Menu luk

Dataetik skal på dagsordenen

Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen hilser nye regler fra Finanstilsynet, der kræver redegørelser om dataetik i årsrapporterne for større finansvirksomheder, velkomne. ”Vi skal skabe en ambitiøs dataetisk kultur”, siger han.

8. dec 2020
2 min

Dataetik handler om at få virksomheder til at sikre og respektere deres kunder, brugere og ansattes privatliv. I en tid hvor det finansielle område undergår store forandringer som følge af ny teknologi, hvor data udgør kernen af forretningen, er det vigtigt med en ambitiøs dataetisk kultur, mener Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen.

”Det er positivt og et skridt i den rigtige retning, at Finanstilsynet nu indfører krav om, at finansielle virksomheder i deres årsrapporter skal redegøre for deres politik for dataetik”, siger han med henvisning til den ændring til bekendtgørelsen om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og kreditinstitutter, som Finanstilsynet forleden udsendte.

Ændringen betyder, at virksomheder med mere end 500 ansatte på koncernniveau, virksomheder, der er børsnoterede, og virksomheder, der driver livsforsikringsvirksomhed skal redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen eller – hvis den ikke indgår der - en reference til hvor redegørelsen kan findes.

” De nye regler træder i kraft for rapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2021, men kan anvendes allerede på årsrapporterne for 2020, skriver Finanstilsynet på sin hjemmesiden.
Læs meddelelsen på Finanstilsynets hjemmeside her.
Steen Lund Olsen mener godt, at Finanstilsynet kunne være endnu mere ambitiøse med initiativet.

” Man bør også se nærmere på hvordan virksomheder med under 500 ansatte skal skabe en god og transparent dataetisk kultur. De udgør trods alt en stor del af det danske erhvervsliv”, siger han til Nyhedsbrevet Finans.

Dataetisk kodeks

Finansforbundet mener, at der skal udvikles et dataetisk kodeks for, hvordan både forbruger- og medarbejderdata indsamles, tilgås og bearbejdes i finanssektoren. Forbundet mener også, at der skal udvikles en klar procedure og formålsbeskrivelse i forbindelse med samkøring af finansielle data, der stemmer overens med EU’s persondataforordning GDPR.

”Man skal for eksempel ikke uden videre kunne samkøre data, som er indsamlet i én sammenhæng, for så at anvende data i en helt anden sammenhæng. Det forvrænger billedet og tjener som udgangspunkt ikke forbrugeren”, siger Steen Lund Olsen.

Næstformanden peger endvidere på, at der er behov for at opbygge viden om, hvordan data skabes og ikke mindst anvendes på tværs af det finansielle område.

”Videre-og efteruddannelsesforløb skal facilitere diskussioner og bibringe viden om dataetiske problemstillinger i teori og praksis og skabe opmærksomhed på positive såvel som negative konsekvenser ved færden i den digitale verden”, siger Steen Lund Olsen.

Læs mere om Finansforbundets holdning til dataetik her.

Seneste nyt