Menu luk

Fra talnørd til mandecoach

”Det er energigivende at hjælpe mænd i krise til at sætte ord på deres tanker og følelser og komme op til overfladen igen”, siger Knud Kristensen, der efter 46 år i sektoren – heraf de seneste 15 år som kreditchef i Spar Nord – nu bruger en del af sit otium på at være gruppeleder som frivillig i projektet Kom Videre Mand i Aalborg.

30. jun. 2019
5 min

​Den 1. august 2016 sluttede Knud Kristensen sin 46 år lange karriere i finanssektoren for at gå på pension. I 37 år havde han været leder – de seneste 15 år for den centrale kreditafdeling i Spar Nord – og nu skulle et nyt kapitel indledes.

"Jeg synes, jeg var godt forberedt mentalt på at stoppe på arbejdsmarkedet. Jeg ville gerne aktivere højre hjernehalvdel mere – venstre hjernehalvdel, regnearket, havde jeg brugt rigeligt på jobbet. Jeg vidste, at jeg nu ville bruge noget af min tid på at beskæftige mig med frivilligt socialt arbejde og have med mennesker at gøre", fortæller Knud Kristensen, der i dag er 66 år.

Han begyndte at komme i De Frivilliges Hus i Aalborg, hvor en lang række frivillige organisationer holder til, og fik ved en samtale med en konsulent i huset sporet sig ind på, at han skulle etablere en nordjysk afdeling af det landsdækkende projekt Kom Videre Mand. Projektet handler om at etablere selvhjælpsgrupper for mænd, der er gået lidt i stå i livet – som følge af for eksempel stress, skilsmisse, arbejdsløshed, dødsfald i det nærmeste netværk eller ensomhed.

"Mænd har det problem, at de ikke er vant til at bede om hjælp, og mange er tilbøjelige til at lukke sig inde i stedet for at komme ud med, hvad de tænker og føler. Det hjælper vi dem til i Kom Videre Mand", siger Knud Kristensen.

Bestod eksamen i mandearbejde

Han har netop sat gang i den sjette selvhjælpsgruppe i Aalborg siden efteråret 2017. Hver tirsdag aften i en otteugersperiode mødes Knud Kristensen med de otte mænd i gruppen. Han byder velkommen og faciliterer aftenen. Mændene taler på skift uden at blive afbrudt om det emne, der er på dagsordenen for aftenen – eksempelvis "Hvad tynger dig?" eller "Hvad har du svært ved at tale om?" Efterfølgende giver de syv andre feedback på det, den første mand har fortalt, og så fremdeles.

"Mens jeg arbejdede som leder i bankverdenen, tog jeg nogle NLP-kurser. Det åbnede mine øjne for at lære mere om empati og beskæftige mig endnu mere med mennesker, end jeg gjorde som leder", forklarer Knud Kristensen.

For at blive gruppeleder i Kom Videre Mand gennemførte han et kursus og tog en eksamen, som Socialt Udviklingscenter, der står bag konceptet Kom Videre Mand, har udviklet. I dag er de tre gruppeledere, der frivilligt kører selvhjælpsgrupperne for mænd i Aalborg. Knud Kristensen er desuden PR-konsulent for projektet.

"Det største arbejde består i at rekruttere mænd til Kom Videre Mand. Jeg kontakter derfor blandt andet boligforeninger, kirker og Kræftens Bekæmpelse for at fortælle om vores eksistens, så de kan henvise mænd, der har brug for at få en hånd til at komme videre, til os. Det har givet os vind i sejlene, at der har været en artikel i Nordjyske og et indslag i TV2 Nord med nogle af de mænd, der er blevet hjulpet af projektet", siger Knud Kristensen, der i dagene før interviewet med Magasinet Finans er blevet kontaktet af en håndfuld interesserede mænd.

Han gennemfører selv en del af visiteringssamtalerne med de mænd, der henvender sig, hvor det bliver afklaret, om de kan være med i en selvhjælpsgruppe. Misbrugere og mænd med alvorlige psykiske lidelser sendes videre til det etablerede hjælpesystem, understreger Knud Kristensen.

Knud Kristensens evner til at kommunikere og skabe opmærksomhed om Kom Videre Mand har også resulteret i, at fire grupper studerende fra Aalborg Universitet på studiet kommunikation og digitale medier alle har besluttet sig for at skrive opgave om Kom Videre Mand her i foråret.

Ved at nå grænsen

Andre jævnaldrende begynder at spille golf eller bridge eller at rejse mere, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

"Det ene udelukker ikke det andet. Jeg rejser fortsat meget med min hustru og laver også andet end frivilligt arbejde i Kom Videre Mand. Jeg bruger nok i gennemsnit 15-20 timer om ugen på det lige nu, og jeg er ved at nå grænsen. Det skal ikke være mere", siger Knud Kristensen og henviser til, at endnu en gruppeleder nu kommer til, så de vil være fire til at facilitere mandeselvhjælpsgrupperne.

"Ambitionen er at få 10 hold a otte mand i gennem et otteugersforløb i løbet af 2019, og det skal nok lykkes, for der er mange mænd derude i målgruppen, som vil have godt af at komme i kontakt med andre mænd og tale om deres udfordringer".

Knud Kristensen forventer selv at fortsætte med det frivillige arbejde nogle år endnu.

"Jeg kunne måske godt være gået bestyrelsesvejen, da jeg stoppede i banken, på grund af min erfaring som leder, men det tændte jeg ikke på. For mig er det ikke belastende, men tværtimod energigivende at hjælpe mænd i krise til at sætte ord på deres tanker og følelser og komme op til overfladen igen. Jeg kan opleve resultaterne fra uge til uge, når jeg hører dem tale og ser, at de har fået mere farve i kinderne. Samtidig giver det anledning til selvrefleksion, når du møder otte mænd, som ikke kender hinanden, og hører dem fortælle om deres inderste følelser", siger Knud Kristensen.
 

Fakta: Kom Videre Mand

Kom Videre Mand er udviklet af cand.psych., ph.d. Max Bøhling, Center for Funktionel Psykologi, Cathrine Sort, selvhjælpskonsulent fra Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe), og coach Jørgen Juul Jensen. Programmet er udviklet og startet i Københavnsområdet for fire-fem år siden og har siden bredt sig til resten af landet – herunder Aalborg og Nordjylland i løbet af 2016. Ideen bag Kom Videre Mand er, at selvhjælpsgrupper bedst løser udfordringer med svære livssituationer og øger deltagernes handlekraft og skaber tro på, at situationen kan ændre sig i positiv retning.

Målgruppen er mænd i alle aldre (25+ og op), som er gået lidt i stå i deres liv. Mere end 90 procent af de mænd, der melder sig, ender med at komme med i et Kom Videre Mand-forløb.

Seneste nyt