Menu luk

Rådgivere med miljøviden efterspørges

Verdens største kapitalfond, BlackRock, forudser en bæredygtig revolution blandt investorer. Det vil skabe et enormt lånemarked for banker, der får behov for nye kompetencer til at vurdere klimarisici, mener NGO'en ShareAction.

18. feb. 2019
2 min

​Efterspørgslen efter bæredygtige investeringer stiger og stiger, og vi er kun ved begyndelsen.

Sådan lyder det fra Larry Fink, topchef i verdens største kapitalforvalter, BlackRock, der forvalter midler for 42 billioner kroner.

"Bæredygtige investeringer vil være et kerneelement i, hvordan alle investerer i fremtiden", konkluderer Larry Fink i et interview med Financial Times.

NGO'en ShareAction spotter samme trend og spår et kæmpe lånemarked for banker, fordi ikke bare energisektoren, men også transport- og byggesektoren vil kræve massive investeringer i nye bæredygtige forretningsmodeller for at kunne leve op til Paris-aftalen om klimaændringer.

"Vi kan ikke nå Paris-aftalens klimamål, medmindre banker fundamentalt ændrer den måde, de finansierer virksomheder på. Det betyder mere finansiering af grønne aktiviteter og meget mindre finansiering af beskidte, CO2-tunge aktiviteter", siger Catherine Howarth, leder af ShareAction, til Magasinet Finans.

NGO'en har i en rapport gennemgået de 15 største europæiske bankers respons på klimatruslen, og blandt konklusionerne er, at 13 af dem allerede har besluttet at indføre et forbud mod at finansiere byggeri af nye kulkraftværker og etablering af nye kulminer.

Forretningsrationale for banker

"Presset for ændringer kommer fra myndigheder, centralbanker, storaktionærer og kunder", siger Catherine Howarth, der ser en konkurrencefordel for banker, som handler hurtigt.

"Jeg mener, der er en stærk businesscase for banker i at tage grønne tænkemåder til sig. Faktisk bliver casen stærkere hele tiden. I takt med at der kommer mere lovgivning, der kræver energi-effektive bygninger og en CO2-reduceret økonomi, vil presset på virksomheder til at omstille sig til lav CO2-udledning kun stige. Paris-aftalen skaber et forretningsrationale for bankerne".

En af de banker, der scorer højest i ShareActions rapport, er hollandske ING, der er ved at gennemgå sine udlån for at vurdere, hvordan de påvirker klimaet – og ikke mindst hvordan virksomhederne, de låner til, skal ændre sig for at forurene mindre.

Alt sammen med henblik på at kunne "finansiere den forandring, som verden har brug for for at bevæge sig mod en mere grøn økonomi", skriver banken i en pressemeddelelse.

Behov for nye kompetencer

ShareAction mener dog, at bankerne er udfordret, fordi de generelt mangler personale, der kan vurdere klimarelaterede finansielle risici.

"Vi har behov for nye kompetencer i banksektoren. Det er vigtigt, at fagforeningerne er involveret i at udvikle ny ekspertise i banksektoren til at vurdere og udbyde lån til den bæredygtige omstilling af alle industrisektorerne", siger Catherine Howarth.

"Vi mener, at fagforeninger kan hjælpe med at opbygge nye kompetencer i finansindustrien, så folk i frontlinjen, dem, der tager lånebeslutninger, ved, at grønne tænkemåder er relevante, forstår, hvordan man foretager miljømæssige risikovurderinger og støtter virksomhedsbeslutninger på området. Det handler for bankerne om at have folk, der kender til hver industri, der undergår omstilling til lavemission. For der vil være mange lån at lave".

Seneste nyt