Menu luk

Seniorer skal også kompetenceudvikles

Fleksibilitet, anerkendelse og kompetenceudvikling. Det er parametre, som bidrager til at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet ifølge en ny rapport fra Seniortænketanken. I Middelfart Sparekasse har man succes med at ansætte seniorer.

25. nov. 2019
3 min

​Øget fleksibilitet i såvel arbejdstid som arbejdsopgaver, anerkendelse af ens faglighed og værdi samt kompetenceudvikling på lige fod med øvrige medarbejdergrupper. Det er elementer, som seniorerne, defineret som personer i aldersgruppen 55 +, efterspørger på arbejdspladsen. 

Det viser en ny rapport fra Seniortænketanken, som siden maj 2018 har undersøgt, hvordan seniorer i højere grad end i dag kan fastholdes på arbejdsmarkedet, samt hvordan beskæftigelsesindsatsen til ledige seniorer kan styrkes.

Rapporten indeholder 20 anbefalinger. Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen hæfter sig blandt andet ved anbefalingerne om, at aftalepartnerne skal fremme lokale løsninger på arbejdspladserne, og at lederne skal tale med seniormedarbejderne om, hvad der skal til for at fastholde dem på arbejdspladsen.

"Det er vigtigt, at lederne, tillidsrepræsentanten og medarbejderen sætter sig ind i arbejdspladsens overenskomst og de muligheder, de lokalt har for at sikre øget fleksibilitet og kompetenceudvikling til seniorerne", siger Finansforbundets næstformand, Steen Lund Olsen og uddyber:

"Kompetenceudvikling skal tænkes ind for alle medarbejdere på arbejdspladsen uanset alder og anciennitet. Nogen år skal der ske meget, andre år mindre og andre år igen måske ikke noget, afhængig af hvor du er henne. Men det er vigtigt, at alle medarbejdere får tilbuddet om kompetenceudvikling."

Sparekasse ansætter seniorer

11.786 af Finansforbundets aktive medlemmer befinder sig i aldersgruppen 55+, som Seniortænketanken definerer som seniorer. I Middelfart Sparekasse er mere end hver tredje medarbejder 55 år eller derover. Og HR-chef Helle Lund Gregersen er ikke bleg for at ansætte en 69-årig, hvis blot kompetencerne og fagligheden er i orden.

"Vi har vækstet meget, og vi har fået flere rådgivere med stor erfaring, som også er kundemagneter langt hen ad vejen. Men det er ikke kun i kundevendte job, at vi ansætter folk oppe i årene. Vi gør det også i fx administrative funktioner. Hvis kandidaten eller medarbejderen har kompetencerne, et godt drive og har lyst til at være på arbejdsmarkedet i mange år, så er det fint med os", siger Helle Lund Gregersen, HR-chef i Middelfarts Sparekasse.

Middelfart Sparekasse vandt i år prisen som Danmarks bedste seniorarbejdsplads, men det skyldes ikke en decideret seniorpolitik. Ifølge Helle Lund Gregersen er trivsel, livskvalitet og plads til forskellighed afgørende elementer i forhold til at fastholde medarbejderne generelt på arbejdspladsen, og det kommer blandt andet til udtryk i ledernes dialog med medarbejderne.

"Tidligere havde vi i et MUS-koncept, der betød, at når man fyldte 55 år, så skulle lederen begynde at tale med medarbejderne om seniorønsker som nedsat tid, et mindre ansvarsfuldt job osv. Det har vi slet ikke mere. I dag tager vi udgangspunkt i det enkelte menneske og spørger dem, hvad de drømmer om, og hvad der motiverer dem. Og det er uanset alder," siger HR-chefen.

 

Seniortænketankens mål

Seniortænketankens langsigtede målsætning er, at beskæftigelsesfrekvensen for seniorer - i aldersgruppen 60-70 år - år for år skal bevæge sig tættere på arbejdsmarkedets gennemsnit. For at understøtte den målsætning har tænketanken formuleret tre overordnede sigtelinjer:

  • Der skal etableres bedre muligheder og vilkår for det lange arbejdsliv
  • Ledige seniorer skal lige så hurtigt tilbage i job som andre grupper af ledige
  • Det skal være nemmere at gennemskue fordelene ved at udskyde tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Kilde: "Fremtidens seniorarbejdsliv – anbefalinger fra Seniortænketanken".

 

Kend dine rettigheder som senior

  • Når du fylder 60 år, har du ifølge Finansforbundets standardoverenskomst ret til at få nedsat din arbejdstid med op til 20 procent, svarende til fx en fire-dages arbejdsuge.
  • Når du fylder 62 år, kan du få nedsat din arbejdstid med op til 30 procent.
  • Når du fylder 64 år, kan du få nedsat din arbejdstid med op til 40 procent, fx svarende til en arbejdsuge på tre dage.

    Du går tilsvarende ned i løn, men du bibeholder din indbetaling til pensionsopsparing.
  • Arbejder du i en virksomhed, hvor du er omfattet af en virksomhedsoverenskomst, kan seniorvilkårene indeholde andre elementer. Tal med din tillidsrepræsentant eller kreds oms dine muligheder.
  • Som senior kan du på lige fod med andre medlemmer altid benytte dig af Finansforbundets tilbud for at sikre livslang læring, herunder karriererådgivningssamtaler, søge om uddannelse igennem Finanskompetencepuljen m.m.

Seneste nyt