Menu luk

Tilsyn: Værdipapirhandlere kan retsforfølges

Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen undrer sig over, at rådgivere nu pålægges at være detektiver over for deres kunder ifølge en ny vejledning fra Finanstilsynet. Hvis de i forbindelse med en værdipapirhandel får mistanke om, at deres kunde er i gang med børssvindel, må de ikke gennemføre handelsordren, hedder det i vejledningen, der møder skarp kritik fra professor i børsret Jesper Lau Hansen for ikke at være i overensstemmelse med lovgivningen.

21. okt. 2019
2 min

​(Artiklen er opdateret 23/10 kl. 10.45)
Finanstilsynet har udgivet en ny vejledning om EU-forordningen om markedsmisbrug (MAR), som lægger op til, at en værdipapirhandler kan retsforfølges, hvis hun eller han har en mistanke om, at kunden begår insiderhandel eller anden svindel, og værdipapirhandleren gennemfører handelsordren pligtskyldigt

Insiderhandel og børsmanipulation er forbudt og straffes typisk med fængsel, men ifølge Jesper Lau Hansen, professor i børsret ved Københavns Universitet er der ikke belæg for at straffe en værdipapirhandler som medskyldig, blot fordi vedkommende udfører en handel for en mistænkelig kunde.

"Desværre må det alligevel i denne sag alvorligt kritiseres, at Finanstilsynet har valgt at afgive en vejledning, som man ikke var forpligtet til, og som ikke er undergivet lovgivers kontrol, men alene eget skøn, der postulerer, at et forhold er strafbart, når det – i hvert fald – er højst tvivlsomt, om der er den fornødne hjemmel for denne antagelse", skriver Jesper Lau Hansen i en artikel Nordisk Tidsskrift for Selskabsret.

"Vejledninger bør kun bruges om forhold, hvorom der er en rimelig klarhed. Det ligger uden for Finanstilsynets grænser egenhændigt at søge at flytte grænsen for, hvad der udgør strafbar adfærd", skriver den juridiske ekspert videre og fastslår, at der ikke er fortolkningsbidrag at hente fra danske domstole om dette emne og derfor ingen støtte for Finanstilsynets opfattelse.

I et svar til Børsen Pro, der skrev om sagen 8. oktober, skriver Finanstilsynet, at jura om markedsmisbrug er et område, hvor ikke alle er enige.

"I forhold til kritikpunktet om, at Finanstilsynet ikke bør bruge en vejledning til at erklære et forhold for strafbart på et tvivlsomt område, vælger Finanstilsynet ikke at kommentere herpå. I ovennævnte er det dog nævnt, at vejledningen siger, at en værdipapirhandler kan risikere et medvirkensansvar. Dermed siger vejledningen ikke noget om, at det er sikkert, at det vil ende sådan", skriver Finanstilsynet til Børsen Pro.

Vejledning skaber usikkerhed

Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen undrer sig over uenigheden mellem en af landets førende juridiske eksperter og Finanstilsynet og opfordrer til, at Finanstilsynet får afprøvet ved et retlig instans om værdipapirhandlere kan dømmes for pligtskyldigt at have gennemført en handelsordre for en mistænkelig kunde.

"Med vejledningen og diskussionen af dens lovlighed i offentligheden ved vores medlemmer ikke, hvad der er op og ned i sagen. Virksomhederne må også føle sig på usikker grund og tager forhåbentlig en dialog med Finanstilsynet ", siger Michael Budolfsen.

Han er skeptisk over for tilsynets krav om, at rådgivere skal agere som en slags detektiv i forhold til deres kunde for at undersøge, om der mistanke om ulovlighed i den pågældende kundeordre.

"Hvad nu, hvis rådgiveren stopper en handelsordre, men det viser sig, at mistanken er ubegrundet? Så risikerer rådgiverens virksomhed at blive mødt med et erstatningsansvar fra kunden, og det kan så ramme rådgiveren også. Måske mister rådgiveren sit job på den konto", vurderer Michael Budolfsen.

Seneste nyt