Menu luk

Tvang og kvoter gør ikke nogen positiv forskel

EU-parlamentet har vedtaget et forslag, som fastsætter to måneders øremærket barsel til fædre. Det burde ikke være nødvendigt med politisk indblanding, mener Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen.

15. apr. 2019
3 min

​Når en baby kommer til verden skal både den nye mor og far have to måneders øremærket barsel. Det har EU-parlamentet for nyligt vedtaget. Ifølge aftalen fra EU er det frivilligt, hvorvidt faren vil tage sin del af den øremærkede orlov. Men hvis faderen ikke vil tage de to måneders barsel bortfalder den - for ifølge de nye bestemmelser kan orloven ikke overdrages forældrene imellem.

"Vi går principielt ind for, at arbejdsmarkedets parter selv aftaler sig frem til, hvilke vilkår der skal gælde. Vi mener ikke, at hverken tvang eller kvoter i forbindelse med barsel gør nogen positiv forskel for de mænd og kvinder, der er ansat i den finansielle sektor", siger Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet, som gerne ser, at der kommer rollemodeller i forhold til barsel.  

"I forhold til barsel har vi brug for rollemodeller. Vi har brug for at se flere mandlige politikere og direktører tage en større del af barsel og børns sygedage. Vi mangler at se den mandlige rollemodel, som kan være med til at gøre det legitimt for mænd at tage en større del af barslen".

Finanssektoren er godt med

Den finansielle sektor er godt på vej mod ligestilling kønnene imellem i forhold til barsel. I overenskomstaftalen mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet har de mandlige ansatte ret til 12 ugers forældreorlov med fuld løn og pension på linje med mødrene. Derudover har fædrene ret til fire ugers fædreorlov med løn.

"Vi har gennem årene selv taget ansvar for at skabe mere ligelige forbedringer for både nybagte mødre og fædre via vores overenskomst med Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Siden 2008 har det således været muligt for både mor og far at holde fire måneders forældreorlov", siger Steen Lund Olsen.

Sammenlagt betyder det, at hvis både mor og far er ansat i finanssektoren, har de ret til 48 ugers orlov med deres barn med fuld løn.

"Det er tydeligt for os at se, at jo bedre forholdene er under orloven - og her tænker jeg specifikt på løndækningen - jo mere orlov tager mændene generelt. Så vil man gerne have flere mænd til at tage mere af barselsorloven, skal man kigge på vilkårene og ikke bruge øremærkning og kvoter som et slags politisk quick-fik", siger Steen Lund Olsen. 

Undgå fald i indkomst

Forslaget lægger op til, at medlemslandene selv fastsætter et niveau for godtgørelse i tilfælde af tabt indkomst. 

"I den forbindelse er det vigtigt for os, at det ikke er den enkelte familie, der bliver økonomisk ramt, hvis den forælder med den højeste løn – som ofte er manden - går på barsel", siger Steen Lund Olsen.

I den nye bestemmelse vil fædre også få retten til betalt fædreorlov på mindst ti arbejdsdage. Den gives i forbindelse med fødslen og giver fædre ret til en minimumsløn svarende til satsen for sygedagpenge. I finanssektorens overenskomst er der til sammenligning allerede aftalt fire ugers fædreorlov med fuld løn.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at finanssektoren er den branche i Danmark, hvor fædre holder længst orlov med deres børn. Mænd med børn født i 2015 holdt i gennemsnit 65 dages orlov. Til sammenligning var gennemsnittet på hele arbejdsmarkedet 40 dage.

Medlemsstaterne har tre år til at implementere reglerne i deres nationale lovgivning.

Seneste nyt