Menu luk

Vi vil uddanne holdbare medarbejdere

Hvordan etablerer vi et uddannelsessystem, hvor uddannelse i højere grad er en integreret del af medarbejdernes hverdag? Det er et af de temaer, som optager det nyetablerede og bredt funderede Kompetenceråd, som Finansforbundet og FA har nedsat.

16. sep. 2019
2 min

​Hvad skal vi leve af i fremtiden, og hvordan skal vi leve i fremtiden? Hvilke kompetencer skal vi udvikle, hvorfor og ikke mindst hvordan? Det var omdrejningspunktet for det første møde i det nyetablerede Kompetenceråd, som Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) står bag.

Kompetencerådet, som består af repræsentanter fra fagbevægelsen, arbejdsgiverorganisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, giver deres bud på kompetencebehovene i fremtidens arbejdsmarked og i særdeleshed i finansielle og tilstødende brancher. Fokus er blandt andet på at lette adgangen til efter- og videreuddannelse.

"Ambitionen med Kompetencerådet er, at vi ikke bare taler om livslang læring, men at vi reelt set kommer med bud på et uddannelsessystem og uddannelsestilbud, som understøtter, at medarbejderne i højere grad kan få et holdbart arbejdsliv. Vi er i gang med en meget stor kompetencetransformation på hele arbejdsmarkedet og ikke mindst i den finansielle sektor. Det kommer til at kræve ændringer i adgang, sammensætning og opbygning af uddannelser og ikke mindst i samspillet mellem arbejdspladsen og uddannelsesinstitutionerne," siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet og med i Kompetencerådet, og uddyber:

"Jeg tror, der er mange, der arbejder 40 timer i ugen, som synes, det kan være svært at overskue at skulle tage uddannelse på aftenskole eller i weekenden. Så det er ikke bare et tilbud om uddannelse, det er også et spørgsmål, om hvordan du indretter arbejdsmarkedet, så uddannelse ikke bare bliver et tillæg oveni den arbejdstid, medarbejderne i forvejen har."

Udbyd flere kombinationsuddannelser

Udbuddet af uddannelsestilbud optog også den tidligere forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers, som var gæstetaler til mødet. Han efterlyste et større udbud af kombinationsuddannelser mellem tekniske og humanistiske fag, så arbejdsgiverne fx kunne rekruttere medarbejdere med en bachelor i antropologi og en overbygning fra IT-Universitetet. Efterlysningen blev bakket op af Mariane Dissing fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

"Det at kunne samarbejde på tværs af fagligheder kommer til at fylde mere og mere i de kompetencer, vi efterspørger i dagligdagen. Jo mere teknologien gør dit almindelige job, jo større bliver behovet for, at du er i stand til at samarbejde. Og der har uddannelsessystemet en udfordring i forhold til at lave kombinationsuddannelser, som kombinerer de dybe faglige kompetencer med mere sociale kompetencer", sagde Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, (FA) og medlem af Kompetencerådet.

Fakta om Kompetencerådet

Kompetencerådet er sammensat af en bred vifte af fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. repræsentanter fra Finansforbundet og FA består rådet af repræsentanter fra Forsikringsforbundet, FSR – danske revisorer, IDA, AC, Djøf Privat, HK, Privat, Lederne, Dansk Ejendomsmæglerforening Ejendomsforeningen Danmark, Danske Erhvervsakademier, IT-Branchen, fintech-virksomheden The Next, Danske Universiteter, Hanne Shapiro Futures, og CBS. Rådet mødes fire gange årligt.

Seneste nyt