Menu luk

Nyt tiltag for mere bæredygtig finans

Finans Danmark går i gang med at udvikle en model, som kan måle CO2-aftrykket af sektorens udlån og investeringer. Modellen ventes klar i 2021. Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen roser initiativet og opfordrer til at medarbejderne i sektoren involveres, når modellen udrulles.

24. feb. 2020
2 min

​Danske banker og realkreditinstitutter finansierer allerede i dag grønne aktiviteter for 400 mia. kr. Vurderingen er, at dette bidrag kan vokse til 700 mia. kr. frem mod Danmarks ambitiøse klimamål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. I bestræbelserne på at udvikle sektoren i en endnu mere bæredygtig retning går Finans Danmark nu i gang med at udvikle en model, som kan måle CO2-aftrykket af sektorens lån og investeringer

"Den bæredygtige omstilling af samfundsøkonomien kræver et hidtil uset omfang af nye investeringer, som det offentlige ikke kan løfte alene. Vi ønsker som finanssektor at være en aktiv medspiller i samfundet og tage et medansvar for, at vi i fællesskab sikrer et bedre klima og miljø," siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark og fortsætter:

"Det første skridt er at gøre det muligt for vores medlemmer at lave en opgørelse over det CO2-aftryk, som deres udlån og investeringer har. Så de i de kommende år kan sætte mål for, hvordan det aftryk kan nedbringes."

Kompetenceløft til medarbejdere

Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen hilser initiativet velkomment.

"Det er et superinteressant tiltag, Finans Danmark sætter i gang. Når modellen er klar, skal man huske at involvere medarbejderne i udrulningen af den, så de får indgående kendskab til den, og de kan kommunikere om den til kunderne. Det vil helt sikkert kræve et kompetenceløft af medarbejderne, hvilket vi i Finansforbundet meget gerne indgår i en dialog omkring", siger Michael Budolfsen.

Internationalt perspektiv

Finansforbundets næstformand er spændt på, om modellen til måling af CO2-aftrykket af lån og investeringer vil have en sådan kvalitet, at den kan udnyttes i andre lande også.

"Det er interessant, hvis vi kan blive frontløber på modellen. Bæredygtige tiltag som dette bør ikke være et konkurrenceværktøj men noget, vi giver videre til andre lande, da det er et fælles globalt mål at sænke CO2-aftrykket. Danmark er jo kun en dråbe i et stort hav", siger Michael Budolfsen.

Seneste nyt