Menu luk

Forbund roser udspil om kunstig intelligens

Et dataetisk råd, en styrkelse af de digitale kompetencer i uddannelsessystemet og et øget fokus på Danmark som attraktivt vækstmiljø for kunstig intelligens. Det er nogle af initiativerne i regeringens udspil om kunstig intelligens, som Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen glæder sig over.

18. mar. 2019
2 min

​Apps, søgemaskiner, genkendelse af billeder og ansigter samt automatisering i industrien. Kunstig intelligens (AI) anvendes flere og flere steder i vores hverdag, og den udvikling skal Danmark bidrage til. Det fremgår af regeringens nye strategi for kunstig intelligens, som blev præsenteret på Det Digitale Topmøde den 14. marts.

Strategien består af i alt 24 initiativer, som har til formål at skabe vækst, velstand og en offentlig service i verdensklasse gennem ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Finansforbundet hilser strategien velkommen.

"Kunstig intelligens er allerede en stor del af hverdagen for rigtige mange medarbejdere på det finansielle område. Det er derfor positivt, at regeringen tager handsken op og udstikker fælles retningslinjer for, hvordan vi som samfund ønsker at forholde os til kunstig intelligens", siger Steen Lund Olsen, næstformand for Finansforbundet og fortsætter:

"Der ligger uden tvivl nogle enorme muligheder i kunstig intelligens, som vi skal gribe og udnytte til at skabe en styrkeposition og udnytte et vækstpotentiale. På den anden side er det også et område, som jo ret konkret udfordrer, hvordan teknologi og mennesker spiller sammen. Det kræver altså også grundlæggende fokus på, at vi anvender teknolog som supplement og støtteværktøj til menneskelige beslutninger – og at der ikke er tvivl om den magtfordeling. Den rette balance i det forhold er selvfølgelig helt principielt nødvendig, men vil også kunne omsættes i en konkurrencefordel for os som samfund".

Kunstig intelligens udfordrer kompetencerne

Strategien om kunstig intelligens adresserer en række centrale udfordringer i forbindelse med kunstig intelligens. Blandt andet behovet for fælles retningslinjer og rammer for anvendelse af kunstig intelligens, behovet for flere data til af afprøve og udvikle AI i Danmark og mangel på medarbejdere med de rette AI-kompetencer og lavt investeringsniveau.

Finansforbundet støtter særligt op om tre initiativer, som er initiativet om at nedsætte et dataetisk råd, der skal komme med anbefalinger og understøtte en bred debat om dataetiske spørgsmål, initiativet om at styrke de digitale kompetencer gennem voksen-, efter- og videreuddannelse samt initiativet om at øge fokus på Danmark som attraktivt vækstmiljø.

"Arbejdet med rammerne omkring den betydning, som kunstig intelligens vil have, er kun lige begyndt og trækker tråde i mange retninger. Vi har gennem længere tid talt for nedsættelse af et dataetisk råd, og vi støtter idéen om et egentligt teknologiministerium. Men udviklingen kræver også f.eks. fokus på hele kompetencedelen omkring kunstig intelligens og sådan helt nært på afsmitningerne på arbejdsmiljø og det sociale på arbejdspladsen – f.eks. hvad det betyder at arbejde sammen med "kollegaer", der ikke nødvendigvis er mennesker af kød og blod", siger Steen Lund Olsen.

Læs hele strategien her.

 

Seneste nyt