Menu luk

Compliance-byrden må ikke blive for stor

Finanstilsynets ønske om, at alle finansvirksomheder hvert kvartal indsender meget udførlige oplysninger om erhvervskunder og privatkunder, der kan relateres til hvidvask eller terrorfinansiering, er en voldsom forøgelse af compliancebyrden, advarer Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

6. apr. 2020
2 min

​Et udkast til en bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven påfører pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder endnu flere complianceopgaver. I forvejen er mere end hver 10. medarbejder i pengeinstitutterne på fuld tid dedikeret til hvidvaskbekæmpelse og compliance, og det er ikke hensigtsmæssigt at øge compliancebyrden for virksomhederne yderligere, skriver Finansforbundet i et høringssvar til bekendtgørelsen.

 

"Vi støtter, at der skal være et godt og tæt samarbejde mellem virksomhederne og myndighederne om bekæmpelse af hvidvask, sådan som der er i dag. Men vi mener, at kravet om at alle finansvirksomheder hvert kvartal skal indsende en meget udførlig liste med oplysninger om alle kunder, der kan være involveret i hvidvask, er skudt langt over målet", siger Michael Budolfsen, næstformand for Finansforbundet.

"Dels er det mere end tvivlsomt om Finanstilsynet har ressourcer til at gennemgå fire årlige indberetninger fra samtlige pengeinstitutter på tusindvis af kunder og dels har mindre pengeinstitutter notorisk en lavere risiko for at blive udnyttet til hvidvask, og derfor bør kravet om indberetninger lempes. Man bør også vurdere, om det alene er de vigtigste og mest centrale oplysninger fra virksomhederne, der skal indberettes kvartalsvis, mens andre mindre essentielle oplysninger bør indberettes med en anden kadence, fx halvårligt eller årligt", uddyber han.


Virksomheder skal ikke give sig selv karakter

Finanstilsynet bekendtgørelsen kommer i kølvandet på den politiske aftale

til styrkelse af indsatsen med hvidvask oi efteråret 2018, som et stort politisk flertal står bag. I bekendtgørelsen foreslår tilsynet, at den enkelte virksomhed skal give en egen vurdering af dens risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Vurderingen skal angives på en skala fra 1 til 10.

"Det er ikke optimalt at skulle vurdere risiko på sig selv. Det bør være op til Finanstilsynet ud fra de indberettede oplysninger og bemærkninger fra virksomhederne at vurdere, hvor på en risikoskala, de enkelte virksomheder befinder sig", mener Michael Budolfsen.

Såfremt Finanstilsynet fastholder denne løsning, bør Finanstilsynet i det mindste udarbejde detaljerede retningslinjer for, hvordan virksomheden skal foretage denne vurdering påpeger Finansforbundets næstformand.

"Det skal ikke være op til hver enkelt virksomhed at opfinde egne parametre for risikovurdering. Det må klart være Tilsynets opgave".


Emner

Seneste nyt