Menu luk

Arbejdsfællesskab modvirker stress

Hjernen arbejder og heles bedre efter belastning, hvis man er sammen med andre, og udfordringer opfattes som mindre, når man har nogen omkring sig at dele dem med, lød det på Finanssektorens Arbejdsmiljødag.

13. jan 2020
3 min

​"Arbejdsfællesskab. Er det ikke lidt gammeldags og hippieagtigt?"

Michael Budolfsen stillede spørgsmålet, da han torsdag den 9. januar bød en fuld sal velkommen til Finanssektorens Arbejdsmiljødag i Horsens.

Han besvarede det hurtigt selv med et klart nej. Tværtimod er arbejdsfællesskab aktuelt som sjældent set og en vigtig trædesten på vejen mod bedre trivsel i en sektor, hvor den enkeltes arbejde bliver stadig mere specialiseret, og menneskelig kontakt i stigende omfang afløses af digitale løsninger:

"Vores nutid stiller store udfordringer til os, fællesskaberne er under pres, og ensomhed på jobbet er et tiltagende problem. Du kan sidde omgivet af 50 kolleger uden at arbejde sammen med dem. Vi er nødt til at tage alvorligt, at vi er hinandens arbejdsmiljø". 

Godt for det hele

Stadig flere får i disse år øjnene op for, at fællesskabet kan noget vigtigt og nærmest er godt for hvad som helst. Det ved Katrine Brenner, der er organisationskonsulent i Arbejdsmiljø København og ser en trend i retning af, at arbejdsfællesskabet bliver genopfundet som en vigtig faktor:

"Jeg oplever, at der generelt er en stigende erkendelse af, at arbejdsfællesskabet skal vægtes".

I Københavns Kommune har man arbejdet med at omsætte begrebet til praksis, og hun gav i sit oplæg blandt andet tilhørerne en stribe fakta:

– Fællesskab virker på hjernen, som arbejder og heles bedre efter belastning, hvis man er sammen med andre.

– Udfordringer opfattes også som mindre, når man har nogen omkring sig at dele dem med.

– Et stærkt arbejdsfællesskab kan betyde mindre fravær og styrke såvel organisationen som den enkeltes evne til selvledelse.

– Foruden at understøtte tværfaglighed, faglig kvalitet og forebygge ensomhed samt øge produktiviteten.
 

Ønskebrønden

Der mangler altså ikke gode og vægtige grunde til at arbejde for et bedre fællesskab, og Katrine Brenner gav forskellige bud på, hvordan man kan gøre det på den enkelte arbejdsplads. Centralt er ikke mindst det fælles "vi".

"Det fælles vi er det store 'hvorfor?' Hvad er det, vi skaber sammen?" sagde hun og illustrerede det med en tegning af to stenhuggere. Den ene så blot sig selv som en isoleret enhed, der kløvede sten, mens den anden så sig selv som en, der var med til at bygge en katedral.

"At have blikket på det fælles projekt og dyrke fortællingen om det fælles vi er afgørende for et godt arbejdsfællesskab".

At erkende det er én ting, noget ganske andet er at få det til at ske, og Katrine Brenner gav input til forskellige metoder at gribe det an på, blandt andet anbefalede hun Ønskebrøden. Den handler om at tale om, hvad man på kryds og tværs kollegerne imellem hjælper hinanden med i hverdagen allerede – og hvad man yderligere kunne ønske sig af hinanden.

"Ønskebrønden kan gøre afhængigheder på tværs tydeligere. Den kan også gøre det klart, at det kan være en god idé at gøre noget anderledes, for eksempel være i bedre tid med en opgave, man har brug for kollegers hjælp til".

Finanssektorens Arbejdsmiljødag gentages i København 20. januar.

 

Fakta: Arbejdsfællesskab

En gruppe af mennesker, der er afhængige af hinanden for at lykkes med deres fælles kerneopgave. Sådan definerer Arbejdsmiljø København begrebet. Både ledere og medarbejdere er med deres forskellige roller, opgaver og ansvar afgørende for et godt arbejdsfællesskab.

Seneste nyt