Menu luk

Mentorer kan give iværksættere succes

Chancen for at nystartede virksomheder overlever stiger markant, hvis de har en eller flere mentorer tilknyttet, viser undersøgelse. Udfordringen er, hvordan vi får skaleret det, så flere iværksættere kan matches med kvalificerede mentorer, siger Finansforbundets formand Kent Petersen, der drøftede emnet i Iværksætterkommissionen forleden.

7. okt. 2019
3 min

​En amerikansk undersøgelse viser, at start-ups, hvor stifterne af virksomheden har deltaget i et mentorforløb med erfarne og best-in-class iværksættere, har tre gange så stor sandsynlighed for selv at blive en "top-performer". I samme undersøgelse svarer 92 procent af de adspurgte små virksomhedsejere, at de er enige i, at mentorer har haft en direkte indflydelse på virksomhedens vækst og overlevelse.  Alligevel havde kun 22 procent af iværksætterne tilknyttet en mentor.

Dette skisma var udgangspunktet for det tredje møde i Iværksætterkommissionen, der blev lanceret i marts af Akademikerne og Finansforbundet, torsdag den 3. oktober.

"Mentorer er et stærk tilbud til startups, som vil opleve vækst, sparring og adgang til stærke kompetencer", sagde Helle Nielsen Elgaard, indehaver af WeScale,i sit oplæg til Iværksætterkommissionen.

Hun har i mange år arbejdet med mentorordninger på DTU, og senest har hun i samarbejde med Copenhagen FinTech udviklet et mentorprogram for iværksætterne i Copenhagen FinTech Lab, hvor hun screener mentorerne, så det sikres, at de har de kompetencer, som iværksætterne har brug for.

En af de bedste måder at støtte  iværksættere på er at tilbyde dem et helt team af mentorer.
 

Hvem skal udbyde mentorordningerne?

"Team mentoring spreder ekspertisen på flere personer, mentorerne har et delt ansvar for mentée, og samtidig er det nemmere for mentorer, som selv kan have en travl hverdag, at træde ind og ud mentorforløb", lød det fra Helle Nielsen Elgaard.

Finansforbundets formand Kent Petersen, der deltog i mødet, ville høre om, der er noget der forhindrer en opskalering af mentorordninger til iværksættere.

"Nej, der er ingen begrænsninger, men udfordringen er, hvor i samfundet ordningerne skal bo. Det er min oplevelse, at vi gerne vil arbejde med mentorer i Danmark, og mange travle mennesker vil gerne bruge tid på at være mentorer og give noget videre til andre, svarede Helle Nielsen Elgaard.

Deltagerne i Iværksætterkommissionen debatterede efterfølgende, hvordan man kan fremme anvendelsen af mentorer i iværksættervirksomheder. Der kan være en udfordring med at få uddannet mentorer, den geografiske afstand mellem iværksætter og mentor kan spille ind, og så skal der noget økonomi bag udviklingen af flere mentorordninger. Fagforeninger kan godt bidrage med mere driftsmæssig mentoring af iværksættere – fx i forhold til bogholderi eller juridisk rådgivning – påpegede flere.

Bedre rammesætning

Kent Petersen påpegede i sin afrunding af debatten, at meget af det vi som samfund gør for at støtte iværksættere har et lidt tilfældigt præg.

"Vi skal blive langt bedre til at rammesætte og strukturere vores tilgang til mentorprogrammer og strategiske partnerskaber herhjemme, således at man i offentlig-privat regi – eksempelvis via nationale styrkepositioner – får samlet relevante aktører og kompetencer i et fællesskab. Formålet er at skabe så effektive og værdiskabende partnerskaber for iværksætterne som muligt. Som tilfældet er i dag vægtes geografien højere end kvaliteten i Erhvervsfremmesystemet – det skal vi have vendt på hovedet, så vi kan skabe gode og fremtidsrettede rammebetingelser for vores dygtige iværksættere. Det er der gode eksempler på i blandt andet Sverige og Singapore, der scorer væsentligt højere på iværksætterfronten, end vi gør herhjemme", siger Kent Petersen.

Iværksætterkommissionen blev nedsat af Finansforbundet og Akademikerne for at styrke Danmarks iværksættermiljø og den danske position på den internationale iværksætterscene. De faste medlemmer er:

Kent Petersen, formand for Finansforbundet

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Mette Reissmann, tidl. uddannelses- og forskningsordfører, Socialdemokratiet

Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

Camilla Gregersen, formand for DM

Henrik Funder, formand for Djøf Privat

Peter Toftsøe, formand for Faod

Thomas Krogh Jensen, CEO i Copenhagen Fintech

Jonas S. Iversen, politisk chef i Finansforbundet

Anne Skare Nielsen, stifter af Future Navigator

Louise Mogensen, direktør i Forenet Kredit

Jes Broeng, centerleder for entrepreneurskab i teknologi, DTU

Kim Escherich, Innovationsarkitekt, IBM

Anders Permin, CEO og stifter, Unibrains

Camilla Kerlauge, CEO og stifter, Spenderlog

Caroline Erup Wideriksen, CEO, aPureBase

Emil Fuglsang, COO og medstifter, MatterPension

Mads Lind, CEO og stifter Mystery Makers

Niclas Rønne, CEO og stifter, Nordic Infrastructure Design (NID)

Seneste nyt