Menu luk

Presset indtjening rokker ikke ved sektorens samfundsansvar

Finansforbundets formand Kent Petersen glæder sig over, at Finans Danmarks formand Michael Rasmussen på brancheorganisationens årsmøde slog fast, at sektoren skal levere værdi for både kunder, investorer og for samfundet.

2. dec 2019
2 min

​13 milliarder kroner betalte penge- og realkreditinstitutterne med i selskabsskat og lønsumsafgift i 2017.  3,38 milliarder kroner koster det virksomhederne i lønsum i år, at 4.268 medarbejdere – mere end hver 10. i sektoren – er beskæftiget med compliance og hvidvaskbekæmpelse.

Selv om sektorens indtjening samtidig er under pres og aktuelt for 3. kvartal i 2019 er 32 procent mindre end indtjeningen to år tidligere, er Finans Danmarks formand Michael Rasmussen ikke tvivl om, at finansvirksomhederne skal blive ved med at give til samfundet.

"Vi anerkender vores centrale rolle i økonomien., som lægger et stort ansvar på vores skuldre. Det er faktisk et ansvar, som vi er stolte af, og som vi gerne løfter i fællesskab med politikerne og myndighederne", sagde Michael Rasmussen på Finans Danmarks årsmøde i København mandag den 2. december.

"Vi oplever derfor helt naturligt stigende forventninger fra omverdenen om, at vi skal løfte samfundsopgave ri forhold til eksempelvis bekæmpelse af økonomisk kriminalitet eller i forhold til at sikre en stabil samfundsøkonomi", fortsatte han i sin tale fra scenen i Skuespilhuset.

Formanden for Finans Danmark lagde dog ikke skjul på, at sektoren er under pres. De nye kapitalkrav som følge af Basel IV vil øge de største danske bankers og realkredinstitutters kapitalbehov med 78 milliarder kroner. Desuden er der med Michael Rasmussens ord udsigt til faldende indtægter så langt øjet kan se på grund af de lave renter.

Minister ønsker tillidspagt


Erhvervsminister Simon Kollerup (S) inviterede i sin tale på årsmødet sektoren til at indgå en tillidspagt, hvor man sammen skal arbejde for at genoprette tiltroen og tilliden til sektoren.  En håndsrækning, som formanden for Finans Danmark straks erklærede, at man vil gribe.

Finansforbundets formand Kent Petersen, der var blandt de mere end 400 deltagere til årsmødet, hilser de positive signaler fra talerne velkommen.

"Det er glædeligt og også helt nødvendigt, at sektoren tager samfundsansvar og har fokus på at genetablere den tillid, der er slået revner i med de seneste års sager om hvidvask. Det er den eneste vej at gå, og jeg er overbevist om, at det også kan få en positiv indflydelse på finansansattes trivsel", siger Kent Petersen.

Læs Michael Rasmussens tale her.

Seneste nyt