
9 min

Kaniner hopper tillidsfuldt nærmere, da Uffe Lembo linder på lågen til deres store, solide indhegning. Den er bygget, fordi to kaniner levede op til deres ry og blev til toogtyve, og den er et af de projekter, bofællesskabet i den nedlagte gård ved Veksø nordvest for København har arbejdet tæt sammen om.

”Vi lånte naboens rendegraver for at få hegnet så langt ned i jorden, at ræven ikke kan grave sig under. Med tiden er det også meningen, at vi vil have høns sammen med kaninerne. Vi har i det hele taget mange projekter – vi kommer aldrig til at løbe tør”, konstaterer 34-årige Uffe Lembo.

Det sidste kunne også være møntet på hans arbejde i Nykredit. Han er en af de stadig flere, der arbejder med at give bæredygtighed og socialt ansvar form, kraft og mening i finanssektoren.

Da koncernen for to år siden fulgte trenden og gik fra at arbejde i det stille med bæredygtighed og sociale partnerskaber til at gå ud med klart definerede og prioriterede indsatsområder, blev han ansat som Responsibility Lead. En titel, der klinger af at være frontløber i arbejdet for samfundsansvar – et udtryk, han dog ikke selv bryder sig om, da han ser sig selv som en lille del af koncernens indsats på området.

En bæredygtig rolle

”Samfundsansvar handler for Nykredit helt grundlæggende om at have en solid og ansvarlig drevet forretning, som kan være til stede i hele Danmark, også i dårlige tider. Og så vil vi gerne bidrage til at løse klimaudfordringerne også”, fortæller han, der sammen med kolleger på tværs af koncernen er optaget af at finde ud af, hvordan Nykredit kan spille en større rolle i den grønne omstilling.

”Vores rådgivere møder virksomheder og andre kunder, blandt andre boligejere, på tidspunkter i deres liv, hvor de er ved at træffe store og afgørende valg. Vi vil gøre det nemmere for dem, at de valg bliver grønne og bæredygtige”.

Det kan konkret handle om, at boligejere ser ideen i at efterisolere et hus eller udskifte oliefyret og dermed mindske CO2-udledningen. Et andet stort indsatsområde er at give bedre muligheder for at investere bæredygtigt, som Nykredit oplever stor interesse for.

Det helt rigtige

Jobbet er mere end bare et arbejde for Uffe Lembo – det afspejler mange af de værdier, han også lægger vægt på privat. På gården, som han flyttede ind på med Marie og deres to små døtre i februar, er oliefyret således blevet udskiftet med jordvarme, og dele af grunden får lov til at stå uklippet hen til glæde for insekter, fugle og dyr. Og de har valgt bofællesskab, en levemåde, som på mange måder understøtter de bæredygtige tanker, blandt andet om at dele ressourcer.

Familien har stueetagen i den hvide hovedbygning fra 1880, ovenpå bor venneparret, de har købt gården sammen med, og i et tilhørende anneks bor den tredje familie i bofællesskabet.

”Vi øvede os med vores venner og boede først sammen på en lejet gård, før vi købte stedet her. Før det havde vi lejligheder i København, og det havde været for angstprovokerende at forlade bylivet og kaste sig ud i sådan en omvæltning uden at gøre det sammen med andre. Nu ved vi, at det fungerer, at det er sådan, vi vil bo”.

Uffe Lembo fortsætter rundvisningen på den store grund, der emmer af sommeridyl, med udsigt over kuperede marker og fredet mose. Haven har skrånende plæne, prægtig rødbøg og drivhus – foruden to figurer af traner, som er levn fra de tidligere ejeres havedam. Den var for farlig at beholde med fem små børn tumlende rundt i bofællesskabet og blev fyldt op og forvandlet til sandkasse, endnu et fælles projekt.

Tanken om de mange projekter, bofællerne har løst og skal løse sammen i fremtiden, ser på ingen måde ud til at trætte Uffe Lembo, der i øvrigt også ejer et sommerhus i fællesskab med andre. Tværtimod lyser entusiasmen og glæden igennem hans rolige stemmeføring. Også selv om stuehuset viste sig at gemme på mindre behagelige projekter oven i de iøjnefaldende, blandt andet var der gået råd i etageadskillelsen.

”Vi var fuldstændig solgt, da vi første gang var ude at se stedet her. Det her var det helt rigtige”.

Fællesskabers styrke

Da han og magasinets udsendte har smidt skoene i stuehusets fællesgang, før de lyse trægulve i de nyistandsatte stuer betrædes, fortæller han om de mange fordele også i det daglige. Om den glæde, børn og voksne finder i hinandens selskab, eksempelvis spiser familierne i bofællesskabet sammen fire gange om ugen og skiftes til at lave mad.

”Når man ikke har madlavningsdag, frigiver det en masse tid til alt muligt andet. Ordningen viste også virkelig sin værdi under coronanedlukningen. Vi kunne skiftes til at tage os af børnene, det gjorde det nemmere at arbejde”.

Det er ikke kun privat, Uffe Lembo trives i fællesskaber, det har også stor betydning for ham professionelt. Som 34-årig kan han allerede se tilbage på en tydelig tråd i sin livsbane.

”Det gennemgående har været fællesskaber. Den energi, der ligger i at gøre noget sammen, kan virkelig få ting til at ske”.

Fællesskabets styrke mærkede han i sin tidlige ungdom i Århus som amts- og siden i København som landsformand for DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Og igen mens han læste statskundskab, da han var medstifter af og talsmand for borgerinitiativet Skift Bank Dag, som fik en del opmærksomhed i medierne. Foreningen krævede i kølvandet på finanskrisen, at bankerne tog samfundsansvar, og opfordrede kunderne til at stå sammen og være mindre loyale over for deres bank.

”Jeg oplevede, som mange danskere nok gjorde, at bankerne ikke havde løftet deres samfundsansvar under finanskrisen, og det var jeg fortørnet over. Skift Bank Dag var en dansk udgave af et amerikansk initiativ, vi ville gøre forbrugerne mere bevidste og kritiske, få dem til at overveje deres bankvalg. Mange har jo et længere forhold til deres bank end til deres ægtefælle”.

Påvirker indefra

I de seneste to år har han arbejdet med samfundsansvar inde fra sektoren i stedet for at prøve at påvirke den udefra. Også i det arbejde spiller fællesskabet en vigtig rolle for ham.

Magasinet Finans møder ham i businessantræk med ID-skilt om halsen en hverdag på en af Nykredits tre domiciler på Kalvebod Brygge i København, hvor han fra sin plads på fælleskontoret på 7. sal har udsigt over havnepromenaden og sommerens badegæster.

”Nykredit er primært foreningsejet af et fællesskab af kunder, og det afspejler sig i både kulturen og værdierne – det giver et særligt afsæt, at bevidstheden om fællesskabet bag koncernen er til stede”, oplever han, og han er stolt over at arbejde i den ramme.

Desuden lægger han vægt på, at hans arbejdsområde, bæredygtighed og samfundsansvar, er med i forretningsstrategien:

”Alle forretningsområder arbejder derfor med at udmønte det i praksis, det er ikke bare flødeskum på toppen. Der er handling bag ordene”.

Det sidste har helt afgørende betydning for ham:

”Jeg motiveres af at arbejde for noget, der betyder noget for samfundet, og samtidig være en del af et fællesskab. Med de betingelser opfyldt kan det se ud på mange måder, men det skal flytte noget”.

At det i hans nuværende funktion også betyder, at der skal tænkes på bundlinjen, ser han som en ekstra gevinst:

”For mig er det spændende, at vi kun gør en forskel, hvis løsningerne også fungerer kommercielt. Derfor skal jeg i min funktion også være ekstra opmærksom på, at det ikke er mig, men mine kolleger, som møder kunderne og udvikler produkterne, der kan indfri ambitionerne. Mine input skal kunne omsættes til det virkelige liv”.

Klimarolle ved topmøde

Selv om den finansielle sektor og dens betydning i samfundet begyndte at interessere ham på et tidligt tidspunkt – den var også et af fokuspunkterne i hans hovedopgave på Københavns Universitet – optog klima ham i helt særlig grad.

Han grundlagde også selvstændig konsulentvirksomhed, Aftryk, sammen med en studiekammerat, mens de stadig læste. De hjalp gymnasier med strategiske projekter, og blandt andet specialiserede de sig i formidling af klimaviden til unge. I 2009 blev han ansat til at hjælpe Københavns Kommune med at afholde Children’s Climate Forum i forbindelse med klimatopmødet i København.

”Dengang var der også stort fokus på bæredygtighed i form af klima, og jeg blev ansat til et projekt om at uddanne klimaambassadører på tværs af Københavns Kommune”.

Da han var færdig med studierne, arbejdede han med socialt ansvar i først Socialstyrelsen og siden Erhvervsministeriet.

”Jeg tænkte, at det var godt at afprøve den helt klassiske embedsmandsrolle, som min uddannelse lægger op til, og fik mulighed for at arbejde med verdensmålene, virksomheder og samfundsansvar. Jeg lærte meget af at være i det demokratiske maskinrum”.

Motiveret af samfundsansvar

Selv om det var spændende, var det trods alt ikke mere vanedannende, end at han søgte videre, da Nykredit for to år siden slog hans nuværende stilling op:

”At jeg havde arbejdet med Skift Bank Dag, betød, at jeg allerede havde forholdt mig ret meget til, hvilket ansvar en stor finansiel virksomhed bør og kan påtage sig. Nykredit har et stærkt fundament for at løfte et samfundsansvar, og det er motiverende for mig at være en del af”.

Den enkelte har også et samfundsansvar, mener han.

”Selv om det kun er et lillebitte bidrag i det store billede, lever jeg så vidt muligt bæredygtigt. Men der er masser, jeg kan gøre bedre, for eksempel kører jeg stadig i benzinbil. For mig at se er det vigtigste, at der er stærke politiske rammer, som støtter de bæredygtige valg. Det er nødvendigt, hvis vi skal løse udfordringerne som samfund”.

Min karrierevej – Uffe Lembo

Opvokset i Århus i kernefamilie.

Amtsformand i 2003 og siden landsformand i 2005 for DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Fra 2007 og syv år frem selvstændig med konsulentvirksomheden Aftryk, der især hjalp gymnasier med strategiske projekter.

Ansat ved Children’s Climate Forum i forbindelse med klimatopmøde i København i 2009.

Medstifter af og talsmand for borgerinitiativet Skift Bank Dag i 2012.

Kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet i 2014.

Ansat i Socialstyrelsen samme år.

Fra 2015 ansat i Erhvervsministeriet.

Siden 2018 ansat i Nykredit, arbejder med samfundsansvar og bæredygtighed som Responsibility Lead.

Bor i bofællesskab i Veksø med Marie, der er læge, og deres to små døtre, Agnes og Iben, samt to andre familier.

Seneste nyt