Menu luk

Løft til erhvervsrådgivningen

CrediWire har med Nordea og Sparekassen Kronjylland blandt aktionærerne og Finansrådets tidligere direktør Jørgen Horwitz som bestyrelsesformand udviklet en platform, der styrker pengeinstitutternes mulighed for at hjælpe virksomhederne til vækst.

24. nov 2019
5 min

​For få år siden taltes der om, at fintechvirksomheder ville disrupte og ødelægge bankernes forretningsmodeller. I dag er der masser af beviser på det modsatte, at fintechvirksomheder udvikler servicer i samarbejde med pengeinstitutter, som styrker og udvikler forretningen. Et eksempel på dette er CrediWire. Navnet er sammensat af Credibility (troværdighed) og Wire (at overføre), og filosofien bag virksomhedens platform er, at desto mere tillid der er mellem mennesker og virksomheder, desto mere effektivt kan et samarbejde fungere og dermed skabe vækst.

"CrediWires platform er et værktøj, der særligt er målrettet små og mellemstore virksomheder. Som brugere kan de meget hurtigt, enkelt og gratis få deres finansielle data ind på platformen, som derefter automatisk opdaterer disse flere gange om dagen. Banker, revisorer og advokater kan som vores kunder købe sig adgang til platformen og se de finansielle data, som virksomhederne vælger at dele med dem. Dermed bliver det også et værdifuldt værktøj for erhvervsrådgiverne. De får en helt anden indsigt i virksomhederne, når de kan logge sig på og se, om der er gået store ordrer ind for nylig, i stedet for at skulle forholde sig til et regnskab, som er et halvt eller helt år gammelt", siger Jørgen Horwitz, bestyrelsesformand for CrediWire.

Virksomheden blev etableret den 30. november 2015, og siden 2016 har CrediWires nu 16 medarbejdere haft adresse i Copenhagen FinTech Lab på Applebys Plads i København. 

Tusinder af SMV'er (små og mellemstore virksomheder) i Danmark og snart også i Sverige og Norge benytter CrediWires platform. Det tekniske setup gør det muligt for en virksomhed at benchmarke sig med sammenlignelige virksomheder.

"Der skal være mindst ti virksomheder i samplet, for eksempel en tøjbutik med 5-10 ansatte og i samme by eller region. Så kan den enkelte virksomhed se, hvordan den klarer sig på omsætning, indtjening og andre parametre. De andre virksomheder er naturligvis anonyme i samplet. Vores platform giver samtidig den enkelte virksomhed et visuelt indbydende overblik over den øjeblikkelige finansielle situation", forklarer Jørgen Horwitz og tilføjer med et smil:
"Jeg plejer at sige, at hvis SMV'erne kendte til CrediWires platform, ville de alle være tilmeldt den dag i morgen".

Styrker erhvervsudviklingen

Markedsføring over for de små og mellemstore virksomheder har ikke haft så høj prioritet i CrediWires første fire leveår. I stedet har fintechiværksætterne brugt tid og ressourcer på at udvikle platformen i samarbejde med SMV'er og pengeinstitutter. Man har kørt flere pilotprojekter med større danske pengeinstitutter. Nordea og Sparekassen Kronjylland er så begejstrede for CrediWires løsning, at de har købt sig ind i virksomheden. Nordea er i dag repræsenteret i bestyrelsen. Og der er governance, der sikrer, at ingen banker – ej heller Nordeas repræsentant i bestyrelsen – kan få kendskab til forhold, der vedrører andre banker.

"Alle pengeinstitutter kan købe sig adgang til platformen. Den er et fantastisk redskab til erhvervsrådgivernes arbejde. De kan hurtigt få et overblik over deres erhvervskunders aktuelle situation. Når bankerne/erhvervsrådgiverne har opsat KPI'er for deres kunder, vil erhvervsrådgiverne om morgenen, når de logger sig på, kunne se, hvilke af deres kunder der er med grøn markering, og hvilke der er med rød markering. På den baggrund kan erhvervsrådgiverne så ringe til kunderne og drøfte, om de har brug for eksempelvis kredit, placering af overskudslikviditet, valutarisikoafdækning, leasingtilbud eller rådgivning. CrediWire styrker på den måde samarbejdet mellem bankerne og erhvervslivet, hvilket kan komme hele samfundet til gode i form af økonomisk vækst og arbejdspladser", siger Jørgen Horwitz.

I en højkonjunktur, hvor det går godt for virksomhederne, og der er sorte tal på bundlinjen, vil virksomhedernes motivation for at lægge finansielle tal på platformen sandsynligvis være høj. Men i krisetider vil det også være en win-win-situation for virksomheder og pengeinstitutter at benytte platformen, påpeger Jørgen Horwitz.

"Erhvervsrådgivning handler også om at støtte og rådgive kunder, der har udfordringer. Hvis det går mindre godt, er det vigtigt for en virksomhed at tale med sin bank eller revisor om, hvordan man kan vende udviklingen", siger han og refererer en case med en butik, der havde problemer med indtjeningen, men efter analyse af regnskaberne og god rådgivning lykkedes det at løfte omsætningen og atter skabe sorte tal på bundlinjen.

Sammenkobling af finans og it

CrediWire kobler finans og it sammen, og derfor var det oplagt for Jørgen Horwitz at takke ja til at træde ind i bestyrelsen i 2016, da han fik en henvendelse om det. Året før var han stoppet som direktør for Finansrådet – forgængeren for Finans Danmark.

"Udviklingen af feltet mellem finans og it har ligget mig på sinde i mange år. I Finansrådet var jeg med til, og i et i øvrigt rigtig godt samarbejde med Finansforbundets formand, Kent Petersen, og Finansforbundet, at etablere CFIR (Copenhagen Fintech Innovation and Research) for ti år siden, som var forløberen for Copenhagen FinTech", fortæller Jørgen Horwitz, der i dag også er bestyrelsesmedlem i fintechvirksomhederne Swiipe, Complyon, Mazepay og Kvasir Technologies Ltd.


 Om Jørgen Horwitz

Jørgen Horwitz var direktør for Finansrådet fra 2002 til 2015. Siden har han på fuld tid været engageret i bestyrelsesarbejde i en række virksomheder. Ud over at være bestyrelsesformand for CrediWire er han bestyrelsesformand for hedgefonden Kvasir Technologies Ltd. (Capitals) og Mazepay, og han sidder i bestyrelsen for fintechvirksomhederne Swiipe og Complyon.
Jørgen Horwitz, der er uddannet advokat, er desuden bestyrelsesformand for Københavns Zoologiske Have og formand for Advisory Board for Munkebjerg Hotel Gruppen og sidder herudover i nogle bestyrelser inden for den finansielle sektor.
 

Seneste nyt