Menu luk

Stærkere kultur i Danske Bank

God compliance skal være en indgroet del af medarbejdernes dag til dag-arbejde, understreger Danske Banks compliancechef, Philippe Vollot, der har opnormeret sin medarbejderstab med 50 procent det seneste år.

20. jan. 2020
4 min

​"Hvordan kan vi hjælpe jer i jagten på finansiel kriminalitet?", " Hvordan kan vi gøre tingene bedre?", "Hvornår skal vi sende en underretning?" og "Jeg vil gerne være en del af complianceholdet".

Det er nogle af de mange reaktioner, franskmanden Philippe Vollot har modtaget fra medarbejdere på tværs af Danske Bank koncernen, siden han for lidt over et år siden, den 26. november 2018, startede i jobbet som Compliance Chief Officer og direktionsmedlem i Danske Bank. Og det har overrasket ham positivt.

"Jeg er imponeret over den energi og engagement, jeg møder fra hver eneste medarbejder i banken, til at bekæmpe finansiel kriminalitet. Til hvert eneste møde, jeg har haft i banken, er jeg blevet mødt med en stor vilje og lyst til at hjælpe. Bankens hvidvasksag har været en meget hård oplevelse for mange, og det har genereret en masse energi og dedikation hos medarbejderne til at ville bekæmpe finansiel kriminalitet", siger Philippe Vollot.

Den store interesse for bekæmpelse af finansiel kriminalitet oplever han blandt andet på interne konferencer, i brugen af onlinekurser og træningsprogrammer samt meget mere. Og det glæder franskmanden, hvis personlige ambition er at gøre Danske Bank til foregangsbank for bekæmpelse af finansiel kriminalitet i Europa. En ambition, banken økonomisk bakker op om – fra 2019 til 2021 har banken således afsat to milliarder kroner ekstra til at opkvalificere koncernens complianceindsats.

Ekspertisen er hentet udefra

Ud over investeringer i it-systemer og øget digitalisering på complianceområdet er øgede mandskabsressourcer også på ønskelisten hos compliancechefen, som i 2019 opnormerede bankens complianceafdeling med 50 procent flere medarbejdere, så de i dag er godt 300 compliancemedarbejdere. Banken har også oprustet på AML-siden (hvidvaskbekæmpelse), og Danske Bank-koncernen har i dag samlet set over 2.500 compliance- og AML-medarbejdere.

Flere af de nytilkomne compliancefolk er erfarne finansfolk, Philippe Vollot har hentet uden for landets grænser, hovedsageligt fra London, hvor de har arbejdet i store internationale banker som Morgan Stanley, HSBC og Deutsche Bank, sidstnævnte en bank, compliancechefen selv har mere end 19 års erfaring fra.

De udenlandske medarbejdere er ligesom franskmanden flyttet til Danmark og spiller ifølge compliancechefen en stor rolle i bankens compliance- og AML-indsats, fordi de i modsætning til mange af deres danske og nordiske kolleger har 15-20 års erfaring med at bekæmpe finansiel kriminalitet. De har arbejdet i udenlandske banker, der har en længere historik for bekæmpelse af finansiel kriminalitet end herhjemme, og har herigennem opnået en viden om, hvad der virker og ikke virker, forklarer Philippe Vollot.

Vi har gjort en markant forskel

Ifølge franskmanden har finansiel kriminalitet ikke tidligere været så udbredt i finanssektoren i Danmark og Norden som i andre europæiske lande som Spanien, Frankrig, Italien og Tyskland. Sammenlignet med andre lande er den danske ekspertise på området derfor også helt naturlig mindre. Om det i sig selv har gjort Danmark mere sårbar over for finansiel kriminalitet, har compliancechefen svært ved at svare på. Men han er fortrøstningsfuld, når det gælder Danske Banks nuværende og fremtidige indsats på området.

"Jeg har arbejdet med compliance og bekæmpelse af finansiel kriminalitet i mange år og kender området. Og de udfordringer, vi har i Danske Bank, adskiller sig ikke fra andre banker. Jeg har set de samme udfordringer hos andre banker verden over. Og vi er nået langt".

"Vi har i dag et højt niveau af ekspertise. Vi har godt 22.000 medarbejdere, som hver dag på tværs af koncernen bidrager til at bekæmpe finansiel kriminalitet. Og jeg synes, vi som institution har formået at få alle medarbejdere med på den kollektive rejse, det er at gøre Danske Bank til en bedre bank. Vi har gjort en markant forskel, og vi har mere arbejde at gøre, i årene der kommer".

Compliance skal være i blodet

I 2020 håber Philippe Vollot at kunne rekruttere endnu flere compliance- og AML-medarbejdere. Derudover ønsker han fortsat at understøtte en compliancekultur i banken, som i højere grad end tidligere gør det naturligt for bankens medarbejdere at stille de rigtige spørgsmål til kundernes engagement for at kunne beskytte banken og kunderne selv mod at blive eksponeret for finansiel kriminalitet. God compliance skal være en indgroet del af medarbejdernes dag til dag-arbejde, understreger han.

"Den rigtige tilgang handler ikke om, at nogen skal overbevise folk om, at de skal arbejde for at bekæmpe finansiel kriminalitet i banken. Det skal være og er i stigende grad en del af medarbejdernes DNA, i måden de arbejder på. Det skal være indlejret som en naturlig del af deres måde at tænke på, så de kan sikre, at de finansielle ydelser, Danske Bank tilbyder, ikke bliver misbrugt af kriminelle".

"Grundlæggende handler compliance om, at vi skal have den rigtige forretning med de rigtige kunder på den rigtige måde. Det er det, vi ønsker, at hver enkelt medarbejder skal tænke, når de er på arbejde".

Seneste nyt