Menu luk

Politikere udtrykker sympati med finansansatte

Nedslidning, hvidvask-skandaler og mangel på kvalificeret arbejdskraft i finanssektoren var blandt emnerne i valgdebatten i Finansforbundet mandag aften mellem erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) og finansordfører Benny Engelbrecht (S).

20. maj 2019
4 min

​Valgkampen er godt i gang, hvor emner som regulering af finanssektoren og tidligere pension til nedslidte danskere fylder godt i diverse tv-transmitterede debatter. Temaer, som ligeledes prægede det vælgermøde, Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening mandag aften gennemførte i Finansforbundets lokaler med erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) og finansordfører Benny Engelbrecht (S) som debattører.

"Vores medlemmer er trætte af, at sektoren bliver stillet i et dårligt skær. De arbejder hver dag røven ud af bukserne for at bekæmpe hvidvask, men skal alligevel dagligt have skæld ud af offentligheden. Det hårde arbejde, mener jeg godt, at politikerne i højere grad kan anerkende. Derfor er det positivt, at to så højt profilerede politikere vælger at støtte op om vores valgdebat", sagde Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen i sin velkomsttale. 

Med Ole Krohn fra TV2 som ordstyrer var valgdebatten del op i tre runder med mulighed for spørgsmål fra salen undervejs. De tre temaer var regulering af finanssektoren i kølvandet på hvidvaskskandaler, nedslidning på arbejdsmarkedet og manglen på kvalificeret arbejdskraft i sektoren.

Sektorens problem?

Rasmus Jarlov fortalte, at han glæder sig over de hvidvasksager i sektoren, som gennem de seneste år er kommet frem i lyset. Det giver nemlig mulighed for at rydde op og stille de rette til ansvar, mener han.

Ordstyrer Ole Krohn spurgte, om der fra politisk side var tale om bankbashing. Det benægtede Jarlov.

"Den kritik, der har været af sektoren, har været berettiget. Og hvis ikke vi havde reageret hårdt på de sager, som er kommet frem, så villet det have været blevet værre og mundet ud i konspirationsteorier. Der er ikke behov for at have ondt af sektoren, fordi den er blevet misbrugt, men jeg har sympati med de finansielt ansatte, som oplever, at det for tiden er en hård branche at være ansat i", sagde Rasmus Jarlov.

Benny Engelbrecht er til dels enig. Han mener, at udfordringen ligger i, at det er bankerne og ikke de bankansatte, som har handlet uetisk.

Michael Budolfsen roser de to politikere, for at anerkende, hvor hårdt det har været for forbundets medlemmer i kølvandet på skandalerne.

"Vi ser det som noget positivt med konkrete sigtelser og den hårde linje, som politikerne har ført, da det kan være med at bevise, hvem der er uskyldige. Men det er ærgerligt, at sagerne defineres som et generelt problem i hele sektoren", sagde Finansforbundets næstformand.

Tidligere pension for nedslidte 

Begge politikere er enige i, at der skal gøres noget for de nedslidte ældre – i både de psykisk og fysisk nedslidte. Derfor skal det være muligt for de nedslidte at gå på pension før den officielle pensionsalder.

Benny Engelbrecht henviste i debatten til Socialdemokratiets udspil, hvor personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet, skal have lov at gå tidligere end andre. Hvem der er tale om, vurderes ud fra statistiske opgørelser, forklarede finansordføreren.

Rasmus Jarlov tror i højere grad på, at der skal foretages en konkret vurdering af borgeren ved eventuel tidligere tilbagetrækning. Det skal tænkes i forlængelse af det seniorpensions-udspil, som regeringen sammen med de Radikale og Dansk Folkeparti er kommet med.

Et spørgsmål fra salen går på, hvorfor der er så meget fokus på tilbagetrækning frem for goder ved at forblive på arbejdsmarkedet. Den præmis er Rasmus Jarlov uenig i.

"Vi forsøger også at gøre det attraktivt at forblive på arbejdsmarkedet. Men det kan også være vigtigt for fagforeningerne at se på, hvad de kan gøre eventuelt i forhold til fyringer af personer omkring de 60 år', sagde ministeren og påpegede, at nogle medarbejdere måske topper på det tidspunkt, mens arbejdsevnen på et tidspunkt i livet også går nedad. Det er der behov for fleksible løsninger på, så man udnytter lysten til og muligheden for at bidrage på arbejdsmarkedet samtidig med, at man eventuelt også kunne have en mulighed for at skrue på lønnen.

Fremtiden i sektoren

Afslutningsvist spurgte Ole Krohn de to politikere, hvad vi i Danmark skal leve af i fremtiden?
Rasmus Jarlov mente, at det spørgsmål er det vigtigste, men det mest undervurderede emne i valgkampen.

"Vi er meget optaget af iværksætteri, og vi har gjort en del for at fjerne en del regler – det gælder også for finanssektoren – for at få mindre bureaukrati. Vi er kommet langt, men vil skal have mere gang i det", sagde Rasmus Jarlov.

Benny Engelbrecht svarede, at han først gerne vil rose regeringen for at have videreført den tidligere regerings arbejde med væksthuse. Det virker at spørge sektorerne, hvad de mener, der er bedst at gøre, fortalte han.

"Men jeg er ked af, at ikke alt erhvervspolitik er lavet bredt og noget af det har ikke været helt gennemtænkt – eksempelvis på det grønne område", sagde Benny Engelbrecht.

Seneste nyt