Menu luk

Negativ omtale trækker unge til sektoren

Finansøkonom er nu med i uddannelses top-10. En del af forklaringen på den øgede interesse kan paradoksalt nok være møgsager og dårlig omtale i medierne, vurderer områdechef for finansielle uddannelser.

12. aug. 2019
2 min

​Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Talemåden ser ud til at holde stik, når det gælder unges øgede interesse for at søge ind i finanssektoren.

I år er så mange unge optaget på uddannelsen til finansøkonom – 1.553 studerende - at det har sikret uddannelsen 10. pladsen blandt de mest populære uddannelser herhjemme, målt på antallet af optagne.

"En del af forklaringen er givetvis, at der i dag er mange flere fysiske steder at tage uddannelsen end tidligere, og at det altså rent praktisk er et nemmere valg, fordi de unge ikke behøver at flytte langt. Men jeg tror også, at den solide, negative omtale af den finansielle sektor i medierne spiller ind," siger områdechef Bo Steen Larsen, der har ansvaret for de videregående finansuddannelser på erhvervsakademiet Cphbusiness.

"Selv om omtalen mest har været kritisk, signalerer omfanget af den, at det er en sektor, der har stor betydning samfundsmæssigt. Det er min oplevelse, at det er med til at skærpe de unges appetit på at arbejde med værdiskabelse – de har mod på og lyst til at præge sektoren og tage de etiske diskussioner".

Mod toppen

Bevægelsen i retning af top-10 er sket over en årrække, og i forhold til sidste år, er der tale om en stigning på 90 personer eller seks procent.

Flest læser hos erhvervsakademiet Cphbusiness, der i år har udvidet til at optage 420 studerende finansøkonomer.

"Optaget bliver ikke ved at vokse, vi har nået mætningspunktet. Vi har et rigtig godt samarbejde med sektorens aktører om uddannelse – heriblandt også Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet – og vi lytter meget til de input, vi får. Vi uddanner ikke flere, end der er behov for i erhvervslivet".

Netop udsigten til at komme i relevant praktik, og efterfølgende få et relevant job, er også med til at styre de unges valg, er Bo Steen Larsen sikker på:

"Vi har arbejdet meget sammen i netværket af uddannelsesudbydere i hele landet for at skabe et godt brand om uddannelsen, og det er vi lykkedes med. Det nytter af tage uddannelsen, man uddanner sig ikke til arbejdsløshed, men til et godt job."

Også optaget på uddannelsen til professionsbachelor i finans er steget. På fem år er antallet af studerende således næsten fordoblet og ligger nu på 822 personer.

Seneste nyt