Menu luk

Du skal løbende lære nyt

Nye former for digital læring kan være med til at bygge bro mellem ansattes kompetencer og de nye digitale teknologier, siger konsulent Hanne Shapiro og advarer mod at blive for tynd i kompetencen.

17. jun. 2019
5 min

​Ja, det handler om dine kompetencer igen. For som nævnt før på dette sted starter vi alle i jobbet efter endt uddannelse med en portion nye kompetencer, men undersøgelser viser, at mange faktisk ikke får brugt deres kompetencer, for det handler også om arbejdsorganisering og udvikling i jobbene.

I finanssektoren går det rigtig hurtigt, og det handler ikke kun om teknologier som chatbots, cloud, RPA og kunstig intelligens, men også om at alle løbende får brug for nye kompetencer i arbejdslivet, siger konsulent Hanne Shapiro:

"Teknologierne giver medarbejderne flere muligheder for at arbejde med mere værdiskabende opgaver i en mere tværfaglig organisering, og det kræver kompetencer, som rækker ud over traditionelle finansfaglige kurser og it-kurser", siger hun.

Der er et stigende behov for at koble kompetenceudvikling tættere til arbejdsopgaver og til morgendagens satsninger, hvor indholdet bliver andet og mere end alt det faglige. Det at holde kompetencerne ved lige er andet og mere end kursusaktivitet, for det er også vigtigt, at nye kompetencer kommer i spil, siger Hanne Shapiro:

"Hvis du ikke fysisk bruger kroppen, sker det samme, at du bliver tynd i kompetencen". 

Agil tilgang

Skal du kunne følge med, er du nødt til løbende at lære nyt. Uanset om du sidder i it-servicefunktion, i kundevendt eller i udviklingsfunktion, har du brug for opkvalificering i en digital og mere agil finansiel sektor, som samtidig skal forholde sig til et voksende forbrugerpres om en mere bæredygtig adfærd.

"Hvis efteruddannelse skal kobles til udvikling i jobbet, skal den enkelte medarbejder gøre sig overvejelser om sit arbejdsliv, hvad man er god til, og hvad man brænder for, mens lederen må tage på sig systematisk at sparre med sine ansatte om det", siger Hanne Shapiro og forudser, at den årlige MUS bliver erstattet af en langt mere agil tilgang til kompetenceudvikling.

Selv om der er mange muligheder for at lære igennem projektdeltagelse og tværfaglige agile team, er efteruddannelse fortsat rigtig vigtigt, fordi det kan understøtte virksomhedernes mere agile og teambaserede tilgang til opgaver i finanssektoren.

Analyser af danske og internationale finansielle virksomheder viser, at mange i deres mindset og udviklingstilgang bevæger sig fra et produktperspektiv til et kunde- og efterspørgselsperspektiv.

Men hvordan oversættes det til efteruddannelse, og hvor kan man gå hen, hvis man vil lære mere om mindset og adfærd i en mere digital finansiel verden? Hanne Shapiro er i samarbejde med Finansforbundet i færd med at undersøge, hvor i verden der er relevante uddannelsesinstitutioner og leverandører inden for nogle af de nye tværfaglige kompetenceområder, som i dag kun i begrænset omfang er en del af udbuddet hos de øvrige udbydere af finansiel efteruddannelse og kursusaktivitet.

Digitale læringsformer

"Uden for Danmarks grænser kan du finde digitale læringsformer, som anvender en meget forskellig pædagogik, alt efter om du går efter en specifik færdighed, eller du søger kompetencer inden for designtænkning med henblik på at kunne inddrage brugernes perspektiv", siger Hanne Shapiro og peger på, hvordan IDEO, en amerikansk virksomhed, som betragtes som en af grundlæggerne inden for designtænkning, tilbyder et modulbaseret kursus, hvor deltagerne afprøver metoden i praksis sammen med kolleger.

Stadig flere finansielle virksomheder bruger hackathon som metode til at finde svar på komplekse problemstillinger. Ifølge Hanne Shapiro understøtter metoden en entreprenant kultur. MOOC-platformen Coursera tilbyder et onlinekursus med titlen "Innovative Finance: Hacking finance to change the world".

Nordea har entreret med onlineplatformen Udemy, som tilbyder tusindvis af færdighedsorienterede kurser. I Nykredit har man gode erfaringer med simuleringen Atlas Bank i ledertræning i relationelle kompetencer og adfærd.

I Danmark har vi gode master- og diplomprogrammer, men de er lange og kræver, at man er til stede, fortæller Hanne Shapiro:

"Det hænger igen sammen med, hvad det er, man skal lære, og hvilken faglighed man i forvejen har at stå på, når man skal orientere sig videre. Vi mangler nogle kortere forløb, som den enkelte selv kan stykke sammen".

Hun mener, at virksomhederne og deres HR med fordel kan orientere sig i udbuddet af MOOC's (massive online open courses) og andre onlinetilbud, der kan kobles tæt til arbejdspladsens opgaver og i dialog med ledelsen skabe en bedre sammenhæng mellem læring og anvendelse af nye kompetencer i jobbet.

"Selvom flere onlineforløb er gratis eller koster meget lidt, medmindre man vil tage en afsluttende eksamen, er det vigtigt at få en dialog med nærmeste leder om, hvordan det kan understøtte et samspil om job, karriere og virksomhedsudvikling", siger Hanne Shapiro.

På forkant til de nye job 

En gennemgang af et væld af digitale introduktionskurser viser, at der er behov for nytænkning, når det gælder de pædagogiske rammer, siger Hanne Shapiro:

"For eksempel omkring onlinerådgivning vil det være smart, hvis du selv får mulighed for at prøve, hvordan det er at fungere i et virtuelt rum, hvis du er vant til at sidde ansigt til ansigt med kunden".

I Tyskland har man skabt et center for Future of Work under Fraunhofer-instituttet, hvor det er et pædagogisk princip, at virksomheder kan komme ind og afprøve teknologier og nye måder at interagere med kunder på eller nye måder at samarbejde på og i praksis erfare, hvad det betyder for arbejdsorganisering og arbejdsindhold.

Med den omstillingshastighed, vi har i finanssektoren, handler det ikke alene om nye kompetencer, men også om åbenhed over for at få nye kompetencer i spil, så man ikke sidder med de samme opgaver år efter år:

"Risikoen er ellers, at man bliver for smal, og så kan det blive svært at flytte sig og blive tænkt ind ved større organisatoriske ændringer", siger Hanne Shapiro og tilføjer, at det er en vigtig kompetence at være nysgerrig på de nye teknologiers potentialer.

Brug dine læringsmiljøer

  • Træning tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed.
  • Træning er en blanding af formaliseret efteruddannelse, kursusaktivitet og ikke-formaliseret læring for eksempel gennem at få nye opgaver eller deltagelse i projekter.
  • Spil og simulationer kan bruges til at arbejde med ny praksis i forskellige situationer.
  • Den enkelte medarbejder har større ansvar for sin egen læring.
  • Brug karriererådgiverne i Finansforbundet.

Seneste nyt