Menu luk

Meningen med vores arbejde

Nogle gange kan man godt tænke over, hvad meningen er med det hele. Spekulere lidt – eller meget – over, hvad det er, der giver mening i det store og i det små. Den slags overvejelser kender de fleste af os nok fra tid til anden, og det er eftertanker og refleksioner, der kan være både sunde og lærerige i mange facetter af livet.

7. jan. 2019
2 min

Af formand Kent Petersen

​For vi har behov for at finde en grundlæggende mening, selvom de konkrete svar for os hver især selvfølgelig også på mange måder er en personlig og individuel sag: For det, der giver mening præcis for mig, behøver jo ikke være helt det samme, der giver mening for min nabo, ven eller kollega.

Men alligevel er der nogle grundlæggende faktorer, som vi læner os op ad, når det kommer til vores arbejdsliv. I dette nummer af Magasinet Finans kan du læse mere om den mening, vi finder og måske nogle gange også skal kæmpe lidt for at finde i vores arbejde.

Meningen er i nogle tilfælde helt konkret, enkel og nær. Men den hænger selvfølgelig også sammen med det lidt større billede, som vi i sidste ende bruger rigtig mange af vores vågne timer på at udfylde hver vores rolle i: For hvad er egentlig meningen med finansiel virksomhed – og altså med vores arbejde i sidste ende?

En ting er sikker: Grunden til, at vi som finansansatte har valgt vores arbejdsliv og karrierevej, er i hvert fald ikke alle de kulørte historier om hvidvask og udbytteskat, som har fyldt medierne i de seneste måneder, eller som du måske er stødt på hos kunder eller til middagsselskaber.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi har valgt at arbejde i den finansielle sektor, fordi det giver mening. Det giver mening at gøre en forskel for vores kunder og vores arbejdspladser. At hjælpe med at gøre drømme om hus, bil eller noget helt tredje til virkelighed. At skabe de rigtige løsninger for lokale virksomheder – og dermed være med til at skabe job og vækst. At bygge fremtidens betalingssystemer og kundeoplevelser. Eller at udvikle nye modeller for finansiering, for it-arkitektur eller bygge fremtidens finansielle teknologi.

Det giver grundlæggende mening i det helt nære og i den større samfundssammenhæng. Det er sådan set en lille, men helt grundlæggende "samfundskontrakt", som ligger i os alle. Det er det, finansiel virksomhed basalt set handler om.

Ved Finans Danmarks årsmøde i december slog sektorformand Michael Rasmussen fast, at vejen ud af tillidskrisen for sektoren er at sætte etik før profit – og de synspunkter uddyber han eksklusivt længere inde i dette magasin. Det er den rigtige vej frem, for uanset hvad man kan mene om tillidskrisen, så er der brug for at investere i en fornyelse af sektorens samfundskontrakt.

Den handler om at tydeliggøre den forskel, vi gør for det samfund, vi er en del af. Det ved vi alle som medarbejdere – og det har vi altså i høj grad også brug for, at vores virksomheder indstiller et krystalklart fokus på.

Seneste nyt