Menu luk

A-kassen overtager jobformidling

Vejen til nyt job skal gøres kortere, når de finansansattes a-kasse som led i en forsøgsordning tager over for jobcentrene, siger formand for FTFa og næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen.

6. jan. 2020
2 min

​Flere slipper for at komme på dagpenge, når Finansforbundets a-kasse – en del af FTFa her fra årsskiftet overtager rollen som jobformidler fra de kommunale jobcentre. Det er den klare ambition, fortæller Steen Lund Olsen, formand for FTFa og næstformand i Finansforbundet:

"Hidtil har opsagte først fået assistance af jobcentret, når deres opsigelsesperiode var forbi. I FTFa vil vi derimod tage kontakt til den før-ledige med det samme og tilbyde hjælp. Målet er, at den enkelte slet ikke kommer til at opleve egentlig ledighed, men får nyt job eller kommer i uddannelse forinden".

En proces og mange fordele

Med den nye ordning skal den enkelte ny-ledige ikke længere køre to processer, én med a-kassen og én med jobcentret, men kan nøjes med at have kontakt med a-kassen under de tre første måneders ledighed. Ordningen kører som forsøg i fire år, og tiden vil blive brugt til at vise, hvor meget bedre a-kassen kan varetaget opgaven end kommunerne.

Tilbagemeldingen fra ledige, der har været henvist til jobcentre har været blandede og ofte også kritiske – også fra politisk hold. Forsøgsordningen kommer til at omfatte ni a-kasser og hver fjerde ledig på landsplan, og udspringer af 'Forenklet Beskæftigelsesindsats', som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i '18.

Forventningen er, at a-kasserne kender deres medlemmer på de enkelte fagområder bedre, og derfor også har lettere ved at hjælpe dem i arbejde. Og netop den fordel betoner Steen Lund Olsen også, for FTFa er specialiseret i egne medlemmer:

"Vi ved meget mere om vores medlemmer og arbejdsområder, end det er muligt at vide i et jobcenter, som skal favne alle. Vores kendskab til og netværk med relevante arbejdsgivere er også større, for vi samarbejder med dem i forvejen".

Derfor ser man hos FTFa frem til rollen som jobformidler og vil som nævnt rykke hurtigt for at komme den enkelte ledige til undsætning - med skræddersyede tilbud, der skal optimere muligheden for hurtigt at komme i job.

Historisk chance

A-kasserne får ansvaret for kontakten med ledige i opsigelsesperioden og de første tre måneders egentlig ledighed, og lykkes det ikke at komme i job, inden de er gået, skal den enkelte tilbage til den gamle ordning, med kontakt til både a-kasse og jobcenter.

Daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kaldte det ved vedtagelse af forsøgsordningen 'en historisk chance' for a-kasser til at vise, hvad de kan, og Steen Lund Olsen er ikke i tvivl om, at FTFa vil få noget godt ud af den mulighed, til glæde for de ledige.

"Vi glæder os meget til at komme i gang og hurtigt finde individuelle løsninger til medlemmer, der mister deres job og går rundt og tumler med, hvad de nu skal".

Ni a-kasser med i forsøget

Der er lagt vægt på, at a-kasserne repræsenterer forskellige faggrupper og brancher. De udvalgte a-kasser er:

FTFa

3FA

Dansk Metal A-kasse

FOAs A-kasse

Magistrenes A-kasse

HK Danmarks A-kasse

Socialpædagogernes A-kasse

BUPL-A

Min A-kasse

Seneste nyt