Menu luk

Mindre stress blandt assurandører

25 procent af assurandører oplever helbredstruende stress-symptomer mod 32 procent to år siden. På de fleste øvrige parametre er der også fremgang at spore, viser Assurandør Kredsens trivselsundersøgelse, som over 700 medlemmer har deltaget i.

1. jul 2019
3 min

​Assurandørerne er fortsat presset i hverdagen, men i forhold til for to år siden er presset aftaget en smule.
43 procent angiver, at det er nødvendigt meget ofte eller altid at arbejde i et højt tempo, i Assurandør Kredsens trivselsundersøgelse fra marts i år. I 2017 var tallet 45 procent. Og hvor 32 procent for to år siden svarede, at de havde helbredstruende stress-symptomer, er det tal nu faldet til 25 procent.

"Det er en positiv udvikling, at tallene nu er mindre. Assurandørernes trivsel er stadig kritisk i forhold til Finansforbundets medlemmer generelt, men det er glædeligt, at det nu ser ud til, at færre er ramt af alvorlige stress-symptomer end for to år siden", siger Jørgen Lykke, næstformand for Assurandør Kredsen.

I Codan Forsikring har man i flere år haft et trivselsudvalg, hvor repræsentanter fra ledelsen og repræsentanter fra assurandørforeningen sætter fokus på medarbejdernes trivsel. Lignende udvalg og aktiviteter er der i andre virksomheder.

"Vi har sat fokus på trivsel i Assurandør Kredsen og ude i virksomhederne, og har også haft møder med FA om emnet, og jeg tror de mange små skridt rundt omkring er medvirkende til, at assurandørernes trivsel nu er mere på dagsordenen", siger Jørgen Lykke.
Eksempelvis svarer 27 procent i undersøgelsen, at de altid eller meget ofte kan få støtte fra deres nærmeste leder, hvis de har brug for det. I 2017 var tallet 22 procent.

For to år siden angav 30 procent, at det var nødvendigt altid eller meget ofte at arbejde i et højt tempo, men i den nye undersøgelse er det tal faldet til 24 procent.

Få vil anbefale deres arbejdsplads

"Det er stadig en lang og sej proces at få det generelle stressniveau ned, og derfor vil det være et emne, som vi vil blive ved med at dyrke politisk i kredsbestyrelsen", påpeger Jørgen Lykke.

Selv om undersøgelsen indikerer, at den nærmeste leder er bedre til at støtte medarbejderen, og at flere vurderer, at lederen behandler medarbejderne mere retfærdigt end for to år, er der fortsat ting, der går den gale vej.

For eksempel svarer 19 procent, at de aldrig eller meget sjældent kan få hjælp til administrativt arbejde. I 2017 var tallet 14 procent.

" Det er jo lidt fjollet, at man ude i selskaberne ikke vil yde assurandørerne noget mere administrativ support, så de kan koncentrere sig om at lave forretning med kunderne", mener Jørgen Lykke.

Han bemærker også, at andelen af assurandører som er stolte over deres arbejdsplads og vil anbefale den til deres venner og bekendte fortsat er lav. 28 procent anbefaler gerne deres arbejdsplads til deres venner og bekendte. I 2017 var tallet 23 procent.

Pluk fra trivselsundersøgelsen

  • 25 procent oplever helbredstruende stress-symptomer (fx anspændthed, rastløshed, søvnløshed). I 2017 var tallet 32 procent
  • 43 procent angiver, at det er nødvendigt meget ofte eller altid at arbejde i et højt tempo. I 2017 var tallet 45 procent.
  • 24 procent angiver, at de altid eller ofte må gå på kompromis med kvaliteten for at nå deres arbejde. I 2017 var tallet 30 procent.
  • 27 procent svarer, at de altid eller meget ofte kan få støtte fra deres nærmeste leder, hvis de har brug for det. I 2017 var tallet 22 procent
  • 19 procent angiver, at de aldrig eller meget sjældent kan få hjælp til administrativt arbejde. I 2017 var tallet 14 procent
  • 38 procent mener, at deres nærmeste leder behandler de ansatte retfærdigt. I 2017 var tallet 35 procent 
  • 33 procent er bekymret for at blive arbejdsløs. I 2017 var tallet 40 procent 
  • 31 procent svarer, at det i høj grad passer, at jeg trives godt på min arbejdsplads for tiden. I 2017 var tallet 27 procent
  • 28 procent anbefaler gerne deres arbejdsplads til deres venner og bekendte. I 2017 var tallet 23 procent

715 medlemmer af Assurandør Kredsen har deltaget i undersøgelsen.